Työterveyslaitos hyväksyttiin osaksi UArctic-verkostoa

Työterveyslaitos tiedottaa, 33/2015, Helsinki 18.6.2015

University of the Arctic (UArctic) -verkosto hyväksyi Työterveyslaitoksen jäsenekseen vuosittaisessa kokouksessaan. Jäsenyys vahvistaa Työterveyslaitoksen kansainvälisiä vaikutusmahdollisuuksia arktisen työn työhyvinvoinnin asiantuntijana.

Työterveyslaitoksen maaliskuussa 2015 jättämä hakemus University of the Arctic (UArctic) -verkoston jäseneksi hyväksyttiin UArcticin vuosittaisessa neuvoston (Council of UArctic) kokouksessa, joka tänä vuonna järjestettiin Buryatin valtiollisessa yliopistossa 15.-17.6.2015. UArctic on pohjoisista aiheista tutkimusta tekevien ja koulutusta antavien organisaatioiden kansainvälinen yhteistyöverkosto. UArcticiin kuuluu 176 jäsentä, jotka ovat pääasiassa yliopistoja, korkeakouluja tai tutkimuslaitoksia eri puolilla arktista aluetta.

Työterveyslaitos on ollut aktiivinen arktisten alueiden työelämän erityiskysymysten ja työhyvinvoinnin tutkija ja kehittäjä jo vuodesta 1973 lähtien, jolloin perustettiin laitoksen pohjoisin toimipiste Ouluun. Työskentely kylmissä olosuhteissa on ollut Työterveyslaitoksen keskeinen tutkimusaihe vuodesta 1976 lähtien. Nykyään kylmätutkimukseen kuuluvia tutkimusaiheita ovat erityisesti toimintakyky, työn kuormittavuus kylmissä olosuhteissa, palautuminen, kylmien olosuhteiden terveysvaikutukset, kylmältä suojautuminen ja henkilökohtaisten suojainten käyttö. Tutkimusta toteutetaan sekä työpaikkojen arjessa että kokeellisissa olosuhteissa, joita varten Työterveyslaitoksen Oulun toimipisteessä on kansainvälisesti ainutlaatuinen kylmälaboratorio. Kylmien olosuhteiden lisäksi Työterveyslaitos tutkii myös muun muassa valon vuodenaikaisvaihtelujen, vuorotyön, eristyksissä olevien työpaikkojen ja pitkien välimatkojen aiheuttamia vaikutuksia työkykyyn, työturvallisuuteen, terveyteen ja työn sosiaalisiin olosuhteisiin.

Työterveyslaitoksella on entuudestaan laaja yhteistyöverkosto arktisten alueiden tutkimusta tekevien yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa, ja jäsenyys UArctic-verkostossa on luonteva jatkumo tälle yhteistyölle. Arktisen työn työhyvinvointi on yksi Työterveyslaitoksen strategiakauden 2015-2020 viidestä painopistealueesta. Jäsenyys UArctic-verkostossa tuo painoarvoa Työterveyslaitoksen pyrkimyksille lisätä kestävän työhyvinvoinnin näkyvyyttä jatkuvasti muuttuvan Arktisen alueen työyhteisöissä. Työterveyslaitos on myös kiinnostunut lisäämään koulutusta arktisen työterveyden ja työturvallisuuden aloilla, ja UArctic-verkoston kautta Työterveyslaitos voi saada lisää kansainvälisiä vaikutusmahdollisuuksia näihin aiheisiin sekä hankkia uusia opiskelijoita.

Lisätiedot:

Tutkimusprofessori Hannu Rintamäki, puh. 030 474 6096, matkapuhelin 040 526 6156, hannu.rintamaki@ttl.fi

http://www.uarctic.org 

UArctic-verkoston jäsenorganisaatiot, kuva: UArctic

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 700.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia