• news.cision.com/
  • Työterveyslaitos/
  • Työterveyshuollon piirissä 2,4 miljoonaa suomalaista ja kustannukset noin neljä prosenttia terveydenhuollon kokonaiskustannuksista

Työterveyshuollon piirissä 2,4 miljoonaa suomalaista ja kustannukset noin neljä prosenttia terveydenhuollon kokonaiskustannuksista

Report this content

Työterveyslaitos tiedottaa 12.3.2020 klo 13.00, tiedote 13/2020

Työterveyshuollon kokonaiskustannukset ovat nousseet vuodesta 2000 lähes kolminkertaiseksi ja palkansaajaa kohden laskettuna kaksinkertaiseksi, ilmenee Työterveyslaitoksen Työelämätieto-palvelussa julkaistussa aineistossa. Työterveyshuollon maksavat työnantajat ja työntekijät työtulovakuutuksen kautta sekä suoraan.

Kokonaiskustannusten kasvua selittää mm. kustannustason nousu, työterveyshuollon piiriin kuuluvien määrän kasvu 2,35 miljoonasta 2,4 miljoonaan ja työssäkäyvän väestön ikääntyminen, alakohtaiset työn kuormitustekijät ja työhön liittyvä sairastavuus sekä työterveyshuollolle lainsäädännössä määritellyt työkyvyn ja työhön paluun tuen tehtävät.

Työterveyslaitoksen tekemän työterveyshuollon tilaa ja toiminnan laatua koskeneen selvityksen mukaan työterveyshuollon palveluja oli parhaiten tarjolla työlliselle työvoimalle Etelä-Suomen alueella (83 %) ja heikoiten Pohjois-Suomen alueella (55 %).

Tänään Työelämätiedossa julkaistussa kokonaisuudessa työterveyshuollon kustannuksia voi tarkastella joko lyhyellä tai pitkällä aikavälillä aina vuodesta 1965 alkaen. Vuodesta 2006 alkaen voi tarkastella myös kustannusten jakautumista ehkäisevän työterveyshuollon ja sairaanhoidon välillä.

Työterveyshuollon maksavat työnantajat ja työntekijät työtulovakuutuksen kautta sekä suoraan. Kela maksaa työtulovakuutuksella kerätyistä varoista niin sanotun Kela-korvauksen työterveyshuollon tuottajalle.

– Kaaviot perustuvat Kelan työterveyshuoltotilastoon. Työterveyshuollon kustannukset olivat v. 2018 n. 4 prosenttia terveydenhuollon kokonaiskustannuksista Suomessa, kertoo ylilääkäri Timo Leino Työterveyslaitoksesta.

Työelämätieto on Työterveyslaitoksen tuottama palvelu, joka kokoaa työelämädataa eri lähteistä ja tarjoaa sen avoimesti käyttöön. Palvelu on tarkoitettu asiantuntijoille, medialle, työelämänkehittäjille ja muille työelämätietoa hyödyntäville tahoille. Työelämätieto julkaistiin maaliskuussa 2019. Palvelua päivitetään jatkuvasti, ja palvelussa on julkaistu ensimmäisen vuoden aikana lähes 20 sisältökokonaisuutta.

Linkit:

Työterveyshuollon kustannukset:
https://www.tyoelamatieto.fi#/fi/dashboards/ohs-costs-and-coverage

Analyysi: https://www.tyoelamatieto.fi/#/fi/articles/analysisOhsCosts

Lisätietoja:

Timo Leino, ylilääkäri, p. +358 30 474 2388, timo.leino@ttl.fi 

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestinnän erityisasiantuntija
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, viestinnän erityisasiantuntija
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia