Osallisuuden puute jakaa kansaa

THL, Työterveyslaitos ja Diakonialaitos tiedottavat 11.3.2015 Helsinki

Viime vuonna leipäjonoista tehdyn haastattelututkimuksen mukaan ruoka-apuun turvautuu viikoittain 10 000–25 000 suomalaista, joista nälkää näkee viidennes. Työttömien määrä puolestaan on kasvanut 27 000 hengellä viime vuoden aikana. Melkein viidesosalla työttömistä on hyvin vähän tai ei lainkaan työkokemusta. Moni meistä on tahtomattaan syrjässä.

Osattomuus on syrjässä olemista

Suomalaisten hyvinvointi 2014 -tutkimuksen mukaan köyhyys jakaa kansaa, mutta sen rinnalla ja lisäksi myös muu osattomuus. Esimerkiksi heikoksi koettu elämänlaatu lisää osattomuuden kokemuksia. Usein haavoittuvimpia ovat syrjintää ja ennakkoluuloja elämässään kohtaavat ihmiset: romanit, vammaiset henkilöt sekä tietyt maahanmuuttajaryhmät.

”Suomalaisen hyvinvointivaltion pohja vuotaa. Eriarvoisuus on tuhlausta: tuhlaamme ihmisten kykyjä seisottamalla heitä jonoissa ja pitämällä heitä kortistoissa”, sanoo hyvinvointipolitiikan professori Juho Saari.

Osattomuus kytkeytyy köyhyyteen, huono-osaisuuteen ja työ- ja toimintakykyyn, mutta tärkeitä ovat vuorovaikutus ja yhteisöihin kuuluminen. Saaren johtopäätöksiä on, että huono-osaisuus määrittyy paitsi yhteiskunnallisen aseman, myös koetun arvostuksen mukaan.

Osallisuus ei parane juhlapuheissa, vaan arjen työssä

EU:ssa osallisuutta parannetaan lähivuosina lisääntyvillä resursseilla. Vuosittain Euroopan sosiaalirahasto (ESR) rahoittaa kymmeniä osallisuuteen, esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluiden kehittämiseen, keskittyneitä hankkeita kaikkialla Suomessa. Moni hankkeista pyrkii parantamaan ihmisten asemaa työllisyyspoluilla.
ESR:n kansallinen sosiaalisen osallisuuden edistämisen ja köyhyyden torjunnan toimintalinjan ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020” -ohjelma käynnistyy osallisuutta edistäville hankkeille suunnatulla aloitusseminaarilla Finlandia-talolla 11.–12.3.2015.

Eristäminen on ihmiselle rangaistuksista pahin

Osallistu ja osallista! -tilaisuuden juontaja, toimittaja Maarit Tastula on työssään kohdannut useita yhteiskunnasta syrjäytettyjä tai köyhyydelle altistuneita. Hänen johtopäätöksensä on, että vähäinenkin kokemus osallisuudesta saattaa osoittautua merkitykselliseksi.

”Ihminen on laumaeläin ja eristäminen rangaistuksista pahin. Jääkiekkoilija pannaan jäähylle, rosvo eristysselliin ja koulukiusattu jätetään yksin välitunnille potkimaan kiviä. Eristäminen sattuu aina. Ja me ihmislajin edustajat tiedämme sen. Osallisuus, lauman jäsenyys, on ihmisen arvomerkeistä tärkein. Se kertoo hyväksynnästä, kelpaavuudesta, tarpeellisuudesta. Jos meille sitä arvomerkkiä ei myönnetä, viedään meiltä ihmisen osa.”

Sokra ja SOLMU hankkeiden tukena

Osallisuutta edistävillä ESR-hankkeilla on tällä ohjelmakaudella tukenaan kaksi koordinoivaa hanketta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Sokra- ja Työterveyslaitoksen (TTL) SOLMU-hankkeet. Sokra toimii Suomessa viidellä alueella: hankkeen Itä- ja Pohjois-Suomen aluekoordinaatiosta vastaa Diakonia-ammattikorkeakoulu ISEA-osahankkeen kautta.  

”Tärkeää osallisuuden ja työ- ja toimintakyvyn kehittämisessä on saada yhteisön ideat mukaan ja vahvistaa myönteisiä asioita. Monesti kehittämistä tehdään hankkeissa, jotka saavat nyt koordinoinnista avukseen hyödyllisiä verkostoja”, kertoo SOLMU-koordinaatiohanketta Työterveyslaitoksessa vetävä erikoistutkija Minna Savinainen.

”Hankkeissa tehdään arvokasta työtä, jotta syrjäytyminen vähenisi. Koordinaatio kehittää, jakaa ja levittää kullekin alueelle parhaat tavat ja menetelmät ihmisten osallisuuden edistämiseksi”, kertoo Sokran projektipäällikkö Anna Keto-Tokoi (THL) koordinaation hyödyistä.

Lähde:

Maria Ohisalo ja Juho Saari: Kuka seisoo leipäjonossa? (ilm. joulukuussa 2014)

Vaarama, Marja, Karvonen, Sakari, Kestilä Laura, Moisio Pasi: Suomalaisten hyvinvointi 2014 -tutkimus (ilm. joulukuussa 2014)

Sokran verkkosivut: www.thl.fi/sokra
SOLMUn verkkosivut: www.ttl.fi/kykyviisari

Lisätietoja:

Anna Keto-Tokoi
kehittämispäällikkö, projektipäällikkö (Sokra)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
puh. 029 524 7074
etunimi.sukunimi@thl.fi

Minna Savinainen
erikoistutkija, projektipäällikkö (SOLMU)
Työterveyslaitos
puh. 046 851 5867
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Sakari Kainulainen
dosentti (Sokra-hankkeen ISEA-osahanke)
Diakonia-ammattikorkeakoulu
puh. 040 869 6018
etunimi.sukunimi@diak.fi

Sokra (Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke) koordinoi kaikkia ESR:n sosiaalisen osallisuuden edistämisen ja köyhyyden torjunnan hankkeita Suomessa. Koordinaatio välittää tietoa sekä käytäntöjä osallisuudesta sekä verkottaa hankkeita ja hankerahoittajia viidellä alueella.

SOLMU (Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos 2014–2017) on Euroopan rakennerahastokauden 2014–2020 toimintalinjaa 5 (Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta) toteuttavia kehittämishankkeita tukeva koordinaatiohanke. SOLMU-koordinaatiohanke tukee rakennerahastoprojektien tavoitetta työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi.

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Lotta Englund, tiedottaja
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2948, 043 8246251
lotta.englund[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 700.

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa