Uusi kysely auttaa yrittäjää tunnistamaan työhyvinvointiinsa vaikuttavia tekijöitä

Report this content

Työterveyslaitos tiedottaa 18.10.2018, tiedote 37/2018

Työterveyslaitos on julkaissut Työn ja terveyden oma-arviointipalvelun yrittäjille ja työntekijöille. Verkkokyselyssä on erityisesti huomioitu maatalousyrittäjien työn ominaispiirteitä, mutta se soveltuu myös muiden yritysten käyttöön.

Työn ja terveyden oma-arviointipalvelu on verkkokysely, jonka avulla vastaaja voi arvioida työtään, työympäristöään, työmenetelmiään, terveyskäyttäytymistään ja suojautumistaan työn vaaroja vastaan. Samalla vastaaja saa palautetta henkilökohtaisesta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan.

– Kysely on helppo ja systemaattinen tapa käydä läpi työterveyteen ja -hyvinvointiin liittyviä tekijöitä, kuten henkistä ja fyysistä kuormitusta, erilaisia oireita, työympäristön altisteita ja elintapoja. Kysely voi auttaa yrittäjää tunnistamaan, mitkä tekijät omassa työterveydessä erityisesti vaativat kehittämistä, tutkija Birgitta Kinnunen Työterveyslaitoksesta kertoo.

– Vastattuaan kysymyksiin vastaaja saa palautteen, joka hänen kannattaa itse tallentaa tai tulostaa, koska palaute ei tallennu palveluun. Palautteessa on tietoja ja ohjeita niistä toimenpiteistä, joiden perusteella kukin vastaaja voi vaikuttaa myönteisesti omaan työympäristöönsä ja terveyskäyttäytymiseensä, Kinnunen kuvaa.

Maksuton, erityisesti maaseudun yrittäjille, yrityksille ja työntekijöille räätälöity kysely toimii eri tyyppisillä päätelaitteilla, ja sitä on helppo käyttää esimerkiksi älypuhelimilla tai tableteilla. Palvelusta julkaistaan myöhemmin myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot.

Taustalla pitkä kehittämistyö

Palvelun taustalla on Työterveyslaitoksessa jo 2000-luvun alkupuolella kehitetty Yrittäjän työterveyshuolto -kysely. Nyt julkaistu kysely on kuitenkin täysin uudistettu. Aloite kyselyn uudistamiseksi syntyi Maaseutuverkoston hyvinvointiryhmässä, johon kuuluu mm. MTK:n Melan ja Suomen Yrittäjien edustajia. Palvelua on testattu kehittämisvaiheessa kahdessa maaseudun yrittäjistä ja työntekijöistä koostuneessa, noin 40 henkilön testiryhmässä.

Kertyvän tiedon avulla kehitetään koulutusta, ohjausta ja neuvontaa

Kertynyttä tietoa käytetään maaseudulla toimivien yrittäjien, yritysten ja heidän työntekijöidensä koulutuksen, ohjauksen ja neuvontapalvelujen kehittämiseen. Yksittäistä vastaajaa ei voi jäljittää palvelussa, eikä tietoja luovuteta Työterveyslaitoksen ulkopuolelle.

– Tiedon avulla opastetaan myös työterveyshuoltoja ja työturvallisuudesta huolehtivia tahoja. Tietoja on mahdollista käyttää myös tilastojen ja yleisten kuvausten laatimiseen, Kinnunen kertoo.

Annetut vastaukset tallentuvat ilman tunnistetietoja Työterveyslaitoksen tietokantaan. Sen sijaan kyselystä vastaajalle tulevaa  palautetta ei tallenneta.

Lisätiedot: Tutkija Birgitta Kinnunen, p. 040 753 2013, birgitta.kinnunen@ttl.fi

Tutustu kyselyyn: www.ttl.fi/oma-arvio

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, viestinnän asiantuntija
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 560. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Kysely on helppo ja systemaattinen tapa käydä läpi työterveyteen ja -hyvinvointiin liittyviä tekijöitä, kuten henkistä ja fyysistä kuormitusta, erilaisia oireita, työympäristön altisteita ja elintapoja. Kysely voi auttaa yrittäjää tunnistamaan, mitkä tekijät omassa työterveydessä erityisesti vaativat kehittämistä
tutkija Birgitta Kinnunen, Työterveyslaitos