Työn ja muun elämän sujuvasta yhteensovittamisesta hyötyvät kaikki

Työterveyspäivät 21.–22.10.2014, Messukeskus, Helsinki, tiedote 74/2014

Työn ja muun elämän sujuvasta yhteensovittamisesta hyötyvät kaikkiSuomalaiset ehdottavat työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen keinoiksi työaikajärjestelyjä ja joustoja, etätyö mukaan lukien. Vinkit kerättiin Työ ja perhe-elämä -ohjelman verkkoaivoriihessä.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan Työterveyspäivien ohjelmalavalle työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta ja verkkoaivoriihen tuloksista ti 21.10.2014 klo 14.00-14.20. Mukana on Väestöliiton hallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula kommentoimassa tuloksia ja kertomassa omista keinoistaan työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Väestöliitto on Työ ja perhe-elämä -ohjelman yhteistyökumppani.

Jotta käytäntöjä voitaisiin hyödyntää työpaikoilla, tarvitaan verkkoaivoriiheen vastanneiden mielestä sekä esimiesten että koko työyhteisön myönteistä asennetta. Paremmalla työn ja muun elämän yhteensovittamisella vähennetään ristiriidan kokemuksia ja stressiä sekä edistetään työssä jaksamista, kestäviä työuria ja parempaa elämänlaatua kaikille.

– Arvot ja strategialinjaukset eivät yksistään tee työpaikasta perheystävällistä, vaan perheen ja työn yhteensovittamisen käytännöt on tuotava osaksi koko organisaation toimintaa, painottaa ohjelmakoordinaattori Salla Toppinen-Tanner Työterveyslaitoksesta.

– Perheystävällisessä työkulttuurissa muu elämä nähdään tärkeäksi asiaksi sekä työntekijän hyvinvoinnin että yrityksen tuloksen kannalta. On kuitenkin hyvä keskustella siitäkin, onko työelämästä tullut liian vaativaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen kannalta, miettii Toppinen-Tanner.

Maria Kaisa Aulan rohkaisee miettimään, mitä omalta elämältään haluaa

Aula muistuttaa, että joskus työn ja perheen yhteensovittamiseksi joutuu tekemään vaikeitakin valintoja. Hän itse luopui Lapsiasianvaltuutetun tehtävästä osittain työn ja muun elämän yhteensovittamisen hankaluuden vuoksi.

– Työaikakaan ei aina ole hankalin asia, vaan se, miten kuormittavalta työ tuntuu, sanoo Väestöliiton hallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula.

– Oman onnellisuutesi avaimet ovat sinulla itselläsi. Työtä on maailmassa monenlaista. Ratkaisut täytyy tehdä oman harkinnan, ei ympäristön odotusten mukaan, hän rohkaisee kaikkia.

Työ ja perhe-elämä -ohjelma on sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämä ohjelma, joka kerää ja levittää hyviä käytäntöjä työelämään työn ja muun elämän paremmaksi yhteensovittamiseksi. Ohjelma järjestää tilaisuuksia ja käytännön toimintaa mukaan ilmoittautuville työpaikoille.

Työ ja perhe-elämä -ohjelman lähettiläät edistävät perheystävällisten käytäntöjen leviämistä työelämään. Kolme ohjelman lähettiläistä - Maria Kaisa Aula, Päivi Lipponen ja vuoden isä Markus Forsell – kirjoittavat omista kokemuksistaan työn ja perheen yhteensovittamisessa ohjelman Arkivirtaa-palstalla www.tyojaperhe.fi/arkivirtaa.

Lisätietoja

Salla Toppinen-Tanner, ohjelmakoordinaattori, salla.toppinen-tanner[at]ttl.fi, p. 046 851 2517

Työterveyspäivät 2014 (www.ttl.fi/tyoterveyspaivat)

www.tyojaperhe.fi

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Lotta Englund, tiedottaja
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2948, 043 8246251
lotta.englund[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on vajaat 730.

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa