Työttömien ja osatyökykyisten palvelut paranevat

Report this content

Pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten henkilöiden palvelut paranevat Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa, jossa palveluiden tuottajat ovat kokeilleet 3 vuoden ajan erilaisia toimintamalleja. Niistä parhaat on koottu yhteen kaikkien saataville. Kokeilujen aihepiireinä ovat palveluohjaus, monialainen yhteispalvelu, käytännönläheinen työ- ja toimintakyvyn arviointi ja ryhmämuotoinen sosiaalinen kuntoutus. Näitä toimintamalleja kehitettiin pian päättyvässä ESR-rahoitteisessa PARTY Parempaa työ- ja toimintakykyä -hankkeessa.

PARTY käynnistettiin, koska siihen osallistuvissa kunnissa oli selkeä tarve kehittää pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työvoimapalveluihin uusia työllistymistä edistäviä työkaluja. Työllisyystilanne on muutamassa vuodessa parantunut, mutta hankkeen kohderyhmillä on yhä erilaisia tuen tarpeita.

Esimerkkejä 11 hyvästä käytännöstä

Ryhmätoimintoja porrastettiin. Eurajoen kunta tarjosi yksilö-, yhteisö- ja ryhmätoimintoja, joissa asiakas saattoi siirtyä kuntoutuspolulla eteenpäin ilman väliviikkoja ja odottelua.

Työtoiminnoissa tehtävä työ- ja toimintakyvyn arviointi kehittyi. Raumalla työ- ja toimintakyvyn arviointi jatkui alkukartoituksen ja ryhmämuotoisen tutkimusjakson jälkeen kuntouttavassa työtoiminnassa tai työkokeilussa.

TE-toimistojen ja terveydenhuollon yhteistyö lisääntyi. Työllistymiseensä tukea tarvitsevien ohjaus kuntoutuspolulla parani kohderyhmille räätälöityjen koulutusten avulla. Niitä toteuttivat Työterveyslaitos ja Vates-säätiö.

Somerolla ryhmätoimintaan kuului puisto- ja viheraluetöiden tekeminen, mikä oli sekä mielekästä työtä että työkykyä ylläpitävää kehonhuoltoa.

Työpankki Arbeetissa Raumalla (TaitoKunto Oy:n osahanke) kehitettiin palvelumuotoilulla malli, joka on monistettava, taloudellisesti kannattava ja toiminnan laajuuden suhteen joustava.

Työterveyslaitoksella tehtiin työttömien terveyspalvelumalleista synteesi haastattelemalla hanketoimijoita, hankealueen työttömien terveydenhoitajia ja muita viranomaisia. Terveyspalvelumalleja verrattiin aiempiin suosituksiin ja kirjallisuuteen. Malli esittelee työttömien terveyspalvelujen keskeiset toimijat ja toiminnot, joista kaikista on tarjolla tietoa sekä linkkejä raportteihin, suosituksiin ja ohjeisiin.

Asiakaskokemuksia

Turussa asiakas ohjattiin PARTYn terveydenhoitajan kautta lääkärille. Neurologin lausunnosta selvisi, että asiakkaalla on ollut laaja-alainen lapsuusajan kehityshäiriö. Asiakas asioi nyt oikeassa palvelussa, kehitysvammapalvelussa.

Ahdistusoireita, alkoholinkäyttöä kapea elämänpiiri. Lähete PARTYn terveydenhoitajalle, josta psykiatrille. Seuraava vaihe kuntouttava työtoiminta, sitten välinehuoltajan opinnot. Asiakkuus TYPissä voitiin päättää.

”Lähetin hakemuksen Arbeetti-työpankkiin ja sain kutsun haastatteluun. Jo samana iltana pyydettiin työhaastatteluun yritykseen seuraavana päivänä. Illalla sain kuulla, että sain paikan. Arbeetti hoiti palkkatukihakemuksen torstaina ja sai siihen positiivisen päätöksen perjantaina. Siitä seuraavalla viikolla töihin! Kaikki kävi uskomattoman nopeasti!” -mies 50 v., yli 500 päivää työttömänä ollut.

Muissakin osahankkeissa tapahtui työllistymistä. Esimerkiksi Euralla osa asiakkaista pääsi kuntouttavasta työtoiminnasta tai muuten hankkeen kautta palkkatuettuun työhön, ja osa työsuhteista jatkui tuen päätyttyä.

Toimintamalleja vakinaistuu

Moni toimintamalli vakinaistuu hankekunnissa. Eurajoen kierrätyskeskuksen toiminta säilyy, Raumalla osa pilotoiduista ryhmätoiminnoista ja työhönvalmennuksesta jatkuu. Turussa elämään jäävät Kimmoke-ranneke, asiakasraadit sekä monialainen yhteistyö. Salossa kaupungin työllisyyspalveluihin sekä aikuissosiaalityöhön juurtuu ryhmätoimintaa, työ- ja toimintakyvyn arvioinnin työkaluja sekä kuntoutuskoordinaattoreiden työpanosta.

Jatkokehittämistarpeena on noussut mm. perusterveydenhuollon ja työhallinnon yhteistyön tiivistäminen ja varhainen puuttuminen työttömien tilanteisiin.

- Asiakkaiden palveluntarpeen pitäisi olla peruste palveluun pääsylle, ei se, kauanko työttömyys on kestänyt tai muu ulkoisesti määritelty kriteeri, sanoo Rauman aikuis- ja perhetyön päällikkö, PARTY-hanketta johtanut Saila Hohtari.

PARTY oli valtakunnallinen, ESR-osarahoitteinen hankekokonaisuus, jonka tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä sekä luoda heille uusia ja kokonaisvaltaisempia palveluja. Mukana olivat Rauman, Turun, Salon ja Someron kaupungit, Euran ja Eurajoen kunnat, TaitoKunto Oy, Työterveyslaitos ja Vates-säätiö sr.

Lisätietoja:
Marianne Kivelä, projektipäällikkö, Rauman kaupunki, marianne.kivela(at)rauma.fi, p. 02 834 3320
Kirsi Lappalainen, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos, kirsi.lappalainen(at)ttl.fi, p. 030 474 7228
Kaija Ray, kehittämispäällikkö, Vates-säätiö sr, kaija.ray(at)vates.fi, p. 044 072 4944


Hyvät käytännöt pitkäaikaistyöttömien palveluissa, PARTY-hankkeen tulokset tiiviisti

Työttömien terveyspalvelumalli (www.ttl.fi)

Loppuraportti (www.julkari.fi)

Työttömien terveyspalvelujen sisällön ja rakenteen kehittäminen – TTP : parempaa työ- ja toimintakykyä (Party) -osahanke 2015-2018 Lappalainen, Kirsi; Hakulinen, Hanna; Hult, Marja; Mattila-Holappa, Pauliina; Räsänen, Kimmo; Tarvainen, Kimmo; Vuokko, Aki; Yli-Kaitala, Kirsi; Ylisassi, Hilkka, Työterveyslaitos 2018

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, viestinnän asiantuntija
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa

Multimedia

Multimedia