Syöpää aiheuttaville aineille altistuneiden määrä nousi hieman

Tiedote 82/2014, Helsinki 1.12.2014

Kromaatit ja nikkelit ovat yleisimmät syöpäsairaudelle altistavat aineet. Niille altistuu vuosittain lähes 7 000 työntekijää. ASA-katsauksesta (Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille altistuneet) käy ilmi, että kaiken kaikkiaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistuvia työntekijöitä oli 16 854 vuonna 2012. Altistuneiden määrä nousi hieman vuodesta 2011, jolloin altistuneita oli 16 732.

– Altistuneiden määrä kaivosteollisuudessa nousi yli sadalla. Ensimmäistä kertaa ASA-rekisterin historiassa nikkeliyhdisteille altistui useampi työntekijä kuin kromiyhdisteille, kertoo erityisasiantuntija Anja Saalo Työterveyslaitoksesta.

Näille aineille altistutaan metallimalmien valmistuksessa, koneiden ja laitteiden valmistuksessa sekä metallien jalostuksessa. Suurimmat altistuvat ammattiryhmät ovat hitsaajat, koneiden asentajat ja korjaajat, paksulevysepät ja laborantit.

Arseeniyhdisteille altistuneiden lukumäärässä ei muutosta

Arseenille altistuu noin 2 000 työntekijää vuosittain. Suurimpia altistuvia ammattiryhmiä olivat metalli- ja kemianteollisuuden prosessinhoitajat, koneiden korjaajat, laborantit sekä kaivos-, louhos- ja rikastustyöntekijät. Arseeniyhdisteille altistuvat työskentelevät metallien jalostuksessa, metallimalmien louhinnassa ja jätteiden käsittelyssä.

Polysyklisille aromaattisille hiilivedyille altistuvien määrä on vakioitunut

Polysyklisille aromaattisille hiilivedyille (PAH) altistuneiden määrä on pysynyt noin 2 000 altistuneessa. PAH-yhdisteille altistutaan maa- ja vesirakentamisessa sekä metallien jalostuksessa Suurimmat PAH-yhdisteille altistuvat ammattiryhmät ovat linja-asentajat ja -korjaajat, rakennustyöntekijät, koneiden korjaajat, hitsaajat ja laborantit.

Bentseenille altistuu vuosittain yli 1 600

Bentseenille altistuneiden lukumäärä on pysynyt samana useampia vuosia. Bentseeniä käytetään kemiallisten tuotteiden valmistuksessa. Sille voi altistua erilaisissa teollisuuden prosessitöissä sekä ajoneuvojen asennus- ja korjaustöissä, koska bensiinissä on epäpuhtautena bentseeniä.

Kadmiumyhdisteille ja asbestille altistuu vuosittain yli 1 000 työntekijää

Suurimmat kadmiumille altistuvat ammattiryhmät ovat metalliteollisuuden prosessityöntekijät, laborantit ja koneasentajat ja -korjaajat. Asbestille altistutaan rakennusten saneerauksessa, maaperän ja vesistöjen kunnostuksessa sekä koneiden korjauksessa. Altistuneiden määrä on pysynyt suurin piirtein samana.

Työterveyslaitos on ylläpitänyt ASA-rekisteriä sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta vuodesta 1979. ASA-rekisterin kerätään tiedot työpaikalla käytettävistä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista aineista, niitä sisältävistä tuotteista sekä niille altistuvista työntekijöistä. Vuosina 1979–2012 rekisteriin on ilmoitettu 122 000 työntekijää noin 8 000 työosastolta. Rekisterissä olevien aineiden lukumäärä on moninkertaistunut vuosien kuluessa 50:stä 169:n. Lisäksi rekisterissä on viisi syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaa työmenetelmää.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Anja Saalo, Työterveyslaitos, puh. 043 825 6331, anja.saalo[at]ttl.fi

Julkaisu:

Saalo A, Soosaar A. ASA 2012 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa. Työterveyslaitos, Helsinki 2014.

Aiemmin ilmestyneet ASA-katsaukset löytyvät täältä

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Lotta Englund, tiedottaja
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2948, 043 8246251
lotta.englund[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on vajaat 730.

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa