Ota oppilaat mukaan koulun työturvallisuustyöhön

Kun oppilaat otetaan mukaan koulun työsuojelutyöhön, karttuvat tiedot ja turvalliset toimintatavat itse tekemällä ja opettajia matkimalla. Samalla harjaantuvat myös taidot, joita nuoret tarvitsevat työelämässä osallistumiseen ja vastuun kantamiseen. Uutuuskirja Turvallinen koulupäivä kannustaa sekä opettamaan työturvallisuutta kouluissa että tarjoamaan oppilaille turvallisuutta edistävän käyttäytymismallin.

Kouluissa tarvitaan turvallisuusopetusta, koska nuoren työelämätietous ja -kokemus ovat vähäisiä. Työssä käyvistä nuorista suuri osa altistuu tavallisille työn vaaroille, kuten hankalille työasennoille, toistuvalle työliikkeelle tai taakan kantamiselle käsin. Nuorille sattuu tapaturmia useammin kuin vanhemmille. Osa nuorista onkin saanut vain vähän tai ei lainkaan työturvallisuustietoa. Nuorten tavalliset työtapaturmat voitaisiin välttää riittävällä työhön opastuksella ja aloittamalla turvallisuustietouden opiskelu jo koulussa.

Turvallisuus koulussa ja työssä lähtee asenteista

Työterveyslaitoksen uutuuskirja Turvallinen koulupäivä yllyttää opettamaan työturvallisuutta näyttämällä oppilaille, mistä oman koulun turvallisuustyö koostuu.

– Turvallisuuteen myönteisesti suhtautuva asenne on olennaista. Asenteisiin vaikuttamiseksi tarvitaan tiedon lisäksi tunteita, suostuttelua ja aikaa, sillä asenteet muokkautuvat vaivihkaa. Turvallisuuden opettamiseen varatut oppitunnit eivät yksin riitä, siksi turvallisuudesta huolehtimisen pitäisi olla myös oppilaille luonteva osa jokapäiväistä työskentelyä, toteaa kirjan kirjoittaja Virve Mertanen.

Kirjassa on työturvallisuuslain hengen mukaisesti tietoa työturvallisuuskulttuurista, jolla tarkoitetaan turvallisuutta edistäviä ajattelu- ja työskentelytapoja. Se tukee myös työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen tähtäävien arvojen opettamista. Tällöin korostetaan vastuun kantamista itsestä ja muista. Jokainen voi vaikuttaa omaan turvallisuuteensa kiinnittämällä huomiota riskeihin ja muuttamalla omaa asennoitumistaan turvallisuutta ja terveyttä edistäväksi.

Koululaiset voivat harjoitella työturvallisuutta yhdessä

Työpaikoilla tarvittavia taitoja voi harjoitella omassa luokassa. Oppilaat voivat esimerkiksi valita keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun ja pitää viikoittaisia turvallisuuspalavereja, joissa kaikilla on mahdollisuus tuoda esiin havaitsemiaan asioita. Ideoinnissa vain mielikuvitus on rajana; pääasia, että turvallisuusseikoista puhutaan ja vastuuta kannetaan yhteisvoimin.

– Luokattomissa kouluissa oppilaiden työsuojeluorganisaation voi virittää osaksi oppilaskuntatyötä, vinkkaa Mertanen.

Opettajatkin tarvitsevat tietoa työsuojelusta

Vaikka työturvallisuuslaki velvoittaa myös työntekijää, monilla ammattialoilla koulutukseen ei sisälly lainkaan tietoa työturvallisuudesta. Turvallinen koulupäivä -teokseen on koottuna yksiin kansiin keskeisimmät asiat, joista opettaja voi päivittää omat tietonsa. Kirjassa on tehtäviä, joita opettaja voi pohtia oppilaiden kanssa. Se sisältää myös kysymyksiä, joita opettajat voivat pohtia keskenään työyhteisönsä kehittämiseksi.

Turvallinen koulupäivä soveltuu ensisijaisesti yläkouluun, mutta myös lukioon ja keskiasteelle. Kirjaa voi käyttää kuka tahansa opettaja eikä sen käyttö edellytä opettajalta työsuojelukoulutusta, sillä aineisto on yleistajuista ja käytännönläheistä. Aineisto soveltuu hyvin opinto-ohjaajalle ja luokanvalvojalle TET-jaksoihin ohjaamisessa.

Lisätietoja

kustannustoimittaja Virve Mertanen, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2537, 046 850 5117, virve.mertanen[at]ttl.fi
vanhempi tutkija Simo Salminen, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2731, 0400 700 352, simo.salminen[at]ttl.fi

Virve Mertanen: Turvallinen koulupäivä. Työterveyslaitos 2013
Arvostelukappaleet ja kirjan myynti TTL-Kirjakauppa; puh. 030 474 2543; kirjakauppa[at]ttl.fi.
Tutustu kirjaan verkkokaupassamme.

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on vajaat 800.

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa

Multimedia

Multimedia