Työterveyslaitos arvioi REACH-lainsäädännön vaikuttavuutta työpaikkojen kemikaaliturvallisuuteen

Tiedote 66/2014, Helsinki 13.10.2014

REACH-asetus astui voimaan kesäkuun alussa vuonna 2007. Työterveyslaitos ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttavat yhteistyössä asetuksen vaikutuksia arvioivan hankkeen. Tässä ensimmäisessä väliarvioinnissa selvitetään asetukseen liittyvien uusien menettelyjen käyttöönottoa ja asetuksen toteutumisen onnistumista.

REACH-asetuksen vaikutukset tulevat näkyviin ajan mittaan. Ensimmäisiä selkeitä vaikutuksia työpaikoilla on arvioitu näkyvän jo kuuden vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta. Hankkeessa selvitetään kemikaaliturvallisuuden kehittymistä työpaikoilla seitsemän vuotta REACH-asetuksen voimaantulon jälkeen, sitä kuinka hyvin työpaikoilla ollaan selvillä käytössä olevista vaarallisista kemikaaleista ja niihin liittyvistä velvoitteista sekä turvallisesta käsittelystä.

Hanke toteutetaan vuosien 2014 ja 2015 aikana

Tutkittavat toimialat ovat kemianteollisuus, metalliteollisuus, moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus sekä siivous. Toimialat on valittu siten, että sekä teollisuus- että palvelusektorin näkökulmat tulevat esiin. Hankkeessa uusitaan työpaikoille vuonna 2008 kemikaaliturvallisuuden indikaattoreista tehty kysely ja haastattelut. Lisäksi kartoitetaan altistumistasojen kehitystä rekisteritietojen pohjalta.

Täytäntöönpanoa on valvottava, jotta uudella lainsäädännöllä saavutetaan vaikuttavuutta

Euroopan kemikaalivirasto, ECHA, valvoo kemikaalien rekisteröintiä, rajoituksia ja lupa-asiakirjoja EU-tasolla. Yritystason valvonnasta vastaavat kansalliset viranomaiset. Hankkeen tulosten pohjalta koulutusta, tiedotusta ja valvontaa voidaan kohdentaa tehokkaammin. Tulosten perusteella voidaan myös arvioida, kulkeutuuko tieto kemianteollisuuden hyvistä käytännöistä aiempaa tehokkaammin myös kemianteollisuuden ulkopuolisille toimialoille.

Tuloksista julkaistaan suomenkielinen verkkojulkaisu ja tietokortit tärkeimmistä työturvallisuuteen liittyvistä asiakokonaisuuksista, joihin REACH-asetuksella on vaikutusta.

REACH–asetus on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä sekä rajoituksista ja se astui voimaan 1.6.2007. REACH -asetuksen odotetaan vähentävän ihmisten ja ympäristön altistumista kemikaaleille uusien ja tarkentuneiden tietovaatimusten sekä eri toimijoiden välisen lisääntyvän tiedonvaihdon myötä.

Lisätiedot

Projektipäällikkö, vanhempi asiantuntija Virpi Väänänen, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2809, virpi.vaananen[at]ttl.fi
Ylitarkastaja Kirsi Kyrkkö, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 02951 63487, kirsi.kyrkko[at]stm.fi
Tiimipäällikkö Tiina Santonen, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2666, tiina.santonen[at]ttl.fi

Hankkeen verkkosivut: http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/reach-vaikuttavuus

Tutustu myös

REACH-, CLP- ja biosidiasetusta koskeva neuvontapalvelu yrityksille: www.kemikaalineuvonta.fi
Kemikaalivihi-verkkosivut: www.ttl.fi/kemikaalivihi

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Lotta Englund, tiedottaja
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2948, 043 8246251
lotta.englund[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on vajaat 730.

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa

Multimedia

Multimedia