Turvallisuuskortteja myöntävien välille tarvitaan lisää yhteistyötä

Työterveyslaitoksen tiedote 33/2016, Helsinki 27.5.2016

Työterveyslaitoksen koordinoima Nolla tapaturmaa –foorumi kutsuu syksyksi koolle turvallisuuskorteista vastaavia tahoja ja käyttäjien edustajia. Tavoitteena on käydä yhteistä keskustelua eri korttien sisällöistä, työpaikkojen tarpeista ja käytäntöjen selkeyttämisestä. Tällä hetkellä erilaisten korttien suuri määrä aiheuttaa yrityksille merkittäviä kuluja.

Erilaiset turvallisuuskortit ovat monilla työpaikoilla pakollisia tiettyjen töiden tekemiseen. Kortit ja niihin liittyvä koulutus on suunniteltu varmistamaan, että kortin saaneet työntekijät tietävät perusasiat turvallisuudesta ja tapaturmien ehkäisystä.

Korttien hankkimisesta syntyy yrityksille kuluja ja ne on myös uusittava määräajoin. Yrityksille kortit voivat olla suurikin taloudellinen panostus suorina ja välillisinä kuluina. Kustannukset ovat kuitenkin pieniä, jos näillä opeilla voidaan välttää yksikin tapaturma. Kortit eivät poista työnantajan vastuuta perehdyttää kunnolla työntekijät tehtävään työhön, turvallisiin työtapoihin ja työpaikan turvallisuuskulttuuriin.

Työterveyslaitoksen koordinoima Nolla tapaturmaa -foorumi kutsuu alkusyksyksi turvallisuuskorteista vastaavia tahoja ja käyttäjien edustajia keskustelemaan yhdessä, miten hyvin kortit ja niihin liittyvät koulutukset palvelevat työpaikkojen nykytarpeita ja millaisia uudistuksia tarvittaisiin.

 

Lisätietoja

johtaja Tommi Alanko, Työterveyslaitos, Nolla tapaturmaa -foorumin johtaja, 

tommi.alanko@ttl.fi, puh.040 719 2521

www.nollapaturmaa-foorumi.fi

Twitter @NollaTapaturmaa

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa

Multimedia

Multimedia