Työterveyslaitos kannattaa syöpädirektiivin uudistamista

Työterveyslaitoksen tiedote 38/2016, Helsinki 22.6.2016

Euroopan komissio on uudistamassa ns. karsinogeeni- ja mutageenidirektiiviä (2004/37/EY). Työterveyslaitos pitää päivitystä erittäin tarpeellisena. Direktiivillä vähennetään työperäistä altistumista syöpävaarallisille aineille kuten kovapuupölylle ja kromille. Syöpä on EU:ssa yleisin (53 %) työperäisten kuolemantapausten aiheuttaja.

– Direktiivillä asetetaan sitovat raja-arvot 13 syöpävaaralliselle aineelle. Raja-arvolla tarkoitetaan sitä kemiallisen altisteen keskiarvopitoisuutta, joka ei saa ylittyä työntekijän hengitysilmassa työpäivän aikana, kertoo vanhempi asiantuntija Helene Stockmann-Juvala Työterveyslaitoksesta.

Komission ehdotuksessa kovapuupölyn ja vinyylikloridimonomeerin raja-arvoja ehdotetaan tiukennettavaksi. Kovapuupölylle altistuvat varsinkin konepuusepät ja kirvesmiehet. 

– Syöpävaarallisille aineille työssään altistuvien ASA-rekisteriin ilmoitetaan nykyisin ainoastaan pyökille ja tammelle altistuneet henkilöt, joita oli 812 henkilöä vuonna 2013. 

– Koska uusi arvo koskee myös koivua, kasvanee lukumäärä huomattavasti, arvioi Stockmann-Juvala.

Vinyylikloridimonomeerille altistuvat mm. jätteenkäsittelyssä työskentelevät lämmityskattiloiden hoitajat sekä kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat. 

Direktiiviin esitetään 11 uutta sitovaa raja-arvoa 

Komissio esittää sitovia raja-arvoja 11 sellaiselle kemialliselle tekijälle, jolla ei aiemmin ole ollut sitovaa arvoa EU:ssa. Tällaisia aineita ovat mm. kuudenarvoinen kromi ja kvartsi.

Esimerkiksi kromi(VI) yhdisteille altistuu Suomessa vuosittain yli 7000 henkilöä. Heistä suuri osa on hitsaajia tai kaasuleikkaajia (ASA-rekisteriin ilmoitettu 2507 henkilöä vuonna 2013). On kuitenkin arvioitu, että Suomessa on kaikkiaan jopa 10000 hitsaajaa. Muita kromille altistuvia ammattiryhmiä ovat kromausta tekevät pintakäsittelytyöntekijät, maatalous- ja teollisuuskoneasentajat, levysepät, putkiasentajat ja lentokoneasentajat.
 
– Näille altisteille – kromi(VI)-yhdisteille ja kvartsille – on Suomessa määritelty terveysperusteiset raja-arvot (HTP-arvot), jotka ovat alhaisempia kuin komission ehdottamat sitovat arvot. Työntekijöiden terveyden kannalta olisi parempi, jos koko Euroopassa päästäisiin näihin alhaisempiin altistumistasoihin, esittää vanhempi asiantuntija Tiina Santonen Työterveyslaitoksesta. 

Lisää sitovia arvoja tulossa − rajapinnat REACHin kanssa huomioitava

Komission on tarkoitus esittää toinen erä sitovia arvoja vuoden 2016 lopussa. Työterveyslaitos tukee sitovien raja-arvojen asettamisprosessin kehittämistä ja raja-arvoperusteiden läpinäkyvyyden lisäämistä. 

Tämä on tärkeää mm. siksi, että syöpävaarallisten aineiden käyttöä ja altistumista säädetään myös EU:n kemikaalilainsäädännön (REACH) puitteissa. On pyrittävä siihen, että REACH:n ja syöpädirektiivin kautta tapahtuvat sääntelyt eivät olisi ristiriitaisia ja näihin lainsäädäntöihin liittyvät päällekkäisyydet olisi minimoitu. 

EU:n sitovat raja-arvot pitäisi olla hyväksyttäviä myös REACH-lainsäädännön puitteissa. Tämän toteutumiseksi tulee perustelut sitoville raja-arvoille olla läpinäkyvät, jotta ei jää epäselväksi, minkä tieteellisen tiedon pohjalta arvot on asetettu.

Jatkossa EU:ssa kannattaisi pyrkiä siihen, että arvojen perustana olisi yhteisesti sovitut, hyväksyttävät syöpäriskitasot. 

Lisätiedot
Tiina Santonen, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos, puh. 040 5390343, tiina.santonen@ttl.fi
Helene Stockmann-Juvala, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos, puh. 043 8241071, helene.stockmann-juvala@ttl.fi

Linkit

Euroopan komission lehdistötiedote 13.5.2016: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1656_fi.htm

Työterveyslaitoksen lausunto 

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, koordinaattori
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Euroopan komissio on uudistamassa ns. karsinogeeni- ja mutageenidirektiiviä (2004/37/EY). Työterveyslaitos pitää päivitystä erittäin tarpeellisena. Direktiivillä vähennetään työperäistä altistumista syöpävaarallisille aineille kuten kovapuupölylle ja kromille.
Tweettaa

Lainaukset

Direktiivillä asetetaan sitovat raja-arvot 13 syöpävaarallisielle aineelle. Raja-arvolla tarkoitetaan sitä kemiallisen altisteen keskiarvopitoisuutta, joka ei saa ylittyä työntekijän hengitysilmassa työpäivän aikana
vanhempi asiantuntija Helene Stockmann-Juvala