Sopua työpaikoille – esimiehille tarjolla uusia keinoja puuttua kiusaamiseen

Report this content

Työterveyspäivät 11.–12.9.2018, Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Tiedote 32/2018, Julkaistavissa 12.9.2018

Noin viisi prosenttia* työntekijöistä kokee kiusaamista tai epäasiallista kohtelua työssään. Kuitenkin vain puolet heistä on ilmoittanut asiasta esimiehelleen Kunta10-tutkimuksen mukaan. Kiusaamisen puheeksi otto ja siihen puuttuminen koetaankin edelleen hankalaksi.  

Työterveyslaitos tarjoaa esimiehille mahdollisuuden saada nopeasti ja joustavasti uusia keinoja työkalupakkiinsa verkkovalmennuksessa Sopuisa – Nollatoleranssi työpaikkakiusaamiseen.

 

- Haluamme madaltaa esimiesten kynnystä uuden oppimiseen ja vaikeisiin asioihin puuttumiseen. Verkkovalmennuksemme onkin saanut hyvän vastaanoton, se sisältää mm. lyhyitä videoita ja tehtäviä, joilla esimies saa selkeän käsityksen vastuistaan ja pääsee sisälle ristiriitojen selvittelyprosessin ytimeen, kertoo vanhempi konsultti Antti Soikkanen Työterveyslaitoksesta.

 

- Työterveyspäivillä 11.-12.9.2018 ja EuroSafety-messuilla Tampereella pääsee tutustumaan verkkovalmennuksiimme. Jos jättää yhteystiedot koekäyttöä ja esittelyä, toimitamme koetunnukset päivien jälkeen.

Miksi kiusaamiseen ei puututa?

Työterveyslaitoksen Sopuisa työyhteisö -hankkeen kyselyyn vastanneista työntekijöistä ja esimiehistä jopa puolet koki kiusaamisen niin arkaluontoiseksi tai tunteita herättäväksi aiheeksi, ettei halunnut puuttua siihen. Moni koki, ettei asia kuulu hänelle (50 % työntekijöistä ja 40 % esimiehistä). Usein epäasiallista kohtelua ei edes tunnisteta.

- Työpaikalla ensimmäinen askel kiusaamisen karsimiseen on tunnistaa epäasiallisen kohtelun riskit ja opetella ottamaan asiat puheeksi. Ristiriitojen selvittely on esimiesten tehtävä. Jos kiusaaja on esimies, niin vastuu on esimiehen esimiehellä, sanoo Soikkanen.

- Jotta tilanne työpaikalla paranisi pysyvästi, tarvitaan toimintatapojen muutosta ja myönteisen työkäyttäytymisen tukemista. Tähän tarvitaan koko työyhteisöä.

Tunnista riskit - muutos saattaa lisätä epäasiallista kohtelua

Yhdeksi epäasiallisen kohtelun riskitekijäksi on tunnistettu muutostilanne työpaikalla esimerkiksi organisaatiomuutos. Muutos lisää epäselvyyksiä ja epävarmuutta ja riski epäasialliseen kohteluun kasvaa.

- Työelämässä olemme nykyisin jatkuvan muutoksen ja murroksen tiellä. Johdon onkin syytä tunnistaa tilanne ja varmistaa, että esimiehillä on tieto ja työkalut valmiina, jos epäasiallista kohtelua esiintyy. Osaaminen vaikuttaa epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn, muistuttaa Soikkanen.

Verkkovalmennukset – vaivaton keino lisätä työelämässä vaadittavia taitoja

Työterveyslaitoksen verkkovalmennus Sopuisa – Nollatoleranssi työpaikkakiusaamiseen on tarkoitettu työpaikoille, jotka haluavat kehittää myönteistä, vastuullista työkäyttäytymistä sekä valmentaa esimiehiä vahvistamaan työpaikkakiusaamisen nollatoleranssia. Työsuojelurahasto on tukenut verkkovalmennuksen kehittämistä.
Muita tutkittuun tietoon perustuvia verkkovalmennuksiamme ovat Työn imua työtä tuunaamalla, Virtaa palautumisesta, Aika&Fokus  ja Esimiesten työturvallisuuskoulutus.

 

*Tilastokeskus, Työolojen muutokset 1977-2013

Lisätiedot: Antti Soikkanen, vanhempi konsultti, Työterveyslaitos, puh. 050 320 8614, antti.soikkanen@ttl.fi

Verkkokoulutukset ja testitunnukset: Niina Kallio, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos, puh. 043 824 3246, niina.kallio@ttl.fi

Tutustu myös

Työpaikkakiusaaminen www.ttl.fi

Sopuisa työyhteisö -hankkeen tiedote: Älä hyväksy kiusaamista – kiusaamisen kierre on mahdollista katkaista (2016)  

Työterveyslaitoksen koulutukset ja palvelut

Työterveyspäivät on työterveysalan laajin tapahtuma, joka kokoaa työterveys- ja työturvallisuusväen lisäksi HR-asiantuntijoita, esimiehiä ja työsuojelun ammattilaisia työelämän ajankohtaisten haasteiden ääreen. Työterveyspäivät on osa pohjoismaiden suurinta turvallisuuden ja riskienhallinnan ammattilaistapahtumaa: Turvallisuus-, EuroSafety- ja Työhyvinvointi-messut 11.–13.9.2018, Logistiikka-messut 12.–13.9.2018. Paikka: Tampereen Messu- ja Urheilukeskus. Messutapahtumat järjestää Tampereen Messut Oy pääyhteistyökumppaneinaan Suomen Työsuojelualan Yritysten Liitto STYL ry ja Suomen Palokalustoliikkeiden Yhdistys ry SPLY.

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, koordinaattori
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Työpaikalla ensimmäinen askel kiusaamisen karsimiseen on tunnistaa epäasiallisen kohtelun riskit ja opetella ottamaan asiat puheeksi. Ristiriitojen selvittely on esimiesten tehtävä. Jos kiusaaja on esimies, niin vastuu on esimiehen esimiehellä.
Antti Soikkanen, vanhempi konsultti, Työterveyslaitos