Tiina Tapanainen LähiTapiolasta on Vuoden etätyöjohtaja 2014

Report this content

Tiedote 53/2014, Helsinki 10.9.2014, julkaistavissa klo 13.30

Palvelupäällikkö Tiina Tapanainen vakuutusyhtiö LähiTapiolasta on valittu Vuoden etätyöjohtajaksi. Tapanainen on uudistanut etätyötä viemällä sitä ennakkoluulottomasti eteenpäin perinteisessä asiakaspalvelutyössä, joka edelleen mielletään tiettyyn aikaan konttorilla tehtäväksi. Hänen tiimissään esimiehen ja alaisten välillä vallitsee molemminpuolinen luottamus ja sekä työtehtäviin liittyvä että epämuodollisempi vuorovaikutus toimii erinomaisesti (raadin perustelut kokonaisuudessaan tiedotteen lopussa). Vuoden etätyöjohtajan valitsi Työterveyslaitoksen, Johtamisen kehittämisverkoston, Akavan, Microsoftin ja DNA:n edustajista koostuva raati. Vuoden etätyöjohtaja valittiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa.

Vuoden etätyöjohtajan Tiina Tapanaisen tiimissä, LähiTapiolan Korvausyksikössä, etätyönä hoidettaviin työtehtäviin kuuluu vahinkoasioiden korvauskäsittely sekä kirjallinen ja puhelimitse tehtävä asiakaspalvelu. Etätyötä tekevät korvausneuvojat työskentelevät noin puolet kuukaudesta kotona ja puolet toimistolla. Vuoden etätyöjohtajan onnistuneen etäjohtamisen resepti koostuu ennen kaikkea luottamuksesta ja vuorovaikutuksesta:

”Kaikki lähtee luottamuksesta, siitä että työntekijöille annetaan ja he itse ottavat vastuuta. Luottamus syntyy kuin itsestään, kun on hyvä työyhteisö, selkeät pelisäännöt ja tavoitteet. Onnistuneessa etätyössä avainasemassa on myös työntekijän ja esimiehen toimiva vuorovaikutus – mistä tahansa on voitava puhua. Tämä kaikki lisää työniloa ja hyvinvointia, mikä puolestaan parantaa työn sujuvuutta ja tehokkuutta. Sekä työnantaja että työntekijä hyötyvät”, Vuoden etätyöjohtaja Tiina Tapanainen toteaa. ”Etätyö on selvästi lisännyt työniloa tiimissämme sekä tuonut erinomaisia tuloksia työssä jaksamiseen. Sairauspoissaolot ovat muun muassa vähentyneet merkittävästi.”

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty julkisti Vuoden etätyöjohtajan 10.9. pidetyn Johtamisen kehittämisverkoston ”Millaisella johtamisosaamisella menestymme 2020 -luvulla” seminaarin yhteydessä.

Etäesimiehiltä kaivataan luottamusta, vuorovaikutusta ja kunnollisia etätyövälineitä

Työterveyslaitos ja Microsoft kysyivät suomalaisilta kesän aikana ehdokkaita Vuoden 2014 etätyöjohtajaksi. Etätyöjohtajan valinnalla haluttiin nostaa esiin etätyön ja hajautetuissa organisaatioissa työskentelemisen luomaa tarvetta uudenlaiseen johtajuuteen.

Määräaikaan mennessä saatiin yli 50 hyvää ehdotusta eri puolilta Suomea, sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Kandidaatteja ehdottaneita pyydettiin myös valitsemaan hyvän etätyöjohtajan tärkeimpiä ominaisuuksia. Ylivoimaisesti tärkeimpänä pidettiin sitä, että esimies luottaa etänä työskenteleviin työntekijöihin (96%). Myös työyhteisön vuorovaikutukseen kannustamista, toimivaa yhteydenpitoa etätyöntekijöihin ja kunnollisia etätyövälineitä pidettiin tärkeinä.

Viisi vinkkiä etätyöjohtajille

1. Pelisäännöt. Laadi selkeät pelisäännöt: kuka, missä ja milloin etätyötä voi tehdä. Näin turvataan tasapuolinen kohtelu ja vahvistetaan luottamusta. Kaikille on oltava selvää, millaisiin töihin ja tilanteisiin etätyö sopii.

 2. Luottamus. Etätyö perustuu aina molemminpuoliseen luottamukseen. Rakenna esimiehen ja työntekijän välistä luottamusta keskustelemalla säännöllisesti ja avoimesti siitä mikä etätyössä toimii tai ei toimi. Hyvä etätyöjohtaja on valmis antamaan vastuuta työntekijöilleen ja edellyttää myös heiltä vastuun ottamista.

3. Vuorovaikutus. Huolehdi siitä, että esimiehen ja alaisten sekä työntekijöiden keskinäinen yhteydenpito toimii ja siihen on tarvittavat välineet ja laitteet. Myös epävirallisesta kanssakäymisestä on huolehdittava. Tarvittavasta yhteydenpidosta on hyvä sopia ja yhteisöllisyyttä vaalia myös etätyöskentelyssä. Esimies ei saa olla etäinen etätyössäkään!

4. Tavoitteet. Suunnittele työn tavoitteet, seuranta ja aikataulu yhdessä työntekijän kanssa. Asetettuja tavoitteita kannattaa seurata säännöllisesti ja luoda mahdollisuudet molemminpuoliseen palautteen antamiseen.

5. Työssä jaksaminen. Tue työssä jaksamista ja työnohjausta. Kokemus luottamuksesta, mahdollisuus vaikuttaa omaan ajankäyttöön ja muiden elämänalueiden lomittuminen sujuvasti työpäivään lisäävät motivaatiota ja hyvää oloa. Etätyön sudenkuopat on myös tunnistettava: vastuun kantaminen ja työn eteneminen on turvattava, työssä jaksamisesta on huolehdittava ja varmistettava, että kukaan ei erakoidu työyhteisön ulkopuolelle.

Valintaraadin perustelut Vuoden etätyöjohtajan valinnalle

Tiina Tapanainen on ennakkoluulottomasti ja monipuolisesti vienyt etätyötä eteenpäin ja mahdollistanut sen perinteisessä asiakaspalvelutyössä, joka edelleen mielletään tietyssä paikassa ja tiettyyn aikaan tehtäväksi. Tapanaisen tiimissä LähiTapiolan Korvausyksikössä etätyön tavoitteet ja pelisäännöt ovat selkeät ja niistä keskustellaan säännöllisesti. Etätyöntekijät osallistuvat teknologiaa hyödyntäen samoihin kokouksiin ja koulutuksiin kuin toimistolla olevat.

Tapanaisen tiimissä esimiehen ja alaisten välillä vallitsee molemminpuolinen luottamus. Sekä työtehtäviin liittyvä että epävirallisempi vuorovaikutus on säännöllistä ja toimivaa. Etätöistä keskustellaan avoimesti ja säännöllisesti. Tapanainen huolehtii työntekijöiden hyvinvoinnista, on joustava ja antaa tarvittaessa kehitysvinkkejä etätyön sujuvoittamiseksi. Etätyön tekemisen edellytykset pidetään kunnossa: laitteet, järjestelmät ja yhteydet toimivat.

Tapanainen näkee etätyön positiiviset vaikutukset laaja-alaisesti sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta. Hänen tiimissään etätyö on vaikuttanut huomattavasti sekä työtyytyväisyyden että tehokkuuden kasvuun. Työruuhkia ei ole, henkilöstökyselyn arvosanat ovat huippuluokkaa ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet etätyön myötä merkittävästi.

Vuoden etätyöjohtajan valitsi raati, johon kuuluivat professori Guy Ahonen, Johtamisen kehittämisverkosto, asiantuntija Tarja Arkio, Akava, henkilöstöjohtaja Sanna Lindner, Microsoft, henkilöstöjohtaja Marko Rissanen, DNA ja erikoistutkija Seppo Tuomivaara, Työterveyslaitos.

Etätyötesti

Kukkiiko luovuutesi etätöissä? Helpottaako etätyö arkeasi? Entä miten pomo suhtautuu? Oheisella pikatestillä selviää sopiiko etätyö sinulle: http://tyopiste.ttl.fi/Kyselyt/Sivut/Tee_testi_Sopiiko_sinulle_etatyo.aspx

Lisätietoja

Camilla Lindfors, viestintäjohtaja, Microsoft Oy
p. 040 838 6686, camilla.lindfors@microsoft.com

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö, Työterveyslaitos
p. 040 548 6914, kristiina.kulha@ttl.fi

Valokuvat liitteenä
Räty palkitsee Vuoden etätyöjohtajan Tiina Tapanaisen LähiTapiolasta (kuvaaja Katri Koponen)
Tiina Tapanainen (LähiTapiola)

Kansallinen etätyöpäivä

Microsoft ja Työterveyslaitos järjestävät Kansallisen etätyöpäivän torstaina 18.9.2014. Kyseessä on Työterveyslaitoksen ja Microsoftin yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on edistää etätyötä ja liikkuvaa työtä. Viime vuonna kampanjaan osallistui lähes 24 000 ihmistä. Tänä vuonna etätyöpäivän teemana on Työn uusi johtajuus, sillä kannustavien etätyölinjausten ja hyvän esimiestyön ohella etätyö edellyttää kykyä oman työn johtamiseen ja monimuotoiseen yhteisöllisyyteen. Kansalliseen etätyöpäivään voi ilmoittaa itsensä tai organisaationsa osoitteessa www.etatyopaiva.fi. Sivuilta löytyy myös kiinnostavia edelläkävijätarinoita ja vinkkejä etätyön edistämiseen. Kampanjaa voi seurata myös Facebookissa www.facebook.com/kansallinenetatyopaiva ja Twitterissä #etätyöpäivä. Kampanjan pääyhteistyökumppani on DNA.

Microsoft

Vuonna 1975 perustettu Microsoft on maailman johtava ohjelmistotuotteiden, -ratkaisujen ja -palveluiden toimittaja, joka auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia uusilla innovatiivisilla tavoilla. Suomessa Microsoft Oy:n palveluksessa työskentelee 280 henkilöä, joiden visiona on yhdessä yli 3000 yhteistyökumppanin kanssa auttaa asiakasta menestymään Microsoftin ratkaisujen avulla. Heinäkuussa 2013 päättyneenä tilivuonna Microsoftin liikevaihto oli 77,85 miljardia US dollaria.

Työterveyslaitos

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Työterveyslaitos tarjoaa tutkittuun tietoon pohjautuvia luotettavia ja riippumattomia asiantuntijapalveluja. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 730. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö.


Tilaa

Multimedia

Multimedia