Samanaikainen kipuoireilu, unettomuus ja masennus kymmenkertaistavat työkyvyttömyyden riskin

Työterveyslaitos tiedottaa 04/2016, Helsinki 18.1.2016

Laaja-alainen kipu, unettomuus ja masentuneisuus ovat yleisiä oireita työssäkäyvillä. Yhtä aikaa esiintyessään ne heikentävät voimakkaasti työkykyä ja lisäävät terveydenhuollon palveluiden käyttöä. Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta tutkimuksesta, josta on julkaistu artikkeli Suomen lääkärilehdessä 1-2/2016.

Laaja-alaisen kivun, uniongelmien ja masennusoireiden samanaikainen esiintyminen kymmenkertaistaa riskin sille, että työkyky on heikentynyt, viisinkertaistaa runsaiden lääkärissäkäyntien ja nelinkertaistaa sairauspoissaolojen riskin. Niistä tutkittavista, joiden työkyky oli heikentynyt, yli 80 prosentilla oli ainakin yksi näistä kolmesta oireesta.

– Kipua, unta ja mielialaoireita on perinteisesti tarkasteltu erillisinä, toisistaan irrallaan olevina oirekokonaisuuksina. Tutkimuksemme kuitenkin osoittaa, että työkyvyn ja terveydenhuollon palveluiden tarpeen kannalta on eri asia, onko kyseessä pelkkä paikallinen kipuoireilu vai onko kipu laaja-alaista ja liittyykö siihen myös unihäiriöitä ja masentunutta mielialaa, kertoo erikoistutkija Leena Kaila-Kangas Työterveyslaitokselta.  

Tutkimuksen mukaan työtä tekevistä suomalaisista joka kolmas koki kipua edellisen kuukauden aikana samanaikaisesti useammalla kuin yhdellä alueella. Unihäiriöitä oli joka kolmannella (29 %:lla) ja masentuneisuutta joka viidennellä (20 %:lla).

Joka neljännellä oli vähintään kaksi näistä oireista yhtä aikaa. Noin 7 prosentilla oli kaikki kolme oiretta samanaikaisesti. Tämä tarkoittaa noin 150 000 työssäkäyvää, joilla on hyvin merkittävästi kohonnut riski ajautua työkyvyttömäksi.

– Nämä työkyvyttömyysriskissä olevat työntekijät pitäisi terveydenhuollossa tunnistaa ja ohjata ajoissa monipuolisten tukikeinojen ääreen, sanoo työterveyden dosentti Helena Miranda Työterveys Helsingistä.

Kivun yhteydessä esiintyvää unettomuutta ja masennusta pitää hoitaa aktiivisesti, koska kipuoireet eivät välttämättä muuten lievity eikä työkykyä saada riittävästi tuettua. Nykytiedon mukaan lääkkeitä oleellisemmassa roolissa ovat lääkkeettömät hoitomuodot, jatkaa Miranda.

Tutkimuksessa käytettiin Terveys 2000 -väestöaineistoa ja se koski noin 4000 työtä tekevää suomalaista. Tutkimus tarjoaa ensimmäistä kertaa tietoa suomalaisen aikuisväestön tuki- ja liikuntaelinten kivun, unettomuuden ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyydestä. Lisäksi on arvioitu näiden oireiden yhteyttä kansanterveydellisiin mittareihin kuten työkykyyn (oma arvio ja lääkärin arvio) runsaisiin lääkärissäkäynteihin ja sairauspoissaoloihin.

Lisätietoja:

Työterveyslääkäri, dos. Helena Miranda, Työterveys Helsinki, puh. 0400 219 250,  helena.miranda(at)hel.fi

Erikoistutkija Leena Kaila-Kangas, Työterveyslaitos, puh.043 8266204, leena.kaila-kangas(at)ttl.fi

Artikkeli Miranda H, Kaila-Kangas L, Heliövaara M ja Martimo K-P. Laaja-alainen kipu, unettomuus ja masentuneisuus – työkyvyn vakava uhka? Suomen lääkärilehti 1−2/2016, s. 29−36.

www.laakarilehti.fi

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Rahoituksesta 50 % tulee valtion budjetista ja työsuhteita on noin 650. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys