Kymmenen kysymystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä työpaikalla

Tiedote 85/2014, Helsinki 9.12.2014

Terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen työpaikoilla on parhaimmillaan osa johtamista ja työpaikan jokapäiväistä toimintaa. Se perustuu työpaikan tarpeisiin ja siihen osallistuvat kaikki. Työpaikan ja työntekijän tarpeet sekä yhteistyö ovat pääroolissa Työterveyslaitoksen Health education at workplace survey: reality and needs -yhteistyöprojektin kokoamissa TOP 10 -suosituslistan kysymyksissä.

TOP 10 -suositukset lisäävät työpaikkojen tietoisuutta terveyden ja työhyvinvoinnin edistämisen tavoista sekä kannustavat työpaikkoja hyvään työhyvinvointitoiminnan suunnitteluun.

– Kun työhyvinvointitoiminta suunnitellaan hyvin, syntyy yhteinen ymmärrys työpaikan tekemisistä. On hyvä tunnistaa, miten työntekijöitä tuetaan yksilöllisesti – esimerkiksi ketä joustavat työajat auttavat jaksamaan työssään ja miten tätä mitataan, kertoo erityisasiantuntija Anne Salmi Työterveyslaitoksesta.

– Erityisen tärkeää on oivaltaa, että terveyden ja turvallisuuden edistäminen liittyvät kiinteästi toisiinsa. Huomataanko esimerkiksi, että työpaikkaruokalan tarjonnan muuttaminen aiempaa terveellisemmäksi saattaa vähentää iltapäivällä sattuvien läheltä piti -tapausten lukumäärää? Työpaikan terveyden ja työhyvinvoinnin kannalta olennaisten asioiden tunnistaminen on työnantajalle todennäköisesti myös kilpailuetu, jatkaa Salmi.

Suositusten kivijalkana on tarvelähtöisyys ja osallisuus

Terveyden edistäminen perustuu kunkin työpaikan omiin tarpeisiin. Yksilöllisiä työhyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ratkaisuja voi selvittää esimerkiksi kehityskeskustelussa. Yleisiä työpaikan tarpeita saadaan selville esimerkiksi toteuttamalla säännöllisesti työhyvinvointikysely, jossa kysytään turvallisuudesta, ergonomiasta, terveydestä, työkyvystä sekä psykososiaalisista tekijöistä työssä.

– Työyhteisössä kaikilla tulisi olla mahdollisuus osallistua toimintojen suunnitteluun ja tehdä työhyvinvointiin liittyviä aloitteita työpaikalla. Osallistuminen luo yhteisöllisyyttä, muistuttaa kehittämispäällikkö Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitoksesta. 

– TOP 10 -suosituksia voidaan hyödyntää myös pientyöpaikoilla. Tarkistuslistan avulla on helppo aloittaa. Koskaan ei ole liian myöhäistä tarttua toimeen työhyvinvoinnin edistämiseksi, toteaa Lerssi-Uskelin.

Suositukset ovat linjassa Työterveyslaitoksen aiemmin laatimien Terveyttä edistävän työpaikan kriteerien kanssa ja konkretisoivat niitä. TOP 10 -suositukset auttavat johtoa ja työyhteisöä löytämään oman roolinsa hyvinvoinnin edistämisessä. Uudet suositukset tukevat myös työterveysyhteistyön toteuttamista.

– Joko sinä toimit hyvänä esimerkkinä työpaikallasi ja käytät portaita etkä hissiä? Entä miten työpaikallasi edistetään hyvää unta ja palautumista? Hyväkään suojakypärä ei auta, jos työntekijä uuvahtaa, muistuttaa Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Leila Hopsu kokonaisvaltaisen ajattelun tärkeydestä.

TOP 10 -suositukset on koottu Suomen, Latvian ja Liettuan työpaikoilla toteutuneessa Health education at workplace survey: reality and needs 2013–2014 -yhteistyöprojektissa. Projektin rahoitti Nordplus Adult.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Anne Salmi, Työterveyslaitos, puh. 043 824 1342, anne.salmi[at]ttl.fi
kehittämispäällikkö Jaana Lerssi-Uskelin, Työterveyslaitos, puh. 043 820 1020, jaana.lerssi-uskelin[at]ttl.fi
vanhempi asiantuntija Leila Hopsu, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2727, leila.hopsu[at]ttl.fi

Tutustu suosituksiin

Miten terveyttä ja työhyvinvointia voi edistää työpaikalla? TOP 10 suositukset -tietokortti

Maksutonta painettua versiota voi tilata osoitteesta jaana.lerssi-uskelin[at]ttl.fi (rajoitettu määrä)
Tietokortti on saatavilla myös englannin, liettuan ja latvian kielillä.

Tutustu myös

Terveyden edistäminen työpaikalla 
Terveyttä edistävän työpaikan kriteerit


         

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Lotta Englund, tiedottaja
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2948, 043 8246251
lotta.englund[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on vajaat 730.

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa

Multimedia

Multimedia