• news.cision.com/
  • Työterveyslaitos/
  • Työkyvyn tuki sisäilmatilanteissa pitää käynnistää nykyistä aikaisemmin – uusi toimintamalli työpaikkojen avuksi

Työkyvyn tuki sisäilmatilanteissa pitää käynnistää nykyistä aikaisemmin – uusi toimintamalli työpaikkojen avuksi

Report this content

Työterveyslaitos on tehnyt sisäilmatilanteisiin työkyvyn tuen mallin. Malli tulisi sisällyttää osaksi työpaikan työkykyjohtamista. Työkyvyn tuki on työpaikoilla jatkuvaa toimintaa, joka edellyttää eri toimijoiden yhteistyötä. Myös sisäilmatilanteissa tilojen käyttäjien työkykyä ja työssä jatkamista on tuettava ja työkyvyn heikkenemistä on ehkäistävä.

Työterveyslaitoksen mediatiedote

Työkyvyn tuen malli on tarkoitettu ensisijaisesti esihenkilön työn tueksi. Painopiste on työpaikan omissa toimissa sekä työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyössä.

– Vaikka työpaikoilla on käytössä monenlaisia työkyvyn tukitoimia, niin sisäilmatilanteissa tuki tulee työyhteisölle ja yksittäiselle työntekijälle usein liian myöhään tai sitä ei ole ollenkaan, sanoo erikoislääkäri Hanna Keränen Työterveyslaitoksesta.

– Olemme suunnitelleet mallin työpaikoilta nousseiden tarpeiden perusteella. Mallia on kehitetty työpajoissa, joihin osallistui esihenkilöitä, henkilöstön edustajia, kiinteistön omistajia, työmarkkinajärjestöjen edustajia sekä kiinteistöhuollon, henkilöstöhallinnon, työsuojelun ja työterveyshuollon ammattilaisia. Lisäksi työpaikkojen kokemuksia ja tarpeita kartoitettiin kyselyn ja kirjallisuuden avulla, kertoo Keränen.

Työkyvyn tuen painopiste pitäisi olla ennakoinnissa

Malli jakaantuu ennakointiin eli työpaikan normaalien prosessien toteuttamiseen ja sisäilmatilanteen ratkaisuvaiheeseen. Toimien pääpaino tulisi olla ennakoinnissa. Ennakointivaiheessa rakennetaan luottamus työpaikan eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Kun luottamus on kunnossa, myös ongelmatilanteet on helpompi ratkaista.

Työyhteisön ja työntekijän tuki sekä rakennukseen liittyvät toimet pitäisi toteutua rinnakkain

Mallissa kuvataan esimerkkien avulla, mitä tuki työyhteisölle ja työntekijälle tarkoittaa sisäilmatilanteen eri vaiheissa. Myös rakennuksen ja työtilojen ylläpitoon ja käyttöön liittyviä toimia on kuvattu. Työyhteisön ja työntekijän tuki sekä rakennukseen liittyvät toimet pitäisi toteutua rinnakkain samaan aikaan. Sisäilmatilanteissa keskitytään liian usein pelkästään rakennukseen ja työyhteisö ja työntekijät unohtuvat.

Yksilön työkyvyn tukitoimissa työjärjestelyt ovat yleensä parempi vaihtoehto kuin sairauspoissaolot. Työjärjestelyjä voivat olla esimerkiksi työnkuvan muutos, työtehtävien muutos ja työajan muutos.

Työkyvyn tuen mallin käyttöönottoa vauhditetaan kehittämishankkeessa

Mallin toimeenpano edellyttää tiivistä yhteistyötä työpaikoilla. Mallin toimeenpanoa on suunniteltu testattavan ja kehitettävän edelleen kehittämishankkeessa vuonna 2022.  Lisäksi mallia esitellään mm. työterveyshuollon koulutuksissa, Terveet tilat 2028 -verkostossa ja useilla verkkosivuilla. Kaikki palaute, kokemukset ja kehittämisideat otetaan mielellään vastaan.

Sisäilma ja terveys -ohjelma

Lisätiedot

  • erikoislääkäri Hanna Keränen, Työterveyslaitos, puh. 050 414 3395, hanna.keranen[at]ttl.fi
  • johtava asiantuntija Pirjo Juvonen-Posti, Työterveyslaitos, puh. 043 824 3568, pirjo.juvonen-posti[at]ttl.fi

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestinnän erityisasiantuntija
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914
kristiina.kulha@ttl.fi

Päivi Lehtomurto, mediaviestinnän erityisasiantuntija
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. +358 50 4156 309
paivi.lehtomurto@ttl.fi

Juha Hietanen, mediaviestinnän erityisasiantuntija
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. +358 50 477 32 67
juha.hietanen@ttl.fi

Aineistopankki & asiantuntijamme: Medialle - Työterveyslaitos (ttl.fi)

Hyvinvointia työstä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on noin 500.

Tietoa meistä: www.ttl.fi  Sosiaalinen media: @tyoterveys Twitter | Facebook | Linkedin

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia