Uusi tutkimus: Työn tuottavuus yhteydessä työn imuun

Työn tuottavuuden nostaminen on kansantaloutemme merkittävimpiä haasteita. Viime vuosina tuottavuuden nousua on työpaikoilla tyypillisesti haettu erilaisilla organisaatiomuutoksilla, jotka usein ovat rasittaneet henkilöstön hyvinvointia ja työmotivaatiota. Työterveyslaitoksen ja Suomen Hammaslääkäriliiton tuoreen tutkimuksen mukaan nimenomaan työntekijöiden aito hyvinvointi ja innostus voisivat olla keskeinen lähde tuottavuuden nostamiselle.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että julkisella sektorilla terveydenhuollossa toimivien terveyskeskushammaslääkäreiden kohdalla työn imu on vahvassa myönteisessä yhteydessä työn tuottavuuteen.

– Pitkään on oletettu, että onnellinen työntekijä on myös tuottavampi, mutta tutkimusnäyttö on ollut vähäistä. Työn imulla todettiin tuoreessa tutkimuksessamme olevan itsenäinen yhteys työn tuottavuuteen vielä monien muiden tekijöiden huomioon ottamisen jälkeenkin. Työn imussa työntekijä on innostunut työstään, kokee työponnistelunsa mielekkäänä ja tarttuu haasteisiin, sanoo dosentti, tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitoksesta.

Työn imulla on vahva myönteinen yhteys tuottavuuteen ja palkkaan

Tutkimus osoitti, että työn imu – tarmokkuutta, omistautumista ja uppoutumista kuvaava hyvinvoinnin tila työssä – oli selvässä myönteisessä yhteydessä työn tuottavuuteen, jonka mittarina oli tehdyn työn määrään ja vaativuuteen perustuvat hammaslääkärien toimenpidepalkkiot. Tilastollisesti ne hammaslääkärit, jotka kokivat työn imua päivittäin, ansaitsivat kuukaudessa keskimäärin noin 800 euroa enemmän kuin leipääntyneet/ei koskaan työn imua kokevat kollegansa.

Työn imun itsenäinen yhteys tuottavuuteen säilyi vielä senkin jälkeen, kun työpaikkaan (mm. terveyskeskuksen väestöpohja ja sijainti), työhön (mm työpäivän pituus) ja hammaslääkärin taustaan (mm. ikä ja sukupuoli) liittyvät tekijät otettiin huomioon.

– On oletettavaa, että työn imua kokeva hammaslääkäri paitsi tekee energisemmin perustyötään, on myös valmiimpi tarttumaan haastavampiin potilastöihin sen sijaan että lähettäisi potilasta toisen hoidettavaksi, toteaa erikoistutkija Jaakko Koivumäki Suomen Hammaslääkäriliitosta.

Työuupumus ei ollut yhteydessä tuottavuuteen muiden tekijöiden huomioon ottamisen jälkeen

Tutkimuksessa tarkasteltiin työn imun lisäksi toista työhyvinvoinnin tilaa, työuupumusta. Vaikka työuupumus olikin kielteisessä yhteydessä työn tuottavuuteen, katosi sen yhteys tuottavuuteen sen jälkeen, kun taustatekijöiden vaikutus otettiin huomioon.

Todennäköisesti kroonisesta työväsymyksestä kärsivät pystyvät kuitenkin pitkään sinnittelemään tehtäviensä kanssa ja säilyttämään työsuorituksensa suhteellisen ennallaan esimerkiksi tinkimällä vapaa-ajasta ja pidentämällä työpäivää. Pitkällä tähtäimellä tämä on tietysti kestämätöntä, Hakanen korostaa.

Lisätiedot

Tutkimusprofessori Jari Hakanen, Työterveyslaitos, puh. 040 562 5433, jari.hakanen[at]ttl.fi

Tutkimus

Hakanen J J, Koivumäki J. (2014). Engaged or exhausted – How does it affect dentists’ clinical productivity? Burnout Research.
(
Available online: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213058614000035)

Lisää työn imusta

Työn imu -aihealue Työterveyslaitoksen verkkosivuilla
Testaa, koetko työn imua!

Tietoa tutkimuksesta:

Työterveyslaitoksen ja Suomen Hammaslääkäriliiton yhteistyössä tekemän tutkimuksen aineisto (N = 268) kerättiin osana Suomen Hammaslääkäriliiton työmarkkinatutkimusta huhtikuussa 2012.

Tutkimuksen käsitteet:

Työn imu ('work engagement') tarkoittaa myönteistä motivaatio- ja tunnetäyttymyksen tilaa työssä. Työn imu ilmenee tarmokkuutena, omistautumisena ja nautintona työhön uppouduttaessa. Työn imu on tutkimusten perusteella myönteisessä yhteydessä muun muassa terveyteen ja työkykyyn, sitoutumiseen samaan työpaikkaan ja aloitteelliseen ja uudistushakuiseen toimintaan työssä.

Työuupumus kehittyy vähitellen pitkittyneen työstressin seurauksena. Sen keskeiset oireet ovat uupumusasteinen väsymys, kyynistynyt asenne työhön ja heikentynyt ammatillinen itsetunto. Tässä tutkimuksessa tutkittiin uupumusasteista väsymystä, koska sitä pidetään työuupumuksen ydinoireena ja vahvimmin työsuoritukseen yhteydessä olevana työuupumuksen oireena.

Tuottavuuden indikaattorina käytettiin terveyskeskusten hammaslääkäreille maksettuja toimenpidepalkkioita. Terveyskeskusten hammaslääkärin palkka koostuu kolmesta osasta: tehtäväkohtaisesta palkasta, henkilökohtaisesta palkanosasta ja toimenpidepalkkioista, ja viimeksi mainittu maksetaan tehdyn työn mukaan. Toimenpidepalkkiot muodostavat keskimäärin noin neljänneksen säännöllisen työajan kokonaisansioista, ja maaliskuulta 2012 maksettujen toimenpidepalkkioiden keskiarvo oli tutkimusaineistossa 1 645 € (vaihteluväli 450–3616 €).

Kuva 1. Työn imun ja tuottavuuden (= toimenpidepalkkioiden) yhteyden graafinen esitys


Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Lotta Englund, tiedottaja
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2948, 043 8246251
lotta.englund[at]ttl.fi

Tuula Vauhkonen, tiedottaja
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 6170, 043 824 1203
tuula.vauhkonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Toimipisteitä on kuudella paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä. Työntekijöitä on vajaat 750.

Avainsanat:

Yrityksestä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Tilaa

Multimedia

Multimedia