Työterveysyhteistyöllä menestyksekkäästi eteenpäin

Tiedote 32/2015, Helsinki 8.6.2015

Työterveysyhteistyölllä eteenpäin –seminaari, Helsinki 9.6.2015

Kaikilla työterveyden ja -turvallisuuden parissa työskentelevillä on yhteinen tavoite siitä, että suomalaiset säilyvät terveinä ja pysyvät töissä. Hyvinvointivaltio ylläpidetään työtä tekemällä, ja osittainenkin työssäolo on parempi kuin ei ollenkaan. Työterveyden Edistämisyhdistyksen seminaarissa 9.6. pohditaan, mitä on saatu aikaan ja mitä pitäisi tehdä toisin, jotta työn parantavasta vaikutuksesta voivat kaikki nauttia ja pysyvät terveinä. Toimittajat ovat tervetulleita seminaariin.

Suomessa on maailman paras inhimillinen pääoma, osoittaa tuore Maailman talousfoorumin tutkimus. Koulutusjärjestelmä tuottaa ajattelevia ja kyvykkäitä nuoria, mutta missä tapahtuu notkahdus. Miksi tämä ei kanavoidu maan tuottavuuteen ja kilpailukykyyn, pohtii työterveysjohtaja Tiina Pohjonen Helsingin kaupungin työterveyskeskuksesta. Lisäksi meillä on ainutlaatuinen, vain työssä olevalle väestölle tarkoitettu terveydenhuolto- ja turvallisuusjärjestelmä, työterveyshuolto ja työsuojelu. Mutta miksi suomalaiset jäävät eläkkeelle varhaisemmin kuin muissa pohjoismaissa. Sairauspoissaoloissakin olemme OECD maiden kärkeä, hän jatkaa.

Mitkä ovat olleet kehitystrendit 25 vuoden aikana - mitä seuraavaksi?

Professori Heikki Hiilamo Helsingin yliopistosta pohtii seminaarissa työelämää ja työterveyttä sekä niiden muutosta työelämän marginaalin näkökulmasta eli osatyökykyisten, vähän koulutettujen, yksinhuoltajien ja nuorten näkökulmasta. Hänen teesinsä on: hyvinvointivaltio on palkkatyöyhteiskunnan lapsi. Palkkatyöhön osallistuminen on synnyttänyt koheesiota, luottamusta ja yhteishenkeä - ja näiden myötä hyvinvointia. Talouden globalisaatio ja digitalisaatio sekä kansainvälistyminen haastavat kuitenkin työelämää ja hyvinvointivaltiota. Miten työllisyysastetta voidaan nostaa uusissa haastavissa olosuhteissa?

Selkä suomalaisten kipukohtana –  ’saikuttamalla’ työkyvyttömäksi

Työterveyden dosentti Helena Miranda Helsingin kaupungin Työterveyskeskuksesta kertoo, että Eurooppalaisten vertailuiden mukaan Suomessa on niska- ja hartiaseudun kipuja eniten Euroopan maista ja selkäkipuakin keskimääräistä enemmän. Suomessa ollaan kipuoireiden vuoksi huomattavasti enemmän poissa töistä kuin muualla Euroopassa, jopa kolme kertaa niin paljon kuin Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa. Tule-sairauksien aiheuttama työkyvyttömyys, jos se mitataan Kelan korvaamien sairauspoissaolopäivien määrällä, ei viime vuosina ole juuri vähentynyt

Työllä on suuri myönteinen merkitys mielenterveydelle

Apulaisylilääkäri Katinka Tuisku, HUS/HYKS työkyvyntutkimuspoliklinikalta painottaa, että työssä käynti on tärkeää elämänlaadun, päivärytmin, toimintakyvyn, toipumisen, yhteiskuntaan osallistumisen, identiteetin rakentumisen, arvostuksen ja yhdenvertaisuuden kannalta. Katinka Tuisku käsittelee seminaarissa aihetta Masennuksen hoito – voiko työ ja nettiterapia parantaa?

Seminaarissa käsitellään muun muassa näitä asioita. Tiina Pohjonen toivoo, että seminaari herättelee ajatuksia siihen, mitä pitää tehdä toisin ja paremmin.

Työterveyden Edistämisyhdistys täyttää tänä vuonna 60 vuotta ja on järjestänyt seminaareja jo 25 vuoden ajan. Työterveyslaitos täyttää tänä vuonna 70.

Lisätietoja: 

Tiina Pohjonen, työterveysjohtaja, Helsingin kaupungin työterveyskeskus, puh. 050 571 2668, tiina.pohjonen[at]hel.fi, , www.hel.fi/tyoterveyskeskus
Marianne Joronen, tiedottaja, Työterveyslaitos, puh. 043 8245 047, marianne.joronen[at]ttl.fi

Seminaariesitykset julkaistaan Työterveyden Edistämisyhdistyksen sivuilla (www.ttl.fi/tey) seminaarin jälkeen

SEMINAARIOHJELMA 9.6.2015 Helsinki Eteran Auditorio, Länsi-Pasila, Pasilankatu 4 B, 3. krs, Helsinki

8.30-9.00  Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Mitkä ovat olleet kehitystrendit 25 vuoden aikana - mitä seuraavaksi?

9.00-9.10  Seminaarin avaus – yhdistyksen puheenjohtaja Tiina Pohjonen, työterveysjohtaja Helsingin Työterveyskeskus

9.10-9.40  Työn arvo ja asenne työhön - ennen ja nyt, Professori Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto, yhteiskuntapolitiikka

9.40-10.30  Työsuojelun ja työterveyshuollon kehitys 25 vuodessa – vieläkö tarvitaan suojelua ja huoltoa?
                 Keskustelijoina Leo Suomaa, ylijohtaja, STM ja Kaj Husman, professori emeritus
10-30-11.00 Kahvitauko

11.00-12.00 Paneelikeskustelu: Työelämän merkittävät saavutukset (50 vuotta taaksepäin) ja suu-rimmat haasteet (20 vuotta eteenpäin)
                 Moderaattori: palvelukeskuksen johtaja Kari-Pekka Martimo, Työterveyslaitos
                 Suvi-Anne Siimes, toimitusjohtaja, TELA
 
                 Mikael Saarinen, tutkimusasiantuntija, Työsuojelurahasto
                 Tommi Laitio, nuorisotoimenjohtaja, Helsingin kaupunki
                 Keskustelua
12.00-13.00 Lounas

’Työn parantava vaikutus’ – hoitokäytäntöjen radikaalit muutokset

13.00-13.30  Onko ikä työkykykysymys – unelma työstä ja työurasta?
Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri, Varma – 15 min.
Tuula Kallio, johtaja, työkyky ja eläkkeet, Etera- 15 min.
13.30-13.50  Selkä suomalaisten kipukohtana –  ’saikuttamalla’ työkyvyttömäksi
Helena Miranda, työterveyden dosentti, Helsingin Työterveyskeskus
13.50-14.10 Masennuksen hoito – voiko työ ja nettiterapia parantaa?
Katinka Tuisku, apulaisylilääkäri HUS/HYKS työkyvyntutkimuspoliklinikka
14.10-14.25 Työterveyshuollon kommenttipuheenvuoro (15 min)
Miten varhaiseen tukeen voi puuttua – ennaltaehkäisy? 
Kari-Pekka Martimo, palvelukeskuksen johtaja, Työterveyslaitos
14.25-14.40 Keskustelua
14.40-15.00 Kahvitauko
15.00-16.00 ”Asiantuntijasta managereiksi”- työsuojelun, työterveyshuollon ja työpaikkojen uudistu-vat työroolit, vastuut ja työtavat - Työterveysyhteistyön hyvät käytännöt
Työsuojeluvaltuutettu Seppo Karjalainen Oulun tekninen liikelaitos ja  
johtaja Tuomas Kopperoinen Oulun Työterveys
Keskustelua 
16.00-16.05 Loppusanat
n. 16.05 – 17.15 Juhlaseminaarin cocktail-tilaisuus

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 700.

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa

Multimedia

Multimedia