Työpaikalle paluu kannattaa tehdä harkiten

Report this content

Kun valtakunnallinen etätyösuositus päättyy 15.10.2021, siirtyy vastuu terveellisestä ja turvallisesta työnteosta yhä vahvemmin työpaikoille. Työpaikoilla kannattaa tehdä suunnitelma työpaikalle paluusta ja päivittää koronatartuntojen riskinarviointi. Koska työpaikat ja niissä tehtävät työt ovat hyvin erilaisia, on jokaisen työpaikan arvioitava oma tilanteensa. Työterveyslaitoksen asiantuntijat ovat laatineet vinkkejä työpaikalle paluun tueksi.

Työterveyslaitoksen mediatiedote 15.10.2021

Vinkkejä työpaikalle paluuseen

 • Valmistelkaa lähi- ja etätyön tavat ja periaatteet yhdessä henkilöstön kanssa, esimerkiksi yhteisissä keskustelutilaisuuksissa.
 • Varmistakaa, että henkilöstö tietää, mitä kautta voi esittää ehdotuksia ja huolenaiheita. Koronaepidemia on kuormittanut eri ihmisiä eri tavoin.
 • Seuratkaa epidemiatilanteen kehittymistä, viranomaisohjeistuksia ja -suosituksia edelleen.
 • Päivittäkää riskinarviointi säännöllisesti. Hyödyntäkää työterveyshuollon ja työsuojelun asiantuntemusta riskinarvioinnissa.
 • Purkakaa rajoituksia hallitusti. Työnantaja päättää tarvittavista toimenpiteistä kuten maskien käytöstä riskinarvioinnin perusteella THL:n maskisuositus huomioiden.
 • Laittakaa maskeja tarjolle työntekijöille ja asiakkaille, vaikka maskien käytöstä olisikin päätetty luopua.
 • Harkitkaa työpaikalle paluun järjestämistä asteittain, esimerkiksi ryhmittäin. Näin yhteiskäytössä olevat tilat kuten tauko- ja ruokailutilat eivät ruuhkaannu.
 • Huomioikaa lähityön lisääntyminen myös kokousjärjestelyissä, esimerkiksi jättäkää kalentereihin väljyyttä, jotta kaikki ehtivät tarvittaessa siirtyä kokoushuoneesta toiseen.
 • Huomioikaa hybridityön mukana tuomat muutokset suunnitellessanne tilojen käyttöä jatkossa. Hybridityöllä tarkoitetaan etätyön ja lähityön (läsnätyön) yhdistämistä.

Ks. Vinkkejä työpaikalle paluun suunnitteluun >>

Työterveyslaitos ei enää päivitä kaikkia koronaohjeitaan

Työterveyslaitoksen koronaohjeet on tehty tilanteeseen, jossa koronatartuntojen riski Suomessa oli merkittävä ja työpaikoillakin vaadittiin erityisiä rajoitustoimia tartuntariskien vähentämiseksi. Rokotuskattavuuden noustessa ohjeiden tarve on vähentynyt ja kaikkia koronaohjeita ei siksi enää päivitetä. Lähes kaikki aikaisemmat ohjeet löytyvät edelleen verkkosivuiltamme ja linkit niihin toimivat.

Ylläpidämme ja päivitämme edelleen seuraavia ohjeita:

Ks. Työterveyslaitoksen kaikki koronaohjeet >>

Lisätiedot

 • Tommi Alanko, johtaja, Työterveyslaitos, puh. 040 719 2521, tommi.alanko[at]ttl.fi (riskinarviointi)
 • Pia Perttula, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos, puh. 043 820 0499, pia.perttula[at]ttl.fi (vinkkejä työpaikalle paluun suunnitteluun)
 • Eva Helaskoski,  johtaja, Työterveyslaitos, puh. 046 851 2432, eva.helaskoski[at]ttl.fi (työterveyshuolto)

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestinnän erityisasiantuntija
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914
kristiina.kulha@ttl.fi

Päivi Lehtomurto, mediaviestinnän erityisasiantuntija
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. +358 50 4156 309
paivi.lehtomurto@ttl.fi

Juha Hietanen, mediaviestinnän erityisasiantuntija
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. +358 50 477 32 67
juha.hietanen@ttl.fi

Aineistopankki & asiantuntijamme: Medialle - Työterveyslaitos (ttl.fi)

Hyvinvointia työstä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on noin 500.

Tietoa meistä: www.ttl.fi  Sosiaalinen media: @tyoterveys Twitter | Facebook | Linkedin

Avainsanat: