Työhyvinvoinnin edistäminen, työkyvyttömyyden vähentäminen ja työterveysyhteistyö hallitusohjelmaan

5.3.2015, Tiedote 14/2015

Työterveyslaitos esittää tulevaan hallitusohjelmaan kolmea työelämän kehittämisen painopistettä. Työhyvinvointi on turvattava muuttuvassa työelämässä. Työkyvyttömyyden vähentämiseksi tarvitaan yhteiset talkoot. Pienten yritysten työhyvinvointia parannetaan tehostamalla työterveysyhteistyötä, jonka tueksi voidaan kehittää digitaalinen toimintamalli.

Työterveyslaitos esittää, että laaja-alainen työelämän ja työhyvinvoinnin edistäminen kirjataan hallitusohjelmaan. Työelämä ja työmarkkinat ovat suuressa murroksessa, jota ohjaavat muun muassa digitalisaation ja robotisaation kehitys. Työvoiman tarjontaan, osaamisen kehittämiseen, työmarkkinoiden toimivuuteen, työn tuottavuuteen ja työelämän kehittämiseen liittyvät kysymykset on sovitettava nykyistä paremmin yhteen. Lisäksi on luotava turvaverkkoja työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja uusiin osaamisvaatimuksiin vastaamiseksi. Tähän tarvitaan entistä parempaa hallinnonalojen välistä yhteistyötä.

Tällä hallituskaudella aloitettua verkostoyhteistyötä työelämän kehittämisessä tulee jatkaa. Työterveyslaitos kannattaa työ- ja elinkeinoministeriön esitystä kansallisesta työmarkkinamallista.

Talkoot pystyyn työkyvyttömyyden vähentämiseksi

Työkyvyttömyydestä ja sairauspoissaoloista aiheutuu vuosittain miljardien menetykset kansantaloudelle. Kyse ei ole vain rahasta vaan myös ihmisten mahdollisuudesta elää aktiivisina yhteiskunnan jäseniniä. Työterveyslaitos esittää, että hallitusohjelmaan kirjataan työkyvyttömyyden vähentämistalkoot. Kohteena tulee olla erityisesti eniten työkyvyttömyyttä aiheuttavat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä mielenterveyden häiriöt.

Työhyvinvointi kuntoon pienissä yrityksissä työterveysyhteistyöllä

Työterveyslaitos esittää, että hallitusohjelmaan kirjataan konkreettisia toimia työterveystoiminnan tehostamiseksi pienissä yrityksissä.

Jotta työterveys- ja työsuojeluasiat saataisiin hyvään kuntoon myös pienissä yrityksissä, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä muun muassa pienyritysten omistajien, linjajohdon, työsuojelun ja työterveyshuollon välillä. Yhteistyötä voidaan tehostaa rakentamalla digitaalinen toimintamalli, jonka avulla varmistetaan työpaikan työturvallisuuden, työterveyden ja työhyvinvoinnin perusasiat yhden luukun periaatteen mukaisesti. Työterveyslaitos ehdottaa, että sosiaali- ja terveysministeriön johdolla valmisteltaisiin uusi, digitaalinen konsepti pienyritysten työterveysyhteistyöhön.

Työterveyslaitoksen ehdotukseen voi tutustua tarkemmin Työterveyslaitoksen verkkosivuilla (ks. www.ttl.fi, Työterveyslaitos, Kannanotot)

Lisätiedot

pääjohtaja Harri Vainio, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2340, harri.vainio(at)ttl.fi

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 700.

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa