Kvalitetspriset 2018 gick till Företagshälsan Helsingfors

Report this content

Arbetshälsodagarna 11.–12.9.2019, Tammerfors Mäss- och Sportcentrum (TESC), Press meddelande 31/2018, fritt för publicering 11.9.2018 klo 14:30

Arbetshälsoinstitutet delar årligen ut ett Kvalitetspris för framgångsrikt arbete med att förbättra företagshälsovårdens kvalitet. I år gick priset till Företagshälsan Helsingfors.

Med Kvalitetspriset vill Arbetshälsoinstitutet uppmuntra företagshälsovårdsenheterna att utveckla sin verksamhet.

– Samtidigt synliggör vi högkvalitativt arbete, understryker ordföranden för Företagshälsovårdens kvalitetsnätverk Timo Leino vid Arbetshälsoinstitutet.

Kvalitetspriset, som nu delades ut för andra gången, gavs till Företagshälsan Helsingfors. Priset överlämnades vid Arbetshälsodagarna i Tammerfors 11.9.2018.

– Vi har visat att man kan skapa arbetshälsonytta med hjälp av ett heltäckande kvalitetssystem. Kvalitet och verkningsfullhet går hand i hand, och utan kvalitet uppnås inte verkningsfullhet. I sista hand är det ändå alltid kunden som bedömer hur bra vi har lyckats. Vi är tacksamma för den erkänsla vi har fått – det uppmuntrar oss till fortsatt förnyelse inom ramen för vårt fungerande system, säger Tiina Pohjonen, verkställande direktör för Företagshälsan Helsingfors.

Mottagaren av kvalitetspriset utses bland medlemmarna i Företagshälsovårdens kvalitetsnätverk och är öppen för alla företagshälsovårdsenheter. Priset utdelas på basis av ansökningar inlämnade under ansökningstiden. Verksamhetens kvalitet bedöms på basis av de olika delområdena för kvalitetsnätverkets nivåklassificering: personalens kompetens, serviceprocessernas funktion, företagshälsovårdssamarbetets genomförande, kvalitetssystemets funktion, kundnöjdhet och kostnader.

Årets vinnare utsågs av kvalitetsnätverkets utvecklingsteam. 

Mer information:

Timo Leino, ordförande för Företagshälsovårdens kvalitetsnätverk, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 825 1894, timo.leino@ttl.fi

Helena Jatkonen, tf produktchef, Företagshälsovårdens kvalitetsnätverk, Arbetshälsoinstitutet, tfn 050 517 0119, helena.jatkonen@ttl.fi

Tiina Pohjonen, verkställande direktör, Företagshälsan Helsingfors, tfn 050 571 2668, tiina.pohjonen@hel.fi

Företagshälsovårdens Kvalitetsportal

Mediatjänster
Kristiina Kulha, informationschef
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tiina Kaksonen, expert
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 3015, 358 50 3643158
www.ttl.fi

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 560 anställda.

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Vi har visat att man kan skapa arbetshälsonytta med hjälp av ett heltäckande kvalitetssystem. Kvalitet och verkningsfullhet går hand i hand, och utan kvalitet uppnås inte verkningsfullhet. I sista hand är det ändå alltid kunden som bedömer hur bra vi har lyckats. Vi är tacksamma för den erkänsla vi har fått – det uppmuntrar oss till fortsatt förnyelse inom ramen för vårt fungerande system
Tiina Pohjonen, verkställande direktör för Företagshälsan Helsingfors