Työkyvyn tukea tarvitseva ansaitsee parempaa sote-yhteistyötä

Tiedote 63/2015, Helsinki 19.11.2015

Yhteistyö työterveyshuollon, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kuntoutustoimijoiden välillä on keskeistä työkyvyn tukemisessa. Yhteistyössä haasteena on, että eri toimijat työskentelevät omista näkökulmistaan käsin ja ihmisen työkykyasia jää usein sivuroolin. Parantamalla tiedonkulkua ja sopimalla yhteistyöstä voidaan tehostaa työkykyä tukevia toimia. Työterveyslaitoksen Hahmotus-hanke selvitti viiden sairaanhoitopiirin alueella, miten työkyvyn tukeminen ja sen koordinaatio toteutuivat toimijoiden välisessä yhteistyössä.

– Jotta työkykyynsä tukea tarvitseva työntekijä saisi parhaan mahdollisen avun, on eri toimijoilla oltava riittävästi tietoa ja yhteinen näkemys tukea tarvitsevan työkyvystä, sanoo Hahmotus-hankkeen vetäjä, ylilääkäri Kimmo Tarvainen Työterveyslaitoksesta.

– Hanke vahvisti näkemyksemme siitä, että tieto ei kulje kunnolla eivätkä rakenteet tue riittävästi työterveyshuollon, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kuntoutustoimijoiden välistä yhteistyötä.

Työterveyshuollon rooli työkyvyn tuen koordinoijana ei valitettavasti toteudu aivan toivotulla tavalla. Sopimuksia tai vakiintuneita käytäntöjä esimerkiksi epikriisien eli hoitopalautteiden lähettämisestä työterveyshuoltoon tai työkykyasioiden huomioimisesta hoitoketjuissa on niukasti.

Hoitoketjuissa toimijoiden välistä yhteistyötä ja työnjakoa tulisi tarkentaa. Pitäisi esimerkiksi sopia, milloin potilas ohjataan erikoissairaanhoidosta työterveyshuoltoon, sekä miten terveyskeskus ja työterveyshuolto pitävät keskenään yhteyttä, muistuttaa Tarvainen. Puutteellinen tiedonkulku saattaa johtaa jopa siihen, että erikoissairaanhoidossa tehdään samat laboratoriotutkimukset kuin työterveyshuollossa, harmittelee Tarvainen.

Yhteinen tietojärjestelmä ja sote-uudistus avuksi - työterveyshuollon rooli kirkkaaksi

Tieto toimijoiden välillä siirtyy tällä hetkellä yleensä potilaan mukana joko paperilla tai suullisesti. Kaikki Hahmotus-hankkeeseen osallistuneet toimijat pitivät tärkeänä, että tiedonsiirrossa olisi jatkossa yhteinen alueellinen tietojärjestelmä, josta olisi mahdollisuus nähdä potilaan hoito- tai kuntoutusprosessin kannalta tarvittavia potilastietoja.

– Sote-uudistuksessa on nyt erinomainen tilaisuus korjata tilanne. Rakenteiden tulisi mahdollistaa uusien yhteistyökuvioiden muodostaminen, sanoo Tarvainen.

Yhteistyön onnistumista parantaa ymmärrys omasta ja muiden toimijoiden roolista ja tehtävistä. Muussa terveydenhuollossa ei usein tunnisteta työterveyshuollon erityisosaamista työkyvyn tuessa eikä sitä osata hyödyntää. Työterveystoimijoiden tulisikin toimia aktiivisesti ja tuoda esiin omaa osaamistaan muulle terveydenhuollolle. Vastaavasti erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimijoiden tulisi toivottaa työterveyshuolto ja kuntoutustoimijat tervetulleiksi alueellisiin verkostoihin.

Jos yhteistä näkemystä ei ole, voi käydä niin, että työkyvyn tukea tarvitseva työntekijä jää vaille työhön paluuta edistävää tukea.

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn (HAHMOTUS) –selvitys toteutettiin Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien sekä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueilla. Selvitys toteutettiin vuosina 2013-2014.

Lisätiedot:

Ylilääkäri Kimmo Tarvainen, Työterveyslaitos, puh. 043 824 9507, kimmo.tarvainen[at]ttl.fi

Julkaisu

Tarvainen K, Pesonen S, Laaksonen M. Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn - HAHMOTUS: Selvitys työkyvyn tuen ja sen koordinaation toteutumisesta viiden sairaanhoitopiirin alueella työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon sekä kuntoutuksen toimijoiden välisessä yhteistyössä. Työterveyslaitos, 2015.
http://urn.fi/URN:978-952-261-589-3

Tutustu myös

HAHMOTUS-hankkeen sivut Työterveyslaitoksen verkkopalvelussa 

Kannanottomme: Miltä sote-uudistus näyttää työterveyshuollon näkökulmasta?

Viesti päättäjälle: Työkyky ylläpidetään yhteisvoimin. VP 2/2015.

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa

Multimedia

Multimedia