Työaikaan ja työhön liittyvillä järjestelyillä parannetaan työn ja muun elämän yhteensovittamista

Tiedote 34/2015, Helsinki 22.6.2015

Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista voidaan helpottaa lisäämällä esimerkiksi etätyön, joustavien työaikojen, työaikapankin ja sijaisjärjestelyiden käyttöä, osoittaa tuore selvitys. Selvityksen pohjalta syntyi TOP10-lista työpaikan parhaista käytännöistä monissa perheissä hankalaksi koetun yhtälön helpottamiseksi.

Työn ja muun elämän yhteensovittamista voidaan työpaikoilla helpottaa useilla työaikaan ja työhön liittyvillä järjestelyillä. Työpaikoilla kaivataan selkeämpiä pelisääntöjä, avointa keskustelua ja sääntöjen tasapuolista soveltamista työntekijöiden kesken. Tulokset käyvät ilmi Työterveyslaitoksen Työ ja perhe-elämä -ohjelman toteuttamasta selvityksestä, joka pohjautuu suomalaisille työpaikoille tehtyihin kyselyihin sekä verkkoaivoriihen tulosaineistoon.

Selvityksen pohjalta Työ ja perhe-elämä -ohjelmassa koostettiin aineistossa esitetyistä yli 3000 ideasta TOP10 -lista työpaikan parhaista käytännöistä työn ja muun elämän yhteensovittamiseen.

Toiveena selkeys, tasapuolisuus ja joustavuus

Kymmenen parhaan keinon listalle työn ja perheen yhteensovittamiseksi pääsivät muiden muassa pyrkimys joustavuuteen työajoissa, etätyömahdollisuuksien kehittäminen ja hyvä varautuminen poissaoloihin esimerkiksi toimivilla sijaisjärjestelyillä. Kirjatut tavoitteet ja toimintaohjeet eri mahdollisuuksista auttavat tiedon leviämistä työpaikoilla.

Olennaista on myös laatia ja viestiä selkeät pelisäännöt, joita sovelletaan tasapuolisesti kaikkien työntekijöiden kohdalla, Työ ja perhe-elämä -ohjelman koordinaattori Salla Toppinen-Tanner painottaa.

Työyhteisö voi tukea jäseniään työn ja perheen yhteensovittamisessa esimerkiksi liittämällä aihepiirin osaksi henkilöstöprosesseja.

Kehityskeskustelut ja ilmapiirikyselyt tarjoavat luontevia mahdollisuuksia ottaa puheeksi myös yksityiselämän tilanteita, Toppinen-Tanner rohkaisee.

Työpaikalla kannattaa harkita, olisiko työnantajalla mahdollisuuksia järjestää lastenhoitoa äkillisissä sairastapauksissa tai muita arkea helpottavia palveluita. Työn ja muun elämän yhteensovittamisen voi myös ottaa osaksi työterveyshuollon toimintaa ja neuvontaa.

Selkeät työtehtävät helpottavat työstä palautumista, mutta stressistä selviytymisen keinot ovat yksilöllisiä. Itsetuntemusta ja oman elämän hallintaa voi harjoitella, ja siihen voi järjestää myös koulutusta tai tukea esimieheltä tai työtovereilta.

Avoin ja myönteinen ilmapiiri helpottavat keskustelua ja yhdessä sopimista, Toppinen-Tanner toteaa.

Koko perheen yhteiset tapahtumat työpaikalla auttavat perheenjäseniä tutustumaan työpaikalla tehtävään työhön ja työyhteisöön ja näin ymmärtämään puolison tai vanhemman työtä ja sen vaatimuksia.

Työ ja perhe-elämä -ohjelma jakaa tietoa hyvistä käytännöistä

Työ ja perhe-elämä -ohjelma levittää työpaikoille hyviä käytäntöjä työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi. Tavoitteena on lisätä työelämän tietoisuutta perhe-elämästä voimavarana ja edistää työn ja perheen yhteensovittamista kaikissa työuran vaiheissa. Ohjelman on käynnistänyt sosiaali- ja terveysministeriö ja sitä koordinoi Työterveyslaitos. 

Työ ja perhe-elämä -ohjelma on Down by the Laituri -tapahtumassa Turussa 31.7.-1.8.2015 yhdessä STM:n Stressi hallintaan -kampanjan kanssa teemalla “Perheille hyvinvointia työstä ja perheestä”. Tule mukaan saamaan hyviä vinkkejä työn ja muun elämän yhteensovittamiseen, menossa mukana Kengurumeininki-orkesteri ja yllätysvieraita.

TOP10 - Parhaat työpaikan käytännöt työn ja muun elämän yhteensovittamiseen:
http://www.ttl.fi/partner/tyojaperhe/sivut/top10.aspx

Lisätiedot:

Tiimipäällikkö Salla Toppinen-Tanner, p. 046 851 2517,salla.toppinen-tanner[at]ttl.fi (lomalla 23.6.2015 saakka) tai
Kehittämiskonsultti Anna Vanhala, p. 046 850 7961, anna.vanhala[at]ttl.fi

http://www.tyojaperhe.fi

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 700.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia