Tutkijat ehdottavat: työelämäkoulutusta pitäisi järjestää turvapaikanhakijoille jo vastaanottokeskuksissa

Tiedote 86/2014, Helsinki 16.12.2014

Tuore esiselvitys Suomeen turvapaikanhakijoina saapuneiden työntekijöiden työoloista ja työkyvystä paljasti pulmia heidän työoloissaan. Selvityksen tulokset osoittavat, että työelämän pelisäännöistä kannattaa keskustella turvapaikanhakijoiden kanssa jo vastaanottokeskuksissa. Väärinkäytösten ja työperäisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi ja kitkemiseksi suositetaan työsuojeluhallinnon ja vastaanottokeskusten yhteistyön kehittämistä ja tiivistämistä.

Haastatelluilla turvapaikanhakijoilla oli muuta työssäkäyvää väestöä enemmän pulmia työoloissa sekä puutteita työhön perehdyttämisessä. Turvapaikanhakijat tekivät esimerkiksi fyysisesti raskasta työtä, joka aiheutti heille toisinaan voimakasta väsymystä ja uupuneisuutta.

– Lisäksi haastateltujen yleinen tietämys työturvallisuudesta oli puutteellista. Riskien ja vaarojen ennaltaehkäisy työpaikoilla on mahdotonta, jos vaaroja ei tunnisteta, kertoo esiselvityksen julkaisseen Tasavertaisesti osalliseksi verkostoihin -hankkeen vetäjä, erityisasiantuntija Anne Salmi Työterveyslaitoksesta.

– Esiselvitys on tarkoitettu viranomaisten, päättäjien, hankevalmistelijoiden ja heidän sidosryhmiensä päätöksenteon ja valmistelutyön avuksi. Toivomme selvityksen kuluvan käytössä, jatkaa Salmi.

Turvapaikanhakijoiden asenteet ja suhde työhön ovat kunnossa

Haastatellut työnantajat kuvasivat turvapaikanhakijataustaisia työntekijöitä ahkeriksi, sitoutuneiksi ja motivoituneiksi. Asenne työntekoon vaikuttaa merkittävästi työkykyyn. Työn kokeminen mielekkäänä ja sopivan haasteellisena vahvistaa työkykyä.

– Myönteiset asiat työssä synnyttävät myönteisiä kokemuksia ja asennetta työtä kohtaan. Turvapaikanhakijoiden asenne työtä kohtaan on hyvin myönteinen raskaasta työstä ja osittain vaikeista työoloista huolimatta, kertoo asiantuntija Marika Nevala Työterveyslaitoksesta.

– Työsuhteisiin, työsopimuksiin ja työehtosopimuksiin liittyvä tieto ei esiselvityksen aineiston perusteella valitettavasti tavoita kaikkia työntekijäryhmiä. On mahdollista, että kaikki työnantajatkaan eivät tunne näitä asioita, toteaa Nevala.

Turvapaikanhakijat tarvitsevat konkreettista tietoa suomalaisesta työelämästä

Esiselvitys sisältää konkreettisia ohjeita siitä, miten tietoa saadaan levitettyä turvapaikanhakijoille tehokkaammin ja aikaisemmassa vaiheessa.

– Turvapaikanhakijat tarvitsevat työmarkkina-asemansa vahvistamiseksi konkreettista tietoa suomalaisesta kulttuurista ja työelämästä sekä työelämän pelisäännöistä jo vastaanottokeskuksissa, sanoo Salmi.

– Lisäksi työterveyshuollon on varmistettava yhteistyössä asiakasyritystensä kanssa, että ulkomaalaistaustaiset työntekijät tietävät, mitä työterveyshuolto on ja miten se toimii.

Julkaistu esiselvitys on laadittu osana Tasavertaisesti osalliseksi verkostoihin -projektia. Projektin rahoitti Hämeen Ely-keskus Manner-Suomen ESR-ohjelman Etelä-Suomen suuralueosiosta.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Anne Salmi, Työterveyslaitos, puh. 043 824 1342, anne.salmi[at]ttl.fi
asiantuntija Marika Nevala, Työterveyslaitos, puh. 043 824 1339, marika.nevala[at]ttl.fi

Tutustu esiselvitykseen

Esiselvitys Suomeen turvapaikanhakijoina saapuneiden työntekijöiden työoloista ja työkyvystä

Tutustu myös

Tasavertaisesti osalliseksi verkostoihin – maahanmuuttajat työelämän kehittämisverkostoissa -hanke

Muuttuva työelämä -verkkosivut

Töissä Suomessa – tietoa maahanmuuttajalle 13 kielellä


Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Lotta Englund, tiedottaja
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2948, 043 8246251
lotta.englund[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on vajaat 730.

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa

Multimedia

Multimedia