Sosiaalinen aktiivisuus ennustaa työssä jatkamista yli eläkeiän

Report this content

Aktiivinen sosiaalinen osallistuminen ennustaa sekä miesten että naisten jatkamista työelämässä yli varsinaisen eläkeiän. Erityisesti kulttuuriharrastukset, kerho- ja yhdistystoiminta sekä opiskelu ennustavat eläkkeelle lähtemisen lykkäämistä. Samoin puolison työssä jatkaminen. Eläkkeelle siirtyminen puolestaan pienentää sosiaalista verkostoa vain vähän. 

Mediatiedote 12.3.

Sosiaalisten verkostojen ja eläköitymisen välisiä yhteyksiä selvitettiin kahdessa Työterveyslaitoksen ja Turun yliopiston tutkimuksessa. Tutkimusten kohderyhmänä olivat kunta-alan eläkeikää lähestyvät työntekijät. 

– Kyse saattaa olla siitä, että vapaa-ajallaan aktiiviset ihmiset ovat aktiivisia myös työelämässä. Ennestään tiedetään myös, että sosiaalinen aktiivisuus on yhteydessä parempaan terveyteen ja hyvinvointiin, arvioi erikoistutkija Maarit Kauppi Työterveyslaitokselta. 

Tutkittavista lähes viidennes jatkoi työelämässä vähintään vuoden ajan varsinaisen eläkeiän yli. Miehet lykkäsivät eläköitymistä hieman useammin kuin naiset. 

Sosiaalisen aktiivisuuden lisäksi myös puolison työskentely oli yhteydessä sekä miesten että naisten työuran pidentämiseen vähintään vuoden ajan. Lisäksi kävi ilmi, että naiset, jotka elivät ilman puolisoa tai kumppania, jatkoivat työelämässä todennäköisemmin pidempään. 

– Ihminen on sosiaalinen olento, siksi etenkin lähimpien ihmisten ratkaisut ja mielipiteet vaikuttavat eläköitymispäätöksiin, Kauppi toteaa. 

Eläköityminen pienentää vain vähän verkostoja 

Sosiaalisen verkoston koko muuttuu eläköitymisen yhteydessä vain vähän. Tutkittavien sosiaalinen verkosto oli ennen eläkkeelle siirtymistä keskimäärin runsaat 21 henkilöä. Eläköitymisen yhteydessä verkosto pieneni keskimäärin vain yhdellä henkilöllä. 

Tutkimusten tulokset perustuvat Finnish Retirement and Ageing study (FIREA) -tutkimuksen aineistosta poimittuun, hieman yli 4000 henkilön otokseen. FIREA on Turun yliopistossa vuonna 2013 aloitettu tutkimus, jonka tavoitteena on selvittää elintavoissa, terveydessä ja toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä eläkkeellesiirtymisiässä. 

Tutkimusten tulokset on julkaistu European Journal of Ageing -lehdessä: 

Social relationships as predictors of extended employment beyond the pensionable age: a cohort study

Social network ties before and after retirement: a cohort study

Lisätietoja:  

Maarit Kauppi, erikoistutkija, Työterveyslaitos, p. 043 825 9460, maarit.kauppi@ttl.fi 


Mediapalvelut

Juha Hietanen, mediaviestinnän erityisasiantuntija
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. +358 50 477 32 67
juha.hietanen[at]ttl.fi

Päivi Lehtomurto, mediaviestinnän erityisasiantuntija
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. +358 50 4156 309
paivi.lehtomurto[at]ttl.fi

Aineistopankki & asiantuntijamme: Medialle - Työterveyslaitos (ttl.fi)

Hyvinvointia työstä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on noin 500.

Tietoa meistä: www.ttl.fi  Sosiaalinen media: @tyoterveys Twitter | Facebook | Linkedin

Avainsanat: