Uutisvinkki: Ammattitautien määrä lievässä laskussa

Report this content

Vahvistettujen ammattitautien määrä on lievässä laskussa Suomessa. Yleisimmät vahvistetut ammattitaudit työikäisillä ovat meluvamma ja allerginen kosketusihottuma. Monet ammattitautitapaukset ilmenevät vasta eläkeiässä. Yli 65-vuotiaiden yleisimmät vahvistetut ammattitaudit olivat asbestiplakkitauti, meluvamma ja mesoteliooma. Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen Työperäisten sairauksien rekisterin (TPSR) vuosijulkaisusta.

Uusimmassa valmistuneessa tilastossa Työperäisten sairauksien rekisteriin (TPSR) kirjattiin yhteensä 4090 ammattitautia tai ammattitautiepäilyä, joka on noin 7 % vähemmän kuin edellisen vuoden tarkastelussa. Koko aineiston selvästi yleisimmät vahvistetut ammattitaudit olivat meluvamma ja asbestiplakkitauti. Työikäisten yleisin vahvistettu ammattitauti oli edelleen meluvamma. Seuraavaksi yleisimmät vahvistetut ammattitaudit työikäisillä olivat allerginen kosketusihottuma, ärsytyskosketusihottuma, asbestiplakkitauti ja ammattiastma.

Ammattitaudit miesten vitsaus

Miesten ja naisten ammattitautikirjot poikkesivat toisistaan. Työikäisillä miehillä yleisimmät vahvistetut ammattitaudit olivat meluvamma, asbestiplakkitauti ja allerginen kosketusihottuma. Työikäisillä naisilla yleisimmät vahvistetut ammattitaudit olivat puolestaan allerginen kosketusihottuma, ärsytyskosketusihottuma ja ammattiastma.

Monet ammattitaudit puhkeavat vasta eläkeiässä, minkä takia myös yli 65-vuotiaat ovat mukana tarkastelussa. Yli 65-vuotiaiden yleisimmät vahvistetut ammattitaudit olivat asbestiplakkitauti, meluvamma ja mesoteliooma.

Myös määrällisesti ero miesten ja naisten välillä oli merkittävä. Lähes kahdeksan kymmenestä vahvistetusta sairastuneesta oli miehiä. Eläkeikäisistä, yli 65-vuotiaista, melkein kaikki tapaukset (97 %) kirjattiin miehille. Asbestisairauksiin liittyy tyypillisesti pitkä viive altistumisen ja asbestisairauden toteamisen välillä, joten suurin osa asbestisairauksista todetaan yli 65-vuotiailla. Työikäisten asbestisairaustapauksien määrä on laskenut tasaisesti useiden vuosien ajan.

Työelämätieto-palvelussa tapauksia voi tarkastella ammattitaudin,  ammatin tai altisteen, maakunnan tai vuoden, tai sukupuolen tai ikäluokan mukaan jaoteltuina.

Työterveyslaitoksen Työperäisten sairauksien rekisteriin (TPSR) kerätään tietoa ammattitaudeista ja ammattitautiepäilyistä. Työperäisten sairauksien rekisteri on tutkimusrekisteri, jota Työterveyslaitos ylläpitää. Tilastoviranomaiset Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA) toimittavat tiedot Työperäisten sairauksien rekisteriin. Rekisteritietoja täsmennetään tiedoilla, jotka saadaan lääkärien tekemistä ammattitauti-ilmoituksista Aluehallintovirastojen (AVI) työsuojelun vastuualueille. Ammattitautitilastot valmistuvat viiveellä ja siksi tuoreimmat luvut ovat vuodelta 2016.

Lisätietoja:

Apulaisylilääkäri Kirsi Koskela, Työterveyslaitos, puh. 030 474 8684, kirsi.koskela@ttl.fi

Asiantuntija Johanna Lehtimäki, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2015, johanna.lehtimaki@ttl.fi

Apulaisylilääkäri Maria Pesonen, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2239, maria.pesonen@ttl.fi

Ylilääkäri Irmeli Lindström, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2136, irmeli.lindstrom@ttl.fi

Ylilääkäri Liisa Airaksinen, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2331, liisa.airaksinen@ttl.fi

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2016 -vuosijulkaisu (Julkari.fi)

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2016 -esitys (SlideShare)

Ammattitautitilastot visualisoituina ja vapaasti ladattavissa Työelämätietopalvelussa

Työperäisten sairauksien rekisteri TPSR

Tietoa ammattitaudeista

Töissä terveenä –sivusto tarjoaa tukea allergisten nuorten uravalintaan www.toissaterveena.fi

Ilmoitus ammattitaudista (AVI, Työsuojeluvastuualue)

Ammattitautitutkimukset Työterveyslaitoksessa

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestinnän erityisasiantuntija
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi


Tiina Kaksonen, viestinnän erityisasiantuntija
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Henkilöstön määrä on n. 500. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia