NodeHealth-tutkimushanke selvitti: Terveydenhuollon tehostaminen vaatii yhteistyötä ja hyvää johtamista

Tampereen yliopisto ja Työterveyslaitos tiedottavat, 2.12.2015

Sote-uudistuksen tavoitteet eivät toteudu entistä jyrkemmällä vastakkaisasettelulla julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä. Kun halutaan sekä säästää terveydenhuollon kuluja että lisätä asiakkaiden valinnanvapautta, tarvitaan monenlaisia yhteistyön muotoja. 

Tekesin tutkimusohjelmaan kuuluva Tampereen Yliopiston ja Työterveyslaitoksen NodeHealth-tutkimushanke on selvittänyt, että julkisella ja yksityisellä sektorilla on molemmilla omat vahvuutensa ja ne voivat kirittää toisiaan. Hanke kuuluu Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa –tutkimushankkeeseen. NodeHealthissa tutkimuskohteena ovat olleet innovaatiot ja niiden leviäminen julkisyksityisissä terveyspalveluissa.

Hankkeessa tutkittiin useita esimerkkitapauksia, jotka liittyivät muun muassa terveyshyötyajatteluun, sähköisen hyvinvointikertomuksen hyödyntämiseen ja hyvinvointiverkoston johtamiseen. Tutkitut kokeilut ja innovaatiot osoittavat, että on mahdollista yhdistää sekä parempi tuottavuus että entistä parempi ja joustavampi asiakaspalvelu.

Julkisen ja yksityisen kohtaamiseen on jo nyt monia tapoja, kuten täydentävyys, sovitut roolit määrätyillä rajatuilla alueilla, yhteistyö ja kumppanuus, keskinäinen kilvoittelu, sparraaminen ja esikuvavertailu (benchmarking) sekä molemminpuolinen kannustaminen.

Kokeilujen juurtuminen pysyviksi ja leviäminen laajemmin jää usein tapahtumatta, koska uudet näkökulmat eivät istu nykyiseen lainsäädäntöön tai rakenteisiin. Tilannetta vaikeuttavat myös yksityisen ja julkisen sektorin vastakkainasettelu sekä eri organisaatioiden ja ammattiryhmien kilpailevat agendat.

Tehokkuuden edellytys on, että edistetään asiakkaan terveyttä kokonaisuutena eikä keskitytä yksittäisten sairauksien hoitoon. Ennaltaehkäisy vaatii nykyistä tehokkaampaa tietovirtojen hyödyntämistä. Innovaatioiden leviämisen edellytys taas on osaava johtaminen.

Hanketta esitellään ja aiheesta keskustellaan myös seminaarissa Finlandia-talolla 2. joulukuuta.

Lisätietoja antavat:

Teemajohtaja Päivi Husman, Työterveyslaitos,

paivi.husman@ttl.fi, p. 040-576 1314

Professori Jan-Erik Johanson, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu,

jan-erik.johanson@uta.fi, p. 050-3185960

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi


Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys