Työelämän ulkopuolella oleva voi kohta itse arvioida työkykynsä Kykyviisarilla

Tiedote 9/2015, Helsinki 11.2.2015

Työterveyslaitoksessa alkavassa SOLMU -koordinaatiohankkeessa (Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos 2014–2017) kehitetään työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn arviointiin verkossa toimivaa menetelmää, Kykyviisaria. Kykyviisarin avulla työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden työllistymistä edistämään pyrkivät rakennerahastohankkeet voivat arvioida onnistumistaan.

Työelämäosallisuudesta puhutaan usein ilman työelämän ulkopuolella olevien läsnäoloa. Kykyviisarin kehittäminen tapahtuu yhteistyössä ohjelmakaudella 2014–2020 rahoitettavien ESR-hankkeiden sekä työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden kanssa.

– Köyhyysriski ja työmarkkinoilta syrjäytyminen kasautuvat usein samoille väestöryhmille. Keskeisin keino köyhyyden vähentämiseksi on työelämäosallisuuden ja työllisyyden lisääminen. Esimerkiksi työ- ja elinkeinotoimistot voisivat käyttää Kykyviisaria henkilöihin kohdistuvien työllistymistoimenpiteiden onnistumisen arvioinnissa, kertoo koordinaatiohanketta vetävä erikoistutkija Minna Savinainen Työterveyslaitoksesta.

– Kykyviisari on tarkoitettu ihmisten käyttöön, ei pelkkään hankkeiden onnistumisen arviointiin. Mittari tarjoaa luotettavan ja anonyymin tavan arvioida omaa työ- ja toimintakykyä. Viisarista saa tiedon lisäksi palautetta, tukea ja apua eli kyse ei ole perinteisestä mittaamisesta. Arviointimenetelmän luotettavuus ja ihmisten osallistaminen eivät sulje toisiaan pois, kertoo erityisasiantuntija Anne Salmi Työterveyslaitoksesta.

Miksi yksilön kannattaa viilata omaa työkykyään?

– Oman tilanteen ja voimavarojen näkyväksi tekeminen on muutoksen lähtökohta ja edellytys, korostaa tutkija Miia Wikström Työterveyslaitoksesta.

– Hanketoimintaan osallistuva saa tukea omalle jaksamiselleen ja uusia keinoja oman työkykynsä edistämiseen. Hyvä työ- ja toimintakyky lisää myös työllistymisen mahdollisuuksia, jatkaa Wikström.

SOLMUun osallistuvia hankkeita tuetaan monin tavoin

SOLMU-koordinaatiohankkeeseen osallistuvat projektit saavat koulutusta ja ohjausta työ- ja toimintakykyarvioinnin käyttöön sekä laaja-alaiseen työkyky-ajatteluun. Hankkeita myös autetaan verkostoitumaan eri toimijoiden kanssa niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti. Hankkeessa myös kehitetään ohjelmatason indeksi, jolla projektit voivat arvioida onnistumistaan.

– Autamme levittämään hankkeissa saatuja tuloksia ja käyttökelpoisia toimintamalleja. Kyseessä on win-win – tilanne, kaikki osapuolet hyötyvät yhteistyöstä, iloitsee Minna Savinainen.

SOLMU (Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos 2014–2017) on Euroopan rakennerahastokauden 2014–2020 toimintalinjaa 5 (Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta) toteuttavia kehittämishankkeita tukeva koordinaatiohanke. SOLMU-koordinaatiohanke tukee rakennerahastoprojektien tavoitetta työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi.

Koordinaatiohanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR). SOLMU toteutetaan yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sosiaalisen osallisuuden edistäminen SOKRA -koordinaatiohankkeen kanssa. SOKRA kokoaa yhteen ja koordinoi kaikkia ESR:n sosiaalisen osallisuuden edistämisen ja köyhyyden torjunnan teeman hankkeita Suomessa.

Lisätietoja

erikoistutkija Minna Savinainen, Työterveyslaitos, puh. 046 851 5867, minna.savinainen[at]ttl.fi
erityisasiantuntija Anne Salmi, Työterveyslaitos, puh. 043 824 1342, anne.salmi[at]ttl.fi
tutkija Miia Wikström, Työterveyslaitos, puh. 043 825 4880, miia.wikstrom[at]ttl.fi

Lue lisää

Hankkeen verkkosivut: www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/tyoura/solmu

Kykyviisari: www.ttl.fi/kykyviisari

*****
Osallistu ja osallista! – hanketyö käyntiin koordinaation tuella 11.-12.3. Helsingissä

SOLMU-koordinaatiohankkeeseen voivat osallistua projektit, jotka toteuttavat Euroopan rakennerahastokauden 2014–2020 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta -toimintalinja 5:n tavoitteita.

Mukaan pääsee esimerkiksi osallistumalla SOLMUn ja SOKRAn järjestämään avoimeen, maksuttomaan seminaariin ”Osallistu ja osallista! – hanketyö käyntiin koordinaation tuella”. Seminaarissa, paneelissa sekä osallistujien omissa työpajoissa avataan näkökulmia osallisuuteen. Koordinaatiohankkeet esittelevät palveluitaan. Tilaisuuksia järjestetään eri paikkakunnilla, ensimmäinen tilaisuus on Helsingissä 11.-12.3., juontajana on Maarit Tastula.
Lisätietoa tilaisuudesta 

   

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 700.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia