Pohjois-Karjalassa kehitetään yrittäjien ja pienten yritysten työterveyshuoltopalveluja

Työterveyslaitos ja TyhyverkostoX-hanke tiedottavat 8.3.2016

Mistä yrittäjä tai pieni yritys löytää työterveyshuollon? Miten palvelujen järjestämistä voisi helpottaa? Pohjois-Karjalassa työterveyshuoltojen ja yrittäjien kehittämistyöryhmät ovat aloittaneet työterveyshuoltopalvelujen ja niiden saatavuuden kehittämisen yrittäjille ja pienille yrityksille. 

Pohjois-Karjalassa talven aikana järjestetyissä tilaisuuksissa yritykset, työterveyshuoltojen edustajat ja muut kiinnostuneet ovat yhdessä selvittäneet, millaisia työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointipalveluja Pohjois-Karjalassa tarvitaan, onko palveluja saatavilla ja osaavatko yrittäjät hakea niitä.

– Ideariihissä on pohdittu, miten työterveyshuollot voisivat olla entistä parempia palveluntuottajia ja toisaalta yrittäjät entistä parempia asiakkaita, projektipäällikkö Minna Männikkö Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksesta kertoo.

Yrittäjät ja pienet yritykset kaipaavat yksilöllistä ja asiakaslähtöistä työterveyshuollon palvelua

Yrittäjien sekä pienten yritysten tarpeiden ja toiveiden tarkastelu on synnyttänyt ajatuksia uudenlaisista toimintatavoista työterveyshuoltopalveluihin liittyen. Pienyritykset kaipaavat erityisesti selkeitä, yksinkertaisia malleja ja käytännön työkaluja työterveyshuollon järjestämiseksi. Yrittäjät ja pienet yritykset peräänkuuluttavat asiakaslähtöisyyttä, epämuodollista kanssakäymistä ja mahdollisuuksia vaikuttaa palveluihin.

– Ilmaan jäi kysymyksiä muun muassa osa-aikayrittäjän työterveyshuollosta – saako sellaista mistään, tai mikä on ihmisen huoltoväli, Minna Männikkö kertoo.

Keskusteluissa pohdittiin digitalisaation ja etäpalveluiden mahdollisuuksia ja palveluiden saavutettavuutta. Matalan kynnyksen palveluille yrittäjillä olisi kysyntää, mutta yrittäjät eivät välttämättä tunne palveluita riittävän hyvin.

– Yrittäjien mielikuva palveluista helposti on, että työterveyshuollon palvelut ovat kalliita, monimutkaisesti hankittavia ja tarjoavat pelkkää sairaanhoitoa, mikä ei pidä paikkaansa, työterveyshuollon erikoislääkäri Sari Wuolijoki Työterveyslaitokselta kertoo.

Kevään aikana pohditaan, miten tuottaja- ja ostajaosaamista voisi kehittää

– Seuraavaksi yritykset ja työterveyshuollot jalostavat esiin tulleita ajatuksia ja ideoita. Minä ja Sari Wuolijoki teemme konsultaatiokäyntejä ja olemme tarpeen mukaan muutenkin tukemassa työterveysyksiköiden sekä yrittäjien yksin tai yhdessä tekemää työtä, Männikkö kertoo.

Kevään aikana kartoitetaan palvelujen järjestämiseen, hankintaan, toteuttamiseen, tarkoituksenmukaisuuteen sekä kustannus-hyötysuhteeseen liittyviä tekijöitä, jotka mahdollisesti estävät tai edistävät tarjonnan ja kysynnän kohtaamista – sekä toimivan työterveysyhteistyön syntymistä.

Yrittäjät, pienet yritykset ja työterveyshuollot ehtivät vielä hyvin mukaan juuri käynnistyneeseen kehittämisprosessiin. Männikkö ja Wuolijoki rohkaisevat kaikkia työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointiosaamisesta kiinnostuneita tulemaan mukaan toimintaan.

Pohjois-Karjalan pilotti on osa Työterveyslaitoksen valtakunnallista TyhyverkostoX-hanketta, ja se toteutetaan yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston (Tyhyverkosto) Pohjois-Karjalan alueverkoston kanssa. Tuloksia tarkastellaan Pohjois-Karjalan Tyhyverkoston toukokuun tapaamisessa. Hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään koko maassa.

Yhteistyökumppaneina TyhyverkostoX – Työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia verkostoituen -hankkeessa ovat Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry, Pohjois-Karjalan Yrittäjänaiset ry ja Työelämä 2020 -hanke.

Lisätiedot: Projektipäällikkö Minna Männikkö, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, p. 050 466 5696, minna.mannikko[at]kansanterveys.info tai työterveyshuollon erikoislääkäri Sari Wuolijoki, Työterveyslaitos, p. 043 824 7366, sari.wuolijoki[at]ttl.fi tai kehittämispäällikkö Helena Palmgren, Työterveyslaitos, helena.palmgren[at]ttl.fi

www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/tyhyverkostox/Sivut/default.aspx, www.ttl.fi/tyhyverkosto

TyhyverkostoX – Työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia verkostoituen -hankkeen päätoteuttajana on Työterveyslaitos. Osatoteuttajina ovat Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus ja nommoC seugolaiD osuuskunta. Hankkeen kehittämistyö tehdään valtakunnallisen Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston (Tyhyverkosto) kautta, jolloin Tyhyverkostosta kehittyy työhyvinvoinnin yhteistyö- ja osaamisverkosto. TyhyverkostoX-hankkeen rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto, ESR. Valtakunnallinen hanke toteutetaan 2015–2018 välisenä aikana. 

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tiina Kaksonen, viestintäassistentti 
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

TyhyverkostoX – Työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia verkostoituen -hankkeen päätoteuttajana on Työterveyslaitos. Osatoteuttajina ovat Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus ja nommoC seugolaiD osuuskunta. Hankkeen kehittämistyö tehdään valtakunnallisen Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston (Tyhyverkosto) kautta, jolloin Tyhyverkostosta kehittyy työhyvinvoinnin yhteistyö- ja osaamisverkosto. TyhyverkostoX-hankkeen rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto, ESR. Valtakunnallinen hanke toteutetaan 2015–2018 välisenä aikana. 

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Rahoituksesta 50 % tulee valtion budjetista. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa

Multimedia

Multimedia