Pienyritykset tarvitsevat tukea työhyvinvoinnin kehittämiseen

Tiedote 49/2015, 28.9.2015, Työterveyslaitos ja sosiaali- ja terveysministerö tiedottavat

Pienyrityksillä ja varsinkin mikroyrityksillä on vähän voimavaroja työhyvinvoinnin johdonmukaiseen ja määrätietoiseen kehittämiseen. Myös pienyritysten työhyvinvointiin liittyvä ja lakisääteisiä velvoitteita koskeva tietotaito on puutteellista. Erikokoisten yritysten välillä ei kuitenkaan ole henkilöstön terveyseroja.

Nämä tiedot ilmenevät pienyritysten kehittämistä ja työhyvinvointia koskevasta selvityksestä, jonka sosiaali- ja terveysministeriö on teettänyt Työterveyslaitoksella.

Selvitys sisältää pienyritysten tilanteen kohentamiseksi seuraavat ehdotukset:

Siirtyminen epämuodollisiin, välittömään vuorovaikutukseen perustuviin toimintatapoihin pienyrityksissä. Välittömällä vuorovaikutuksella on suuri merkitys työhyvinvoinnille ja oman työn hallinnalle.
– Pienyrityksissä käytössä olevia hyviä, välittömiä vuorovaikutuksen tapoja pitäisi saada käyttöön laajemmin ja meidän asiantuntijoiden pitäisi perehtyä niihin tarkemmin, sanoo vanhempi asiantuntija Mika Liuhamo Työterveyslaitoksesta.

Työsuojeluhenkilörekisterin käytettävyyden parantaminen, tehokkaampi käyttö sekä valvonta- että tutkimuskäytössä. Pienten yritysten kannalta olisi hyvä kehittää rekisterin ominaisuuksia siten, että rekisteriä ei koeta lakisääteisenä velvoitteena vaan lisäarvoa tuottavana julkisena palveluna.

Tilastotiedon parempi hyödyntäminen ja yhteiskäyttö. Tilastotietoa tuottavat muun muassa Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja Tilastokeskus.

Työsuojeluvalvonnasta saatavien tietojen hyödyntäminen. Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet keräävät Vera-tietokantaan tietoa niistä kohteista, joita ovat vuosittain tarkastaneet. Näitä tietoja olisi hyödynnettävä tutkimuskäytössä. Vera-tietokannasta voidaan tehdä säännöllisiä tilastoajoja ja hankekohtaisia raportteja.

Työsuojelun vaikuttavuustutkimus, jolla arvioitaisiin säädösten edellyttämiä työsuojelun toimenpiteitä ja niiden toimivuutta erikokoisissa yrityksissä. Tulosten perusteella voitaisiin etsiä tehokkaampia keinoja saattaa pienyritysten toimintaa säädösten edellyttämälle tasolle.

Lisätietoja

Vanhempi asiantuntija Mika Liuhamo, Työterveyslaitos, p. 030 474 8620, 040 5039159 etunimi.sukunimi@ttl.fi

Ylitarkastaja Mikko Rissanen, STM, p. 0295 163 287, etunimi.sukunimi@stm.fi

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh.  040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi
@tyoterveys

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia