Työpaikkakiusaamiselle tarvitaan nollatoleranssi

Työpaikkakiusaamisen nollatoleranssi tarkoittaa, että työyhteisön jokainen jäsen puuttuu häirintään ja epäasialliseen käyttäytymiseen välittömästi sitä nähdessään tai siitä kuullessaan. Nollaan on vielä matkaa: Työhyvinvointifoorumin Hyvä kohtelu työpaikalla -hankkeen selvityksen mukaan työpaikkakiusaamisesta puhuminen koetaan työpaikoilla edelleen vaikeaksi. Kiusaamisen lopettamiseksi tarvitaan sekä tietoa että asennemuutosta.

Johtava asiantuntija Maarit Vartia Työterveyslaitoksesta puhuu työpaikkakiusaamisen ehkäisystä kansainvälisessä konferenssissa International Symposium on Culture of Prevention, joka järjestetään 25.–27.9. Helsingissä ja joka käsittelee työturvallisuuskulttuurin uusia näköaloja.

Keväällä Työhyvinvointifoorumin Hyvä kohtelu työpaikalla -hankkeen esiselvityksessä työsuojeluvaltuutetuista joka toinen, esimiehistä lähes joka kolmas ja ammattiliittojen toimihenkilöistä kaksi kolmesta oli sitä mieltä, että kiusaamisesta puhuminen on omalla työpaikalla vaikeaa.

– Puhumisen vaikeus johtuu useasti haluttomuudesta myöntää, että omalla työpaikalla ilmenee kiusaamista. Aihe herättää voimakkaita tunteita ja vastustusta, kertoo johtava asiantuntija Maarit Vartia.

Esimiehistä kaksi kolmesta oli sitä mieltä, että kiusaamiskokemukset selvitetään omalla työpaikalla asianmukaisesti. Työsuojeluvaltuutettujen ja ammattiliittojen toimihenkilöiden näkemys oli kielteisempi: työsuojeluvaltuutetuista noin joka kolmas ja ammattiliittojen toimihenkilöistä vain noin joka kymmenes oli tätä mieltä.

– Vastaajat mainitsivat riittämättömän puuttumisen syiksi asioiden selvittämisen ahdistavuuden ja epämukavuuden. Tapausten selvittely koettiin myös vaikeaksi. Kiusaamista kokeva ei myöskään aina halua viedä asiaa eteenpäin, Vartia sanoo.

Kiusaaminen saadaan kuriin vain aidolla hyväksymättömyyden kulttuurilla

– Jokaisella työyhteisön jäsenellä on velvollisuus ottaa kiusaava käyttäytyminen puheeksi ja puuttua siihen sitä havaitessaan. Puuttumattomuus viestittää, että kiusaaminen on hyväksyttävää ja sallittua, toteaa Vartia.  

Organisaatiolla on oltava toimintamalli ohjeistuksineen, sillä se lisää tietoisuutta ja ohjaa eri osapuolia kiusaamiskokemusten selvittämisessä. Usein ei kuitenkaan toimita toimintamallien mukaisesti. Pelkkä esimieskoulutuskaan ei riitä: vaikka puuttumisvastuu on työnantajalla, kiusaamiseen puuttuminen on koko työyhteisön asia.

Kiusaamisen vähentymiseen ja nollatoleranssiin voidaan päästä, kun

-      työpaikalla panostetaan kiusaamisen ennaltaehkäisyyn,
-     
kiusaamisen hyväksymättömyys on selkeä, koko organisaation yhteisesti jakama arvo,
-     
esiin tulleet kiusaamiskokemukset selvitetään oikeudenmukaisesti ja
-     
linjajohto ottaa vastuun ongelmasta.

Selvityksen teki Työhyvinvointifoorumin Hyvä kohtelu työpaikalla - kiusaamisvapaa ja myönteistä vuorovaikutusta edistävä työyhteisö -hanke. Kysely suunnattiin ryhmälle esimiehiä, työsuojeluvaltuutettuja, työsuojelupäälliköitä, luottamusmiehiä ja ammattiliittojen toimihenkilöitä. Vastaajia oli kaikkiaan 1 299. Hanketta rahoittaa Työhyvinvointifoorumi ja siinä ovat mukana Työterveyslaitos, Työturvallisuuskeskus, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työturvallisuuskeskus, Ammattiliitto Pro, Ekonomiliitto, JHL, Tehy, TJS -opintokeskus, SAK, STTK, Valtion työmarkkinalaitos, Kirkon Työmarkkinalaitos sekä Kuntatyönantajat.

Työterveyslaitos järjestää konferenssin Culture of Prevention yhteistyössä korealaisen tutkimuslaitoksen KOSHA:n, ranskalaisen tutkimuslaitoksen INRS:n ja kansainvälisen ISSA-järjestön kanssa. Konferenssiin osallistuu yli 170 tutkijaa ja asiantuntijaa lähes 30 eri maasta.

Lisätiedot

johtava asiantuntija Maarit Vartia, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2790, 040 533 9648, maarit.vartia-vaananen[at]ttl.fi

Konferenssista lisätietoja antaa tiimipäällikkö Markku Aaltonen, puh. (030) 474 2784, 040 506 7918, markku.aaltonen[at]ttl.fi

Konferenssin ohjelma: International Symposium on Culture of Prevention – Future Approaches

Lue lisää

Työyhteisön ristiriidat ja ratkaisut
www.ttl.fi
> Aihealueet > Työyhteisö ja esimiestyö > Työyhteisön ristiriidat ja niiden ratkaisut

Työhyvinvointifoorumi www.työhyvinvointifoorumi.fi
Työhyvinvointifoorumin hankkeet www.työhyvinvointifoorumi.fi > Hankkeet

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on vajaat 800.

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa