Sairauspoissaolojen määrä kunnissa laskee edelleen

Työterveyspäivät 21.–22.10.2014, Messukeskus, Helsinki, tiedote 69/2014, julkaistavissa 21.10.2014 klo 11.45

Sairauspoissaolojen määrä kunta-alalla on laskenut vuodesta 2009 ja lasku jatkuu edelleen kaikissa ammateissa, osoittavat tuoreimmat Kunta10-tutkimuksen tulokset. Eniten sairastavat palveluammateissa työskentelevät ja ruumiillista työtä tekevät, vähiten ylemmät toimihenkilöt sekä esimiesasemassa olevat.

Kunta-alalla sairauspoissaolojen määrä kasvoi 2000-luvun loppupuolelle saakka. Sairauspoissaolot olivat huipussaan vuonna 2008, jolloin kuntatyöntekijät olivat keskimäärin 19,4 päivää poissa oman sairauden takia. Viime vuonna sairauspoissaolojen määrä oli alimmalla tasolla sitten vuoden 2000; 2013 sairauspoissaoloja oli keskimäärin 16,7 päivää työntekijää kohti kun vuonna 2000 vastaava luku oli 16,8 päivää.

Vuonna 2013 eniten sairastivat kodinhoitajat, siivoojat ja sairaala-apulaiset (25–28 päivää vuodessa). Vähäisintä poissaolo oman sairauden takia oli päälliköillä, lääkäreillä ja opettajilla (8–9 päivää).

Lukujen tarkempi tarkastelu osoittaa, että laskua on tapahtunut miehillä että naisilla, kaikissa ikäryhmissä, vakinaisilla ja määräaikaisilla sekä kaikissa ammattiryhmissä.

– Lasku ei selity henkilöstörakenteen muutoksista, korkean sairastamisen ammattiryhmien ulkoistamisesta tai osasairauspäivärahan käytöstä. Lasku on yleistä laskusuhdanteen aikana, mutta luvut eivät selity pelkästään lamalla – kunnissa on tehty monta asiaa oikein ja otettu työhyvinvointinäkökulma osaksi strategista johtamista, sanoo tiimipäällikkö Tuula Oksanen Työterveyslaitoksesta.

Esimerkiksi Tampereella käytetään ns. työhyvinvointimatriisia strategisen johtamisen tukena. Matriisin kautta seurataan sairauspoissaolojen, tapaturmien ja varhaiseläkemaksujen kehitystä sekä Kunta10-mittareita: työyhteisön ilmapiiriä, kehityskeskustelujen hyödyllisyyttä, päätöksenteon oikeudenmukaisuutta sekä työn ja työaikojen hallintaa.

Tampereen kaupunki hyödyntää tutkimustietoa pitkäjänteisesti osana strategista johtamista

Työhyvinvointimatriisin hyödyntäminen onnistuu, koska meillä tietoja on kerätty pitkään ja muutokset henkilöstön johtamisessa ja työoloissa näkyvät matriisissa. Kunta10-tutkimukseen olemme osallistuneet vuodesta 2001, kertoo Tampereen kaupungin työhyvinvointipäällikkö Sami Uusitalo.

Pelkkä sairauspoissaolojen seuraaminen ei kerro koko totuutta työhyvinvoinnin tilasta, muistuttaa Uusitalo.
  Erillisiä raportteja otetaan usein rutiininomaisesti, ja kokonaisnäkemys jää puutteelliseksi. Pirstaleinen raportointi ei ole suotuisa pohja toiminnan suunnittelulle ja johtamiselle.

  Työhyvinvointimatriisi ohjaa tarkastelemaan laajemmin työelämän laatua, johtamista ja henkilöstön työkykyä. Lisäksi sen avulla saadaan yksi indeksiluku, jota voidaan seurata. Koko kaupungin tulosta seurataan henkilöstötilinpäätöksessä ja strategiaraportoinnissa. Kunkin toimialan tulokset toimitetaan johdolle. Tavoitteena on vuosittain parantaa työhyvinvointimatriisilla mitattua työhyvinvoinnin tasoa.

Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimus on Suomen suurin kunta-alan henkilöstön seurantatutkimus. Tutkimukseen osallistuvat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Naantali, Raisio, Nokia, Valkeakoski ja Virrat. Yli 90 000 kuntatyöntekijän vuosittaisia sairauspoissaoloja seurataan työnantajien henkilöstörekistereistä yhdenmukaisella laskentatavalla.

Lisää asiaa kunta-alalta Työterveyspäivillä 21.10.2014 klo 12.30–14 seminaarissa 2. Julkinen sektori edelläkävijänä – uusi työvälineitä johtamiseen.

Lisätiedot: tiimipäällikkö, apulaisylilääkäri Tuula Oksanen, Työterveyslaitos, puh. 043 820 1032, tuula.oksanen@ttl.fi
tutkimusprofessori, Kunta10-tutkimuksen johtaja Jussi Vahtera, Työterveyslaitos ja Turun yliopisto, puh. 0405929990, jussi.vahtera@ttl.fi
työhyvinvointipäällikkö Sami Uusitalo, Tampereen kaupunki,
puh. 040 806 2078, sami.uusitalo@tampere.fi

Kuva1 liitteenä: Sairauslomapäivät ammattiryhmittäin 2000–2013, Kunta10, Työterveyslaitos

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Lotta Englund, tiedottaja
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2948, 043 8246251
lotta.englund[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi


Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa

Multimedia

Multimedia