Työn imu parantaa työkykyä

Tiedote 16/2015, Helsinki 10.3.2015

Työn imulla on merkittävä yhteys työkykyyn, selviää palomiesten hyvinvointia käsittelevästä väitöstutkimuksesta. Työn imu ilmenee esimerkiksi tarmokkuutena, omistautumisena ja nautintona työhön uppouduttaessa.

Työssä koettu aktiivinen tunne- ja motivaatiotäyttymyksen tila – työn imu – on yhteydessä työntekijöiden hyvinvointiin. Yhteys on riippumaton työhön liittyvistä vaatimuksista ja voimavaroista, yksilön voimavaroista ja elintavoista. Nämä tulokset käyvät ilmi Helsingin yliopistossa 20.3. tarkastettavasta Auli Airilan väitöstutkimuksesta, joka perustuu Työterveyslaitoksen 13 vuoden seurantatutkimukseen suomalaisista palomiehistä.

– Työn imua kokeva yksilö on tarmokas, omistautunut ja nauttii työhön uppoutuessaan. Tällä näyttää olevan merkittävä rooli työntekijöiden työkyvyn edistämisessä: motivoituneet ja energiset työntekijät voivat paremmin ja pysyvät työkykyisempinä kuin ne työntekijät, jotka kokevat vähemmän innostuneisuutta työtään kohtaan, Airila kertoo.

Hyvä itsetunto sekä työn voimavarat ja vaatimukset vaikuttavat hyvinvointiin läpi vuosien

Vuosina 1996, 1999 ja 2009 koottu, kyselyihin pohjautuva aineisto mahdollisti myös pitkän aikavälin tarkastelun hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksessa hyvinvointia tarkasteltiin sekä myönteisestä (kuten työn imu ja elämään tyytyväisyys) että kielteisestä (tuki- ja liikuntaelinten kipuoireet, masennusoireet) näkökulmasta. Tutkimus osoittaa, että työn ja yksilön voimavarat ja työn vaatimukset vaikuttavat hyvinvointiin myös pitkällä aikavälillä. Lisäksi tutkimuksesta selviää, että hyvinvoinnin kehityspolut voivat olla yksilöllisiä.

– Henkilökeskeisellä lähestymistavalla on mahdollista paikallistaa hyvinvoinniltaan eroavia työntekijäryhmiä, jotka jäävät helposti huomioimatta kun tarkastellaan vain isojen ryhmien keskiarvoja. Tällöin on myös paremmat mahdollisuudet tunnistaa ne henkilöt, jotka erityisesti tarvitsevat tukea hyvinvointinsa edistämiseen, Airila kuvaa.

– Hyvä itsetunto ennusti työn imua vielä 10 vuoden kuluttua. Silti on huomionarvoista, ettei paras hyvinvointi työssä ole vain persoonallisuudesta kiinni, vaan siihen vaikuttavat olennaisesti työn voimavarat, toteaa Airila

Työpaikoilla monia keinoja vaikuttaa työn imuun

Hyväksi koettu esimiestyö, työntekijöiden väliset toimivat suhteet ja vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ovat työpaikkojen käytössä olevia keinoja työn imun – ja laajemmin työhyvinvoinnin – edistämiseen. Myös yksilölliset tekijät, kuten hyvä itsetunto, optimistinen suhtautuminen tulevaisuuteen sekä terveelliset elintavat, myötävaikuttivat palomiesten hyvinvointiin.

– Työn imun kehittämiseen työpaikoilla kannattaa panostaa, sillä se edistää työkykyä ja pidentää työuria, toteaa Airila.

VTM, Työterveyslaitoksen tutkija Auli Airilan väitöskirja ”Work characteristics, personal resources, and employee well-being: A longitudinal study among Finnish firefighters” tarkastetaan Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa perjantaina 20.3. klo 12.00. Vastaväittäjänä on professori Ulla Kinnunen, Tampereen yliopisto, ja kustoksena on professori Anna-Maija Pirttilä-Backman. Väitös kuuluu sosiaalipsykologian alaan.

Tietoa väitöstilaisuudesta
http://helsinginyliopisto.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=959&id=12964

Väitöskirja elektronisena https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153495

Väittelijän yhteystiedot
Auli Airila
Puhelin 043 824 5472
Sähköposti etunimi.sukunimi[at]ttl.fi

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 700.

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560

Tilaa