Työsuojelupalkinto ansiokkaasta parityöskentelystä Ouluun

Työterveyspäivät 21.–22.10.2014, Messukeskus, Helsinki, Tiedote 70/2014, Julkaistavissa 21.10.2014 klo 11.30

Työterveyden Edistämisyhdistys (TEY) ry on myöntänyt valtakunnallisen työsuojelupalkinnon työparille työsuojeluvaltuutettu Seppo Karjalainen ja työsuojelupäällikkö Kimmo Leskinen Oulun teknisestä liikelaitoksesta. Palkinnon perusteena on ansiokas yhteistyö niin työsuojelun kuin työterveyden edistämiseksi. Palkinto luovutettiin Työterveyspäivillä 21.10.2014.

Palkinnon perusteluissa on kiinnitetty erityistä huomiota aktiiviseen ja jatkuvaan työsuojelu- ja työturvallisuusasioiden parantamiseen sekä työterveyteen liittyvän yhteistoiminnan kehittämiseen työpaikoilla.

Seppo Karjalaisen ja Kimmo Leskisen yhteistyön tulokset ovat parantaneet merkittävästi työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta Oulun kaupungin liikelaitosten työpaikoilla. He ovat tuoneet aktiivisesti esille havaittuja vaaratilanteita ja niiden pohjalta toteutettuja kehittämistoimenpiteitä. Karjalainen ja Leskinen ovat aktiivisia työsuojelun yhteistoiminnassa niin työpaikoilla, työsuojelutoimikunnassa kuin kaupungin työsuojelun yhteistoiminnassakin.

Työtapaturmien määrä on vähentynyt Oulussa jo vuosia

Viimeisten viiden vuoden ajan Oulun kaupungin työtapaturmapoissaolot (työpaikka- ja työmatkatapaturmat) ovat laskeneet vuosittain keskimäärin 7,9 prosenttia. Katso kaaviokuva liitteenä.

Oulun teknisen liikelaitoksen (Teklin) osalta työtapaturmat ovat laskeneet vielä voimakkaammin: lasku on ollut vuosittain keskimäärin 15 prosenttia. Tulos on erinomainen, kun ottaa huomioon, että Teklissä on tapahtunut suuria muutoksia viimeisten vuosien aikana. Se on kasvanut 550 hengen organisaatioksi lyhyessä ajassa niin palveluiden yhdistämisen kuin kuntien yhdistymisenkin kautta. (Kaavio alla)

Tietoa palkittavasta työparista

Työsuojeluvaltuutettu Seppo Karjalainen on toiminut päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna ulun teknisessä liikelaitoksessa vuodesta 2003 lähtien. Karjalainen ratkoo muun muassa työympäristöongelmia yhteistyössä useiden kaupungin sisäisten ja ulkoisten toimijoiden kanssa erilaisissa teknisissä ympäristöissä, kuten keittiöissä, siivoustyössä, satamassa, vesi- ja jätehuollon prosesseissa sekä rakennustyömailla. Hän on erittäin yhteistyökykyinen ja tulee toimeen sekä työntekijöiden että esimiesten kanssa. Lisäksi hän toimii työturvallisuuskorttikouluttajana ja Pohjois-Suomen Turvapuisto ry:n kouluttajana.

Työsuojelupäällikkö Kimmo Leskinen on toiminut Oulun teknisen liikelaitoksen päätoimisena työsuojelupäällikkönä vuodesta 2008 lähtien. Hän vastaa siitä, että kaikille Teklin työpaikkasektoreille on tehty vaarojen ja riskien arviointi, jota pidetään ajan tasalla. Leskinen on saanut työsuojelutoiminnalleen johdon varauksettoman tuen ja on huolehtinut siitä, että tavoitteiden toteumaa on seurattu järjestelmällisesti. Hän hakee työssään aktiivisesti ratkaisuja ongelmiin. Hän huolehtii henkilökunnan turvallisuuskoulutuksesta ja vastaa, että lainsäädännölliset muutokset, kuten rakennustyöntekijöiden tunnistaminen, otetaan viipymättä käyttöön Oulun kaupungin rakennustyömailla.

Työterveyden Edistämisyhdistys ry haluaa kiinnittää tällä tunnustuspalkinnolla erityistä huomiota työterveysyhteistyöhön ja turvallisuusasioiden edelleen kehittämiseen eri toimijoiden kesken.

Työterveyden Edistämisyhdistys TEY ry tukee työterveys- ja työsuojelualan koulutus-, tutkimus- ja tiedonvälitystoimintaa Suomessa. TEY ry myöntää apurahoja, jakaa valtakunnallisen työsuojelupalkinnon ja järjestää seminaarin kerran vuodessa. Yhdistyksen toiminta katetaan jäsenmaksutuotoilla sekä seminaaripäivän tuotolla. www.ttl.fi/tey

Lisätiedot

työsuojelupäällikkö Kimmo Leskinen, Oulun kaupunki, Oulun tekninen liikelaitos, puh. 044 703 2808, kimmo.leskinen[at]ouka.fi
työsuojeluvaltuutettu Seppo Karjalainen, Oulun kaupunki, Oulun tekninen liikelaitos, puh.
044 703 2039, seppo.karjalainen[at]ouka.fi
työyhteisöpäällikkö, kaupungin työsuojelupäällikkö Anne Paakkari, Oulun kaupunki, konsernipalvelut, puh. 044 703 1202, anne.paakkari[at]ouka.fi
TEY ry:n hallituksen puheenjohtaja, työterveysjohtaja Tiina Pohjonen, Helsingin kaupunki, Työterveyskeskus, puh. (09) 3105 4081, 050 571 2669, tiina.pohjonen[at]hel.fi
tiedottaja Marianne Joronen, Työterveyslaitos / TEY ry, puh. 043 824 5047, marianne.joronen[at]ttl.fi

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Lotta Englund, tiedottaja
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2948, 043 8246251
lotta.englund[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi


Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa

Multimedia

Multimedia