Ratkaisuja työuraan työterveysneuvotteluilla – tutustu uuteen oppimisohjelmaan

Report this content

Työterveysneuvottelu on työntekijän, hänen esimiehensä ja työterveyshuollon edustajan yhteinen neuvonpito. Neuvonpitoa tarvitaan esimerkiksi silloin kun työntekijä palaa töihin pitemmältä sairauslomalta tai kun työkyky on muuten heikentynyt ja työ ei luista. Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto ovat suunnitelleet  uuden, maksuttoman oppimisohjelman, jonka avulla jokainen pääsee perille omasta roolistaan neuvottelussa jopa kahdessa minuutissa. Oppimisohjelma julkaistiin Työterveyspäivillä 11.9.2018.

Oppimisohjelman (www.ttl.fi/tyoterveysneuvottelu) avulla sekä työntekijä, esimies että työterveyshuolto oppivat, miten neuvottelulla saavutetaan paras mahdollinen ratkaisu työntekijän työssä jatkamiselle, vaikka työkyky onkin alentunut.

– Aloite neuvotteluun lähtee usein esimieheltä, mutta yhtä hyvin se voi tulla työntekijältä itseltään tai työterveyshuollosta. Varsinkin työhön paluun yhteydessä työterveyshuolto on yleensä aktiivinen, kertoo vanhempi asiantuntija Pirjo Juvonen-Posti Työterveyslaitoksesta.

– Työkyvyn alenemiselle voi olla monia syitä. Usein taustalla on sairaus. Työterveysneuvottelussa ei kuitenkaan puhuta sairauksista, vaan ratkaisuista, mitä mahdollisuuksia ja keinoja on muokata työtä niin, että työntekijä voi jatkaa työssään.

Hyöty työssä jatkamisesta kantaa pitkälle. Etua on paitsi työntekijälle itselleen, myös yhteiskunnalle ja työnantajalle.

– Aikaisemmin työ- ja toimintakykyasioista puhuttiin kuntoutuksen yhteydessä. Nykyisin useilla työpaikoilla on Työkyvyn tuki -toimintamalli ja työterveysneuvottelu pitäisi kuvata osana tätä mallia.

Neuvotteluun kannattaa valmistautua

Työntekijän kannattaa olla yhteydessä työterveyshuoltoon ennen neuvottelua. Työterveyshuollon edustaja esim. hoitaja tai -lääkäri voi antaa ohjausta ja neuvontaa neuvottelutilannetta varten. Työntekijä voi ottaa neuvotteluun mukaan myös tukihenkilön.

Neuvottelussa keskustellaan työssä selviytymisestä. Työntekijä kertoo, mikä työssä sujuu, mitkä asiat tuottavat hankaluuksia. Hän voi kertoa omista tavoitteistaan työn suhteen ja toiveista liittyen työhön paluuseen.

Esimiehen pitää valmistautua neuvotteluun selvittämällä, mitä keinoja työpaikalla on työn muokkaamiseen ja keskustella työntekijän kanssa hänen tavoitteistaan työn suhteen. Esimiehen on yhteydessä työntekijään myös neuvottelun jälkeen ja arvioi, ovatko toimenpiteet olleet riittäviä.

Työterveyshuollon edustaja auttaa työntekijää ja tarvittaessa myös esimiestä valmistautumaan neuvotteluun. Työterveyshuollon edustaja muodostaa käsityksen työntekijän jäljellä olevasta työ kyvystä ja esittää kuntoutusmahdollisuuksia.

Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto ovat avanneet oppimisohjelman työterveysneuvotteluihin valmistautuville syyskuussa 2018. Maksuton oppimisohjelma on osoitteessa www.ttl.fi/työterveysneuvottelu Ohjelmassa pääsee tutustumaan työterveysneuvotteluun kahdessa minuutissa ja nopeasti myös testaamaan taitonsa.  Sivustolle kootaan tietoja työntekijän, esimiehen ja työnantajan ja työterveyshuollon näkökulmista.  Sivusto tarjoaa myös materiaalia, jonka avulla voi kehittää työterveysneuvottelussa tarvittavia vuorovaikutustapojaan.

Lisätiedot: vanhempi asiantuntija Pirjo Juvonen-Posti, Työterveyslaitos, puh. 043 824 3568 , sposti pirjo.juvonen-posti[at]ttl.fi

sosiaalipsykologian professori Johanna Ruusuvuori, Tampereen yliopisto, puh.  050 3186151, sposti johanna.ruusuvuori[at]uta.fi

Oppimisohjelma Työterveysneuvottelu – ratkaisuja työhön

www.ttl.fi/tyoterveysneuvottelu

Työterveyspäivät www.ttl.fi/tyoterveyspaivat

Työterveyspäivät on työterveysalan laajin tapahtuma, joka kokoaa työterveys- ja työturvallisuusväen lisäksi HR-asiantuntijoita, esimiehiä ja työsuojelun ammattilaisia työelämän ajankohtaisten haasteiden ääreen. Työterveyspäivät on osa pohjoismaiden suurinta turvallisuuden ja riskienhallinnan ammattilaistapahtumaa: Turvallisuus-, EuroSafety- ja Työhyvinvointi-messut 11.–13.9.2018, Logistiikka-messut 12.–13.9.2018. Paikka: Tampereen Messu- ja Urheilukeskus. Messutapahtumat järjestää Tampereen Messut Oy pääyhteistyökumppaneinaan Suomen Työsuojelualan Yritysten Liitto STYL ry ja Suomen Palokalustoliikkeiden Yhdistys ry SPLY.

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, koordinaattori
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 560. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Työkyvyn alenemiselle voi olla monia syitä. Usein taustalla on sairaus. Työterveysneuvottelussa ei kuitenkaan puhuta sairauksista, vaan ratkaisuista, mitä mahdollisuuksia ja keinoja on muokata työtä niin, että työntekijä voi jatkaa työssään.
Pirjo Juvonen-Posti, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos