Pienyrityksen ja työterveyshuollon yhteistyön tiivistäminen kannattaa

Tiedote 11/2015, 17.2.2015 Helsinki

Työterveyslaitos on kehittänyt toimintatavan pienyritysten ja työterveyshuollon yhteistyön syventämiseksi. Sen avulla työoloihin liittyvät riskit löytyvät entistä luotettavammin ja selvityksiin ja työterveyshuollon raportointiin kuluva aika lyhenee.

Työterveyslaitoksen kehittämän ”Pienyrityksen työturvallisuus- ja työterveysriskien hallinta” (PIRA) -toimintatavan ideana on, että pienyritys toteuttaa työturvallisuuslain edellyttämän riskinarvioinnin ja työterveyshuoltolain vaatiman työpaikkaselvityksen tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Yhteistyö tehostaa työoloihin liittyvien riskien löytymistä ja lyhentää selvityksiin ja työterveyshuollon raportointiin kuluvaa aikaa. Samalla työpaikat saavat käyttöönsä riskienhallintaohjelman ja tiedon työsuojelutoimintaohjelmasta.

Kymmenen työterveyshuoltoa testasi toimintatapaa

PIRA-toimintatapa julkaistiin vuonna 2011. Nyt päättyneessä vaikuttavuustutkimuksessa toimintatapaa testattiin yhdessä kymmenen työterveyshuollon ja näiden asiakasyritysten kanssa.

– Tavoitteena oli varmistaa jo kehittämisvaiheessa saatu tuntuma menetelmän hyvistä vaikutuksista ja samalla selvittää käyttäjien kokemuksia, erikoistutkija Minna Savinainen Työterveyslaitoksesta toteaa.

Työterveyslaitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama vaikuttavuustutkimushanke toteutettiin 2013–2014 ja yrityskohtainen seuranta-aika oli puoli vuotta.

Hankkeessa työterveyshuollot tekivät riskinarviointeja ja työpaikkaselvityksiä PIRA-toimintatavalla yhteistyössä asiakasyritystensä kanssa. Työterveyslaitoksen riskinarvioinnin asiantuntijat arvioivat toiminnan luotettavuutta riskien havaitsemisessa. Yritysten johtajat, työntekijät ja työterveyshuoltojen edustajat kertoivat kokemuksistaan kyselyissä ja haastatteluissa. Vertailuryhmänä oli joukko mukana olleiden työterveyshuoltojen asiakasyrityksiä, joissa työpaikkaselvitys oli tehty muulla menetelmällä.

Kiitosta sekä työpaikoilta että työterveyshuollosta

Sekä työpaikkojen että työterveyshuoltojen mielestä PIRA-toimintatapa oli toimiva ja käytännöllinen. Työpaikkojen ja työterveyshuoltojen selvityksiin käyttämä aika lyheni, vaikka toiminnan sisältö laajeni: työpaikalla käytetty aika oli jokseenkin sama kuin muilla toimintatavoilla tehdyissä työpaikkaselvityksissä, mutta samalla saatiin työpaikan käyttöön myös riskienhallintaohjelma. Työterveyshuollon raportointiin käyttämä aika lyheni merkittävästi.

– Hyväksi käytännöksi osoittautui toimintamalli, jossa työpaikalla valmistauduttiin työterveyshuollon ohjeiden mukaan tapaamiseen huolellisesti etukäteen muun muassa täyttämällä Riskien tunnistus -lomaketta, Savinainen kertoo.

Työterveyshoitajan napakka työote tehosti työpaikkakäynnin kulkua ja ajankäyttöä. Työterveyshoitajan ja työpaikan edustajien tekemät riskihavainnot eivät merkittävästi eronneet työturvallisuuden asiantuntijoiden tekemistä.

Julkaisut:

Savinainen Minna, Mattila Susanna, Merivirta Maija-Leena, Nyberg Mika, Oksa Panu, Puro Vuoko, Toivio Pauliina, Vorne Jarmo. Riskinarviointi ja työpaikkaselvitys -pienen yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyön tuloksena. Tietoa työstä. Työterveyslaitos, Tampere 2014

Oksa Panu, Lappalainen Jorma, Liuhamo Mika, Naumanen Paula, Nyberg Mika, Pääkkönen Rauno, Savinainen Minna, Vorne Jarmo. Pienyrityksen työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta. Työturvallisuus ja työterveyskansio. Työterveyslaitos 2013. (Kansio)
TTL Kirjakauppa, 30 €, Kansio ja opas saatavana suomen- ja ruotsinkielisenä, opas myös englanninkielisenä.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Minna Savinainen, Minna.Savinainen[at]ttl.fi, puh. 046 851 5867
Ylilääkäri Panu Oksa, panu.oksa[at]ttl.fi, puh. 040 544 9415

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 700.

Avainsanat:

Tilaa