KUTSU Työterveysyhteistyöllä eteenpäin

Tervetuloa Työterveyden Edistämisyhdistyksen ja Työterveyslaitoksen yhdessä järjestämään juhlaseminaariin 9.6.2015

Aika:     tiistai 9.6.2015 klo 9.00-16.05

Paikka:  Eteran Auditorio, Länsi-Pasila, Pasilankatu 4 B, 3 krs.

Työterveyden Edistämisyhdistys täyttää tänä vuonna 60 vuotta ja on järjestänyt seminaareja jo 25 vuoden ajan. Työterveyslaitos täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Järjestämme yhdessä juhlaseminaarin Työterveysyhteistyöllä eteenpäin.

Seminaarissa tarkastellaan työn ja terveyden välistä suhdetta ja miten se on muuttunut, mitä kehitystä on tapahtunut työsuojelun ja työterveyshuollon puolella ja mitä on merkittävää on saavutettu.

Hyvinvointivaltio on palkkatyöyhteiskunnan lapsi

Professori Heikki Hiilamo pohtii esityksessään työelämää ja työterveyttä sekä niiden muutosta työelämän marginaalin näkökulmasta eli osatyökykyisten, vähän koulutettujen, yksinhuoltajien ja nuorten näkökulmasta. Palkkatyöhön osallistuminen on synnyttänyt koheesiota, luottamusta ja yhteishenkeä ja näiden myötä hyvinvointia. Talouden globalisaatio ja digitalisaatio sekä kansainvälistyminen haastavat kuitenkin työelämää ja hyvinvointivaltiota. Miten työllisyysastetta voidaan nostaa uusissa haastavissa olosuhteissa?

Yhteinen tavoite – suomalaiset säilyvät terveinä ja pysyvät töissä

Yhdistyksen puheenjohtaja, työterveysjohtaja Tiina Pohjonen puolestaan kysyy, mihin enää tarvitaan ”huoltoa” ja ”suojelua”. Mitä ainutlaatuisella, suomalaisella työterveyshuoltojärjestelmällä on saatu aikaa? Miksi, suomalaiset jäävät eläkkeelle varhaisemmin kuin muissa pohjoismaissa. Sairauspoissaolomme ovat OECD maiden kärkeä ja Eurooppalaisten vertailujen mukaan Suomessa on niska- ja hartiaseudun kipuja eniten Euroopan maista ja selkäkipuakin keskimääräistä enemmän. Tuottaako nykyinen työterveyshuoltojärjestelmä tahtomattaan työterveyden sijaan työsairautta.

Hyvinvointivaltio ylläpidetään työtä tekemällä, ja osittainenkin työssäolo on parempi kuin ei ollenkaan. Tiedämme mitä pitäisi tehdä ja miksi, mutta emme ole onnistuneet toimenpiteissä ja keinoissa. Tiina Pohjonen toivoo, että seminaari herättelee ideoita siihen, mitä pitää tehdä toisin ja paremmin.

Toimittajat ovat tervetulleita seminaariin!

tey seminaariohjelma 2015

Ilmoittautumiset: mielellään 8.6. mennessä sähköpostilla tiedottaja marianne.joronen@tt.fi, puh. 043-8245 047.

Lisätietoja seminaarista ja yhdistyksestä antaa yhdistyksen puheenjohtaja työterveysjohtaja Tiina Pohjonen, Helsingin kaupungin työterveyskeskus, tiina.pohjonen@hel.fi, puh. 050–571 2668.

Tiedottaja Marianne Joronen, marianne.joronen@tt.fi, Työterveyslaitos / Työterveyden Edistämisyhdistys ry, tekninen sihteeri, puh. 043-8245 047.

Yhdistyksen verkkosivut: www.ttl.fi/tey

Työterveyden Edistämisyhdistys ry (TEY) on aatteellinen yhdistys, joka tukee työterveys- ja työsuojelualan koulutus-, tutkimus- ja tiedonvälitystoimintaa Suomessa. TEY ry myöntää apurahoja työterveyden alalla, jakaa valtakunnallisen työsuojelupalkinnon ja järjestää seminaaripäivän kerran vuodessa sekä jakaa jäsenilleen tietoa ajankohtaisista työterveysaiheista. Yhdistyksen toiminta katetaan jäsenmaksutuotoilla sekä seminaaripäivän tuotolla. TEY toimii kiinteästi yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.


Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa

Liitteet & linkit