Satakunnassa kehitetään työpaikkojen työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointitaitoja

Työterveyslaitos TyhyverkostoX-hankkeen puolesta tiedottaa 3.3.2016

Yrittäjä, miten huolehdit omasta ja henkilöstösi työkyvystä ja työhyvinvoinnista? Tarvitsevatko pienet ja isommatkin työpaikat apua työterveys- ja työturvallisuusasioissa? Työterveyslaitos ja Satakunnan Tyhyverkosto ovat käynnistäneet kehittämistyön työpaikkojen työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointiosaamisen parantamiseksi.  

Tammikuussa käynnistyneessä Työterveyslaitoksen TyhyverkostoX-hankkeen Satakunnan pilotissa kartoitetaan, millaisia osaamistarpeita alueella on työterveyteen, työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin (TTT) liittyen. Kartoituksen ja ideoinnin jälkeen siirrytään sanoista tekoihin.

– Satakunnan pilotti näyttää mallia muille alueille. Tavoitteena on, että satakuntalaiset yrittäjät, yritykset ja muut organisaatiot osaavat huolehtia TTT-toiminnasta ja menestyvät, kehittämispäällikkö Helena Palmgren Työterveyslaitokselta sanoo.

Satakuntalaiset työpaikat sekä työterveyden ja hyvinvoinnin kehittämisen asiantuntijat julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta ovat ottaneet kehittämishaasteen innostuneesti vastaan. Yrittäjät ja organisaatiot kaipaavat muun muassa verkostoitumista sekä uusia tapoja ja yksinkertaisia työkaluja työterveydestä, työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista huolehtimiseen. Tästä hyötyvät paitsi konkarit, myös tuoreet yrittäjät.

 – Jo aloitustilaisuudessa syntyi innostavia ideoita, miten työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointiosaamista eli TTT-osaamista voidaan käytännössä kehittää Satakunnassa. Kehittämistoiminnaksi ideoitiin muun muassa yritysten välistä kummitoimintaa ja asiantuntijoiden yrityksiin tekemiä yritysvierailuja sekä TTT-tiedon jäsentämistä helposti saatavaksi eri rooleissa toimiville ja yritystä perustaville, erityisasiantuntija Helena Särkänlahti Työterveyslaitokselta kertoo.

Satakuntalaisten työpaikkojen osaamistarpeiden kartoittaminen jatkuu ideariihissä.

Hankkeen asiantuntijat kannustavat satakuntalaisia yrittäjiä ja pienten yritysten edustajia osallistumaan rohkeasti ideariihiin, sillä TyhyverkostoX-hankkeen alkuvaiheessa keskitytään erityisesti heidän tarpeisiinsa. Mukaan mahtuu vielä lisää TTT-osaamisesta kiinnostuneita.

– Ideariihissä keskitytään suunnittelemaan ja sopimaan käytännön toimista. Hyödynnämme Satakunnan omia vahvuuksia ja mahdollisuuksia sekä tietenkin viemme eteenpäin erinomaisia ehdotuksia, Särkänlahti kertoo.

Hankkeen kehittämistyö tehdään yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston (Tyhyverkosto) Satakunnan alueverkoston ja Työelämä 2020 -hankkeen alueverkoston kanssa.

Lisätiedot:

Erityisasiantuntija Helena Särkänlahti, Työterveyslaitos, puh. 043 824 4044, helena.sarkanlahti[@]ttl.fi tai

kehittämispäällikkö Helena Palmgren, Työterveyslaitos, p. 040 746 9439, helena.palmgren[@]ttl.fi tai

Tyhyverkoston Satakunnan alueverkoston yhteyshenkilö Ulla Roininen, p. 044 701 1231, ulla.roininen[at]pori.fi

www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/tyhyverkostox/Sivut/default.aspx, www.ttl.fi/tyhyverkosto

Seuraavat ideariihet järjestetään 8.3.2016 ja 4.4.2016 Porissa. Maksuttomaan ideariiheen 8.3.2016 voi ilmoittautua 3.3.2016 mennessä https://koulutus.ttl.fi/Default.aspx?tabid=350&id=3717

Satakunnan Tyhyverkoston yhteinen tapaaminen on toukokuussa.

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tiina Kaksonen, viestintäassistentti 
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

TyhyverkostoX – Työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia verkostoituen -hankkeen päätoteuttajana on Työterveyslaitos. Osatoteuttajina ovat Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus ja nommoC seugolaiD osuuskunta. Hankkeen kehittämistyö tehdään valtakunnallisen Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston (Tyhyverkosto) kautta, jolloin Tyhyverkostosta kehittyy työhyvinvoinnin yhteistyö- ja osaamisverkosto. TyhyverkostoX-hankkeen rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto, ESR. Valtakunnallinen hanke toteutetaan 2015–2018 välisenä aikana. 

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Rahoituksesta 50 % tulee valtion budjetista. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia