Yrittäjän työhyvinvointi vaatii omia valintoja ja oikeaa asennetta

Työterveyslaitoksen tiedote 23/2016, Oulu, Julkaisuvapaa 20.4.2016 klo 8.00

Yrittäjän on tärkeä tunnistaa oman toimialansa ja yrittäjyyden työkykyä ylläpitävät ja kuormitusta tai riskejä aiheuttavat tekijät. Työterveyslaitos julkaisi TOP10 -vinkkilistan, joka auttaa yrittäjää arvioimaan omia käytäntöjään työkyvyn ja terveyden ylläpidon kannalta.

Yrittäjän työhyvinvoinnista, voimavaroista ja kompastuskivistä puhutaan Työterveyslaitoksen Naiset työssä -hankkeen maksuttomassa seminaarissa Oulussa 20.4.2016. Tilaisuudessa puhuu muun muassa vanhempi tutkija Mikael Sallinen Työterveyslaitoksesta, jonka aiheena ovat työajat sekä palautuminen – mitä sanoo tutkimus, mitä kertoo käytäntö. Yrittäjät Mari Halkola ja Jenna Antinmaa pohtivat omissa puheenvuoroissaan yrittäjän työn palkitsevuutta sekä sitä, mistä yrittämisen intohimo kumpuaa.

Pien- ja yksinyrittäjän jaksamiseen vaikuttavat useat fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja taloudelliset tekijät, kuten riittävä uni, järkevät ruoka-ajat, kehon kunto, työn ja vapaa-ajan tasapaino, yrittäjän saama tuki ja rohkaisu ja yrityksen kunto. Erilaisissa töissä vaatimusten painotukset ovat erilaiset, mutta perusperiaatteet ovat yhteisiä suurimmalle osalle pien- ja yksinyrittäjiä. Työterveyslaitoksen julkaiseman TOP 10 -vinkkilistan tavoite on lisätä yrittäjien tietoisuutta työkykyyn vaikuttavista tekijöistä ja herätellä keskustelua yrittäjien ajankäytöstä, osaamisesta ja elämän tasapainosta.

– Yrittäjän kannattaa kasvattaa omia valmiuksiaan kohdata yrittämisen haasteita ja iloja. Kun tunnistaa oman alansa ja yrittämisen vaatimukset, kuormitus- ja riskitekijät, osaa myös paremmin ottaa ne huomioon. Työssä jaksaa paremmin, kun muistaa huolehtia yrityksensä tärkeimmästä pääomasta – eli omasta itsestään, kannustaa erityisasiantuntija Anne Salmi Työterveyslaitoksesta.

Itsestä huolehtiminen ei ole itsekkyyttä, vaan investointi tulevaisuuteen

Tietokortin avulla yrittäjä voi pohtia, miten voi lisätä omia ja yrityksen voimavaroja ja näin parantaa työssä jaksamista ja yrittäjänä pärjäämistä. Erilaisten tilanteiden varalle on hyvä tehdä varasuunnitelmia ja riskianalyysiä. Tärkeää on myös olla oikeudenmukainen itselle ja muille, keneltäkään ei kannata vaatia kohtuuttomia. Myös oman kehon kunto on tärkeä työkyvyn mittari.

– Ei ole itsestään selvää, että yrittäjä tunnistaa oman työnsä vaatimukset fyysiselle kunnolle tai tulossa olevat stressaavat tilanteet. Arjen hulinassa jaksamisen kannalta tärkeät asiat voivat unohtua. Entä onko missään vaiheessa saanut opastusta turvallisiin ja ergonomisesti oikeanlaisiin työtapoihin? Ollaanko työterveyshuollon kanssa muulloinkin tekemisissä kuin sairaustapauksissa, luettelee työterveyspsykologi Heli Hannonen huomioon otettavia asioita.

Verkostoidu, ulkoista, delegoi

Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, asiantuntijat toteavat. Vastavuoroinen apu yrittäjäkollegojen välillä on ensiarvoisen tärkeää ja tiimin hyvä yhteistyö ja henki auttaa monen ongelmatilanteen läpi.

Yrityksen työkykyä puolestaan voi arvioida pohtimalla esimerkiksi, onko hintataso kohdallaan, sujuuko laskutus, onko työ sujuvaa ja seuraako yritys aikaansa.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Anne Salmi, Työterveyslaitos, puh. 043 824 1342, anne.salmi[at]ttl.fi

tutkija Nina Nevanperä, Työterveyslaitos, puh. 043 824 3247, nina.nevanpera[at]ttl.fi

työterveyspsykologi Heli Hannonen, puh. 030 474 6114, heli.hannonen[at]ttl.fi

Linkkejä:

Pienyrittäjän työkyvyn kulmakivet -tietokortti, www.ttl.fi/fi/tietokortit/Documents/Pienyrittajan_tyokyvyn_kulmakivet.pdf

Maksutonta painettua versiota voi tilata osoitteesta nina.nevanpera[at]ttl.fi

Pienyritys-verkkosivut: www.ttl.fi/pienyritys

Naiset työssä – verkkosivut: www.ttl.fi/naisettyossa

Työpiste: Miten voit yrittäjä? Entä onko yrityksesi työkykyinen

TOP 10 -vinkit on koottu Pohjois-Pohjanmaan alueen yrittäjänaisten kanssa toteutetussa Naiset työssä  Yrittäjinä toimivien naisten työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikoilla yhdessä heidän kanssaan -yhteistyöhankkeessa. Naiset työssä -hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) varoista.

Twitter: #naisettyössä

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tiina Kaksonen, viestintäassistentti 
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka edistää työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden hyvinvointia. Laitos on itsenäinen, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva julkisoikeudellinen yhteisö. Rahoituksesta 50 % tulee valtion budjetista. Toimipisteitä on viidellä paikkakunnalla, päätoimipiste on Helsingissä.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia