Työkyvyn ylläpitäminen huomioitava alusta lähtien – ohje aloittelevan ammattikuljettajan perehdyttämiseen

Työterveyslaitoksen uusi tietokortti kannustaa perehdyttämään työkyvyn ylläpitoon heti työuran alusta lähtien.  Nuori kuski osaa! –hankkeen tuottamassa tietokortissa ammattikuljettajan perehdytyksen oppaana toimii neljä työkyvyn vaunua,  jotka kuvaavat kuljetusalan keskeisimpiä vaatimuksia sekä kuormitus- ja voimavaratekijöitä. Kaikki työkyvyn osa-alueet ja niihin vaikuttavat tekijät huomioidaan – aina kuljettajan itsenäisyyden tarpeesta lainsäädännön muutoksiin.

Tietokortin tavoitteena on, että perehdytyksessä käydään läpi kuljettajan työkykyyn vaikuttavat asiat, jolloin kuljettaja osaa ottaa ne huomioon ja osaa toimia terveyttään ja työkykyään edistävällä tavalla. Työkyvyn ylläpitäminen on kiinni paitsi kuljettajan omista valinnoista, asenteesta ja suhteesta työhönsä myös kuljetusyrityksen kulttuurista, pelisäännöistä ja hyvistä käytännöistä. Terve, työkykyinen ja työstään ylpeä kuljettaja näkyy onnistumisina asiakkaille ja yritykselle itselleen.

 Aloittavan kuljettajan kanssa kannattaa käydä läpi työkykyyn vaikuttavia tekijöitä työtehtävien kautta. Näin kuljettajalla on heti alusta lähtien realistinen kuva alan vaatimuksista ja siitä, mikä merkitys näillä tekijöillä on hänen työkyvylleen. Kun työkyvyn ylläpito omaksutaan osaksi työtä, pysyy se paremmin hallinnassakin, kertoo vanhempi asiantuntija Eva Tuominen Työterveyslaitoksesta.

Mikä motivoi nuorta ammattikuljettajaa?

Tietokortti tarjoaa ohjeita ja ratkaisuja perehdyttämiseen. Monelle aloittavalle ja ammatissa jo pitkäänkin toimineelle ammattikuljettajalle esimerkiksi itsenäisyys ja vapauden tunne ovat tärkeitä motivaation lähteitä.

Motivoituakseen ja voidakseen kokea työn iloa vasta-alkaja tarvitsee työuransa alussa myönteisiä kokemuksia ja toisaalta myös aikaa kehittyä turvallisessa ilmapiirissä, toteaa hanketta vetävä erityisasiantuntija Anne Salmi Työterveyslaitoksesta.

Koska kuljettajat ovat tien päällä paljon yksin, on tärkeää, että aloitteleva kuljettaja voi tarvittaessa olla yhteydessä joko esimieheensä tai kokeneeseen työtoveriinsa. Itsenäisyyttä ja vapautta pitää siis olla alussa tarjolla sopivassa määrin.

Liian tiukassa ohjauksessa kuljettajan mahdollisesti tärkein motivaation lähde, itsenäisyys ja vapauden tunne, voivat kuihtua ja alavalinta tuntua väärältä. Liian vähäisessä ohjauksessa taas voi jäädä kokonaan vaille alun tukea ja ammattilaisuuteen kasvaminen hidastuu, luettelee Salmi.

Tietokortti hoksauttaakin perehdyttäjää ja yrittäjää miettimään työkykyyn vaikuttavia tekijöitä, kuten kuka toimii uuden kuljettajan tukena, ja miten tai millä keinoin yrityksessä kannustetaan ylläpitämään terveellisiä elintapoja.

Nuori kuski osaa! -hanke on kaksivuotinen ja sitä rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR).

Lisätietoja

vanhempi asiantuntija Eva Tuominen, Työterveyslaitos, puh. 0400 770 314, eva.tuominen@ttl.fi

erityisasiantuntija Anne Salmi, Työterveyslaitos, puh. 043 824 1342, anne.salmi@ttl.fi

Tutustu Ammattikuljettajan perehdyttäminen työkykyä edistävällä tavalla –tietokorttiin ja työkykyä edistävän perehdyttämisen kriteereihin: www.ttl.fi/partner/virkeana_ratissa/materiaalit/Documents/Tietokortti%20_24%20Nuorikuljettaja.pdf

Tietokortin maksutonta painettua versiota voi tilata osoitteesta anne.salmi[at]ttl.fi

Lisätietoa Työkyvyn eri osa-alueista: www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/tykytoiminta/mita_on_tyokyky

Nuori kuski osaa! –hankkeen verkkosivuilla voit testata nopeasti oman yrityksesi työhyvinvoinnin tason epätieteellisellä ja hauskalla testillä: www.ttl.fi/virkeanaratissa

Tykkää Nuori kuski osaa -hankkeesta Facebookissa

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on vajaat 800.

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa