Näin autat monikulttuurisen nuoren hyvään alkuun työpaikalla

Ensimmäisen työpaikan kokemukset ja opit ovat tärkeitä nuorten, erityisesti maahan muuttaneiden nuorten, työkyvylle. Turvallinen työympäristö, innostava yhteisö ja mukava työ voivat edistää sekä uuteen kulttuuriin sopeutumista että työkykyä ja työssä kehittymistä. Työkyvystä huolehtiminen on myös taloudellisesti kannattavaa, sillä se vähentää muun muassa sairauspoissaoloja. Työterveyslaitoksen uudessa oppaassa ”Vinkkejä työpaikoille monikulttuurisen nuoren työkyvyn tukemiseen. Kuinka asiat teillä ratkaistaan?” tarjotaan käytännönläheisiä neuvoja, kuinka nuoren työkykyä voi tukea työpaikoilla.

– Osa nuoren työkyvyn tukemisen keinoista on varsin yksinkertaisia, esimerkiksi lounasseuraksi pyytäminen tai yhteiseen keskusteluun rohkaiseminen. Työporukkaan mukaan pääseminen heti työsuhteen alussa on tärkeä nuoren työkykyyn vaikuttava asia, kertoo erikoistutkija Merja Turpeinen Työterveyslaitoksesta.

Hyvä perehdytys työhön ja työpaikan käytäntöihin edistää nuoren yhdenvertaisuuden kokemusta. Työyhteisön kannattaakin nimetä keskuudestaan nuorelle työntekijälle kummi tai mentori, joka toimii uuden tulokkaan perehdyttäjänä, kannustajana ja työporukkaan pääsyn helpottajana työsuhteen alussa.

Hyvä ohje on selkeä ja lyhyt

Kaikkien kielitaito monipuolistuu ja kehittyy jatkuvasti, kun eri kieliä käytetään rohkeasti keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Ammatillista itsetuntoa ja sitä kautta työkykyä voidaan edistää myös selkeällä työpaikkaviestinnällä.

– Selkokielinen viestintä on yhdenvertaista viestintää kaikille. Kirjallisten ohjeiden tulisi aina olla mahdollisimman lyhyitä ja selkeitä, muistuttaa Turpeinen.

Esimies perehdyttää myös esimerkillään

Esimiehellä on tärkeä rooli nuoren työhön perehdyttäjänä. Hän näyttää esimerkillään, millaiset käytännöt työpaikalla ovat hyväksyttäviä ja työkykyä vahvistavia sekä miten ohjeita ja viestejä työpaikalla jaetaan.

– Ammatillisen itsetunnon rakentuminen alkaa ensimmäisestä työpaikasta. Nuoren työhön kiinnittymistä voi edesauttaa antamalla myönteistä palautetta ja olemalla kiinnostunut nuoren ajatuksista ja näkökulmista, toteaa tutkija Ulla Kangas.

Työkykyä voi edistää myös kannustamalla terveisiin elintapoihin

Monet nuoret, myös maahan muuttaneet, opiskelevat työn ohessa. Hyvien elintapojen merkityksestä kannattaa muistuttaa nuoria. Esimerkiksi aterioiden laatu ja rytmittäminen ovat jaksamisen kannalta tärkeitä.

– Työnantaja voi satsata työntekijöiden työhyvinvointiin tarjoamalla mahdollisuuden työpaikkaruokailuun ja huolehtimalla tarjottavan ruoan terveellisyydestä, selvittää Kangas.

Nuorelle ja etenkin muualta tulleelle työterveyshuolto on luultavasti täysin vieras asia.

Hänen on tärkeä tietää, että työterveyshuollosta voi saada apua omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä, ja että siellä käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Vinkkejä työpaikoille monikulttuurisen nuoren työkyvyn tukemiseen. Kuinka asiat teillä ratkaistaan? -oppaan julkaisi Työterveyslaitoksen Nuorten maahanmuuttajien työkyvyn tukeminen työuran alussa (NuMaT) -hanke. Oppaaseen on koottu tietoa ja käytännön vinkkejä työpaikoille. Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR).

Lisätietoja

tutkija Ulla Kangas, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2996, ulla.kangas[at]ttl.fi
erikoistutkija Merja Turpeinen, Työterveyslaitos, puh. 043 824 3392, merja.turpeinen[at]ttl.fi

Tutustu oppaaseen

Vinkkejä työpaikoille monikulttuurisen nuoren työkyvyn tukemiseen -opas

Maksutonta painettua opasta voi tilata osoitteesta: ulla.kangas[at]ttl.fi

Lue lisää hankkeesta
Maahanmuuttajat ja työ -verkkosivusto


Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa