Työterveyslaitos: Maatalousyrittäjien työterveyshuollon kehittämistä ei pidä hajauttaa

Maatalousyrittäjien työhyvinvointia ja työurien pidentämistä kartoittanut työryhmä jätti eilen 10.9. raporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa nostetaan esille maatalousyrittäjien työterveyshuollon kehittämisen ja ohjauksen keskittäminen Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle Melalle. Työterveyslaitos on keskittämisestä eri mieltä ja jättänyt eriävän mielipiteensä raporttiin.

Työterveyslaitoksen lakisääteisenä tehtävä on työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen sekä koulutus STM:n ohjauksessa ja yhteistyössä työmarkkina-, ammattijärjestöjen ja Kelan kanssa. Keskittäminen on nähty tarkoituksenmukaisesti muun muassa osaamisen ja resurssien käytön näkökulmasta.

- Työryhmän toimenpide-ehdotus pirstaloisi työterveyshuollon kehittämisen kun yksi toimiala irrotettaisiin kokonaisuudesta, sanoo osaamiskeskuksen johtaja Jorma Mäkitalo Työterveyslaitoksesta.

- Järkevä työnjako olisi, että Työterveyslaitos kouluttaisi, ohjaisi ja neuvoisi työterveyshuoltoja ja Mela hoitaisi ohjauksen maatalousyrittäjiin (MYEL-vakuutetut) ja kuntien päättäjiin päin.

- Tässä yhtälössä vahvempi yhteinen nimittäjä on työterveyshuolto ei maatalous, korostaa Mäkitalo.

- Jos vakuutusyhtiö alkaisi ohjata työterveyshuollon sisältöä, saattaisi asiakas alkaa epäillä työterveyshuollon puolueettomuutta ja heikentää luottamusta työterveysyhteistyöhön, muistuttaa kehittämispäällikkö Jukka Mäittälä Työterveyslaitoksesta. Mäittälä johtaa Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikköä (Mytky) Työterveyslaitoksessa.

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa on kehitetty Suomessa ennakkoluulottomasti ja esimerkillisesti jopa niin, että muista maista on tultu hakemaan oppia Suomen mallista.

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltomallia voitaisiin soveltaa myös muilla toimialoilla, jolloin esimerkiksi pk-yrittäjien ja yksinyrittäjien työterveyshuoltopalvelujen saatavuutta ja kattavuutta saataisiin parannettua.

- Yhteistyömme Melan, maataloustuottajajärjestöjen, ProAgrian ja Kelan kanssa on sujunut hyvin. Yhteistyötä edelleen tiivistämällä ja tehtävänjakoa selkeyttämällä voimme jatkaa suotuisaa kehitystä ja parantaa maatalousyrittäjien työhyvinvointia entisestään, sanoo Mäittälä.

Lisätiedot
kehittämispäällikkö Jukka Mäittälä, Työterveyslaitos, puh. 030 474 7188, 040 753 2017, Jukka.Maittala[at]ttl.fi
osaamiskeskuksen johtaja Jorma Mäkitalo, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2377, 040 515 6131, jorma.makitalo[at]ttl.fi

ks Tietokortti Maatalousyrittäjien työterveyshuolto

Tietokortti Maatalousyrittäjien työterveyshuollon yhteistyöryhmä – toiminta ja tehtävät

Linkki STM:n tiedotteeseen

Ohessa pdf-tiedostona työryhmäraportti ja eriävät mielipiteet (ks. raportin lopussa Työterveyslaitos, Kela) ja täydentävä lausuma (ylitarkastaja Paula Naumanen, STM)

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on vajaat 800.

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys