Sisäilma sairastuttaa myös työssä

Työterveyslaitoksen Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjattiin vuodelta 2011 yhteensä 4 692 ammattitautia tai ammattitautiepäilyä eli 19 tapausta 10 000 työllistä työntekijää kohden. Kokonaislukumäärä on laskenut jo vuosia eikä laskulle löydy yksittäistä selittäjää. Kaikissa tauti- ja ikäryhmissä tapahtui samansuuntainen muutos. Kaikista ammattitautiepäilyn vuoksi tutkimuksiin tulleista 40 %:ssa syyksi vahvistui ammattitauti.

Kosteusvauriorakennuksissa työskentelevien hengitystiesairauksia tutkittiin edelleen pajon. Ihosairauksissa yllätti turvalliseksi arvioidun säilytteen aiheuttamat allergiset kosketusihottumat, kertoo ylilääkäri Panu Oksa Työterveyslaitoksesta.

Meluvamma on edelleen yleinen ammattitauti

Meluvammoja kirjattiin 1 119 kpl eli hieman vähemmän kuin vuonna 2010 (1 546 kpl). Vakuutuslaitokset vahvistivat ammattitaudeiksi 56 % meluvammoista. Meluvammat ovat pääasiallisesti seurausta altistumisesta melulle 1990-luvulla tai jo aikaisemmin. Miehillä meluvammoja esiintyy yli kymmenkertainen määrä naisiin verrattuna. Meluvammoja todettiin työllisten määrään suhteutettuna eniten massan, paperin ja paperituotteiden sekä kulkuneuvojen valmistuksessa. Meluvammojen haitta jäi valtaosassa tapauksista alle korvattavan tason.

Hengitystieallergioiden määrä laski jonkun verran

Työpaikoilla on edelleen paljon kosteusvaurioita ja sisäilmaongelmia. Ne voivat aiheuttaa hengitystieoireita ja sairauksina astmaa ja allergista nuhaa. Homeiden lisäksi hengitystieallergioiden yleisiä aiheuttajia olivat eri kemialliset tekijät sekä eläinten epiteeli, karvat tai eritteet, jauhot, viljat ja rehut.

Hengitystieallergioita kirjattiin 949 kpl (1 134 vuonna 2010). Ammattiastmoja ja epäilyjä näistä oli 696, allergisia nuhia 224 ja homepölykeuhkoja 24. Yli puolessa tutkituista astman ja allergisen nuhan tapauksista epäiltiin aiheuttajaksi kosteusvauriorakennusten homeita. Ammattitaudeiksi näistä varmistui kuitenkin vain kymmenkunta.

Lukumääräisesti suurin osa (381 kpl) hengitystieallergioista oli toimialalla julkiset ja muut palvelut. Tähän ryhmään kuuluu yli 800 000 mm. kouluissa, sairaaloissa tai kuntien maatalouslomittajina toimivaa palkansaajaa. Vakuutuslaitosten vahvistamia ammattitauteja oli kaikista hengitystieallergioista 11 %. Vähäinen vahvistettujen ammattiastmojen osuus ilmoitetuista osoittaa astman aiheuttajien tunnistamisen vaikeutta työterveyshuollossa.

Ammatti-ihotauteja esiintyy naisilla enemmän kuin miehillä

Ammatti-ihotauteja ja -tautiepäilyjä oli 948 tapausta (1 059 kpl vuonna 2010). Näistä 26 % oli allergisia kosketusihottumia ja 31 % ärsytyskosketusihottumia. Ammatti-ihotauteja esiintyi kaikenikäisillä työntekijöillä, myös nuorilla, naisilla enemmän kuin miehillä. Toimialoista eniten ammatti-ihotauteja ja ‑epäilyjä ilmoitettiin kumi- ja muovituotteiden valmistuksesta ja metalli- ja metallituotteiden valmistuksesta. Märkätyön aiheuttamiksi ilmoitettiin 110 ihotautitapausta. Paljon ihottumia aiheuttivat myös muovikemikaalit, maalit ja liimat (92).

Huomiota kiinnitti metyyli-isotiatsolinonin (MI) aiheuttamat allergiset kosketusihottumat. Niitä on ollut erityisen paljon ei-työperäisinä sen jälkeen, kun tätä säilytysainetta alettiin v. 2005 käyttää ilman kloorattua muotoa kosmeettisissa valmisteissa. Näissä tuotteissa sallittu 100 ppm:n pitoisuus on osoittautunut aivan liian korkeaksi.

Asbestisairauksien määrä aleni

Asbestin aiheuttamia ammattitauteja ja ammattitautiepäilyjä kirjattiin 712 tapausta (933 kpl vuonna 2010). Tavallisin asbestin aiheuttama sairaus oli keuhkopussin kiinnikkeet ja paksuuntumat, jotka aiheuttavat harvoin oireita tai todettavissa olevaa keuhkojen toiminnan alenemista. Asbestooseja (asbestipölykeuhkoja) ilmoitettiin 58 ja asbestin aiheuttamaksi todettuja tai epäiltyjä syöpiä 138 kpl. Asbestisairaudet kehittyvät hitaasti. Niitä esiintyy yleisimmin iäkkäillä miehillä, 66 % asbestisairauksista oli yli 65-vuotiailla. Vain 3 % asbestisairauksista kirjattiin naisilla. Vanhimmat sairastuneet olivat yli 90-vuotiaita. Nuorin henkilö, jolla rekisteröitiin ammattitautina vahvistettu asbestisairaus, kuului ikäluokkaan 40—44. Asbestisairauksista suurin määrä oli rakentamisen toimialalla. Työllisten määrään suhteutettuna asbestisairauksia oli eniten kulkuneuvojen valmistuksen, sähkö-, lämpö- ja vesihuollon ja kaivostoiminnan ja louhinnan toimialoilla

Rasitussairauksien määrä laski

Rasitussairauksia kirjattiin 541 (700 kpl vuonna 2010). Yleisin rasitussairaus oli olkaluun sivunastan tulehdus, joka muodosti lähes puolet tapauksista. Toiseksi yleisimpiä olivat jänne- ja jännetuppitulehdukset. Rasitussairauksia todettiin työllisten määrään suhteutettuna eniten elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistuksessa.

Muita ammattitauteja ja ammattitautiepäilyjä kirjattiin 423 tapausta. Tähän ryhmään kuuluvat tärinään liittyvä valkosormisuus (55), munuaisoireinen verenvuotokuume eli myyräkuume (43), silmän sidekalvotulehdus (20), kivipölykeuhko (16), toksinen aivosairaus (15) ja tuberkuloosi (8). Tähän ryhmään kuuluu myös huomattava määrä tapauksia, joissa diagnoosi oli ilmoitettu epätarkasti.

Lisätiedot:

Dosentti Panu Oksa, puh. 030 474 8654, Panu.Oksa@ttl.fi.

Kosteusvaurioasioista lisätiedot: dosentti Kari Reijula puh. 030 474 2932, Kari.Reijula@ttl.fi

Ihosairauksista lisätiedot: dosentti Riitta Jolanki puh 030 474 2287, Riitta.Jolanki@ttl.fi

Julkaisu: Oksa P, Palo L, Saalo A, Jolanki R, Mäkinen I, Kauppinen T. Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2011. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset. Työterveyslaitos, Helsinki 2013.

Toimittajakappaleiden tilaukset: kirjakauppa@ttl.fi

Julkaisun voi tilata myös Työterveyslaitoksen kirjakaupasta

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on vajaat 800.

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa