Uusi asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä korostaa yhteistyötä

Report this content

Tiedote 59/2014, Helsinki 26.9.2014

Valtioneuvoston asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä tuli voimaan vuoden 2014 alussa. Se korostaa erityisesti työterveysyhteistyötä työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon välillä. Työterveyslaitos on uudistanut Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -oppaan vastaamaan asetusta. STM:n työterveyshuollon neuvottelukunta on hyväksynyt oppaan.

Tervetuloa seuraamaan seminaaria Hyvä työterveyshuoltokäytäntö – mikä uutta? verkon kautta perjantaina 26.9. kello 9.00–15.00. Löydät linkin osoitteesta www.ttl.fi/uusihtthk

Työterveysyhteistyö nähdään läpi asetuksen kumppanuutena, jossa tuloksellisen toiminnan aktiivisina osapuolina ovat työpaikka ja työterveyshuolto. Säännönmukainen yhteistyö auttaa ymmärtämään, mikä vaikuttaa kullakin työpaikalla työntekijöiden terveyteen ja työkykyyn.

– Työterveysyhteistyö on parhaimmillaan oppimistapahtuma: työterveyshuolto oppii tuntemaan yrityksen olosuhteet ja pystyy ehdottamaan asetuksen mukaisia toimenpiteitä ja toimintamalleja työpaikalle kertoo oppaan toimittanut ylilääkäri Jukka Uitti Työterveyslaitoksesta.

– Työpaikka puolestaan näkee oman toimintansa uusin silmin ja huomaa selkeämmin, millaisia mahdollisuuksia sillä on ehkäistä sairauksien pahenemista ja työkyvyttömyyttä, Uitti jatkaa.

Työntekijän työkyvyn ja voimavarojen selvittäminen on kannattavaa

Selkeä painotus on työntekijöiden terveyden ja työkyvyn edistäminen sekä siihen liittyvä voimavarojen tunnistaminen ja tukeminen perinteisen riskiajattelun rinnalla. Työpaikoilla tuetaan työntekijöiden työssä jatkamista, ja tarvittaessa sopeutetaan työ työntekijän voimavaroihin, terveydentilaan ja työkykyyn. Työterveyshuolto on tässä apuna tiiviissä yhteistyössä.

– Jo yksittäisenkin työntekijän työnkuvan selvittäminen ja työn muokkaaminen työkykyä vastaavaksi saattaa olla yritykselle erittäin kannattavaa. Esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairaudesta kärsivän sairauspäivät voidaan saada laskuun, kun kuormitusta vähennetään, korostaa vanhempi asiantuntija Pirjo Juvonen-Posti Työterveyslaitoksesta.

Juvonen-Posti muistuttaa, että työssä jatkaminen ja työhön paluun helpottaminen pitkän sairauspoissaolon jälkeen on hyödyllistä työntekijälle ja tuottaa lisäksi taloudellisia säästöjä työnantajalle ja yhteiskunnalle.

Ihmisiä kannustetaan muutokseen uusilla menetelmillä

Myös terveyserojen kaventaminen on tärkeässä roolissa asetuksessa. Työpaikan työkyvyn hallinnan ehkäisevät tukitoimenpiteet kohdistuvat kaikkiin työntekijöihin ja koko työpaikkaan. Yhtenä keinona on terveystarkastus, jolla voidaan tukea terveyttä edistäviä työ- ja elintapoja. Uudet menetelmät, kuten motivoiva haastattelu ja valmentava työote, auttavat työterveyshuoltoa motivoimaan työntekijöitä ylläpitämään hyvää tilannetta tai muuttamaan toimintatapojaan työkykyä ylläpitäviksi. Osallistavat menetelmät puolestaan voivat auttaa työterveyshuoltoa ja työpaikkaa rakentamaan yhdessä työolosuhteet terveyttä edistäviksi.

Lisäksi uutta on, että työterveysyksiköiden tulee laatia kirjallinen laadunhallintajärjestelmä. Tämän työn tueksi Työterveyslaitos työstää laatuopasta ja laatuportaalia, jotka julkistetaan näillä näkymin alkuvuodesta 2015.

Lisätiedot

oppaan toimittaja, ylilääkäri Jukka Uitti, Työterveyslaitos, puh. +358 0400 833 557, jukka.uitti[at]ttl.fi
ylilääkäri Panu Oksa, Työterveyslaitos, puh. +358 40 544 9415, panu.oksa[at]ttl.fi
vanhempi asiantuntija Pirjo Juvonen-Posti, Työterveyslaitos, puh. +358 43 824 3568, pirjo.juvonen-posti[at]ttl.fi

Lue lisää

Opas: Hyvä työterveyshuoltokäytäntö. Uitti Jukka (toim). Työterveyslaitos. Helsinki 2014.

Löydät opasta täydentäviä aineistoja aihealueittain osoitteesta www.ttl.fi/htthk
Valtioneuvoston asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä (708/2013)
Tiedote laatujärjestelmästä: 27.5.2014 Työurien pidentäminen edellyttää laadukasta ja vaikuttavaa työterveyshuoltoa

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Lotta Englund, tiedottaja
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2948, 043 8246251
lotta.englund[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on noin 730.

Tilaa