Työsuorituksen arvioinnista otetaan hyödyt irti kasvuyrityksissä

Työterveyslaitos tiedottaa, 65/2015  Helsinki 24.11.2015

Kasvuyrityksissä työskentelevät kokevat suorituksen arvioinnin vaikuttavan heidän työnsä sisältöön, urakehitykseen ja palkkaukseen useammin kuin muissa yrityksissä työskentelevät. Palautteen kasvuyrityksissä saa usein epämuodollisesti heti työsuorituksen yhteydessä. 

Työterveyslaitoksen Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen – toimintamalleja pk-yrityksille (KetteräHR) -hankkeen tutkimuksessa selvisi, että lähes 60 prosenttia kasvuyrityksissä työskentelevistä kokee suorituksen arvioinnin vaikuttavan heidän työnsä sisältöön. Muissa yrityksissä vastaava luku on 37 prosenttia. Arvioinnin merkitykseen uralla etenemisen kannalta uskoi yli 30 prosenttia kasvuyritysten työntekijöistä (muissa yrityksissä 21 prosenttia). Suorituksen arvioinnin koettiin myös vaikuttavan palkkaukseen yli 40 prosentin kasvuyritysten työntekijöiden mielestä (muissa yrityksissä 25 prosenttia).

Erikoistutkija Minna Janhonen toteaa, että kyselyssä ilmenneet erot kertovat nopeasti uudistuvien kasvuyritysten kyvystä kehittää ja räätälöidä henkilöstölle ja yrityksen kasvutavoitteille sopivia henkilöstöjohtamisen käytäntöjä. ”Yritysten tavoitteet saadaan heijastumaan myös suorituksen arviointiin ja sen myötä kehittyvään työhön”, Janhonen painottaa.

Tutkija Sara Lindström lisää, että kasvuyritysten henkilöstöjohtamisessa kyseenalaistetaan perinteiset kehityskeskustelut arvioinnin välineenä. Osa yrityksistä kertoo luopuneensa kehityskeskusteluista kokonaan ja siirtyneensä toistuvaan palautteeseen. ”Kasvuyrityksissä ei oteta käyttöön perinteisiä toimintatapoja vaan etsitään omia malleja, jotka ovat tarkoituksenmukaisia juuri heidän toiminnalleen. Usein tämä merkitsee siirtymistä vähemmän muodolliseen mutta jatkuvaan palautteeseen”, Lindström toteaa. Hänen mukaansa paras henkilö arvioimaan suoritusta voi työntekijän itsensä lisäksi olla tiiminvetäjä tai kollega esimiehen sijaan.

Työhyvinvoinnin suhteen erot kasvuyritysten ja muiden yritysten välillä ovat melko pieniä. Työstressi ja työkyky koetaan sekä kasvu- että muissa yrityksissä lähes samantasoisina. Suurimmat erot ovat sairauspoissaolojen määrissä. Kasvuyrityksissä ollaan sairauslomalla keskimäärin viisi päivää vuodessa kun luku muissa yrityksissä on yhdeksän päivää.

Tulokset perustuvat Meadow-aineistoon, joka on alun perin koottu Tampereen yliopiston MEADOW (Measuring the Dynamics of Organization and Work) -projektin puitteissa vuonna 2012.

Hanke saa rahoitusta Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä -kehittämisohjelmasta, jota koordinoi Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoja:

erikoistutkija Minna Janhonen minna.janhonen[at]ttl.fi p. 043 824 3391

tutkija Sara Lindström sara.lindstrom[at]ttl.fi p. 043 824 4521

Linkkejä:

Lisää vertailuanalyysin tuloksia: http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/ketterahr/Documents/Kasvuyritys_tyopaikkana_kysely.pdf

Hankkeen kotisivut: http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/ketterahr/Sivut/default.aspx

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Rahoituksesta 50 % tulee valtion budjetista ja työsuhteita on noin 650. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa

Multimedia

Multimedia