Doven kauneustutkimus paljastaa: 90 % suomalaisnaisista haluaa muuttaa ainakin yhden asian ulkonäöstään

Dove julkaisi tänään teettämänsä maailmanlaajuisen kauneustutkimuksen *) tulokset. Tutkimus on osa Doven Aidon kauneuden puolesta -kampanjaa. Tutkimus tehtiin yli kymmenessä maassa, myös Suomessa. Tutkimuksessa selvitettiin erityisesti itsetuntoon liittyviä asioita sekä vallitsevien kauneusihanteiden vaikutusta naisten ja tyttöjen elämään. Tulokset ovat hätkähdyttäviä: · 90 % suomalaisnaisista (18–64-vuotiaita) ja 91 % tytöistä (15–17-vuotiaita) haluaa muuttaa ainakin yhden asian ulkonäöstään, useimmiten painon. Kansainvälisessä tutkimuksessa (kv. tutkimus) vastaavat luvut ovat 88 % naisista ja 92 % tytöistä. · 58 % suomalaisnaisista ja 68 % suomalaistytöistä välttää tekemästä tiettyjä asioita silloin, kun he eivät ole tyytyväisiä ulkonäköönsä. Näitä ovat esimerkiksi uimarannalle meno, vaatteiden ostaminen tai liikunnan harrastaminen. Tyytymättömyys omaan ulkonäköön heijastuu myös itsensä toteuttamiseen, esimerkiksi: 22 % suomalaistytöistä ilmoittaa jättävänsä mielipiteensä kertomatta, ja 9 % ilmoittaa jättävänsä menemättä kouluun (kv. tutkimuksessa 20 % ja 16 %). · 12 % suomalaisnaisista ja 21 % suomalaistytöistä sanoo, että heillä on matala itsetunto. Kv. tutkimuksessa vastaavat luvut ovat 14 % ja 19 %. · 13 % suomalaisnaisista ja 18 % suomalaistytöistä tunnustaa, että heillä on syömishäiriö. Kv. tutkimuksessa vastaavat luvut ovat 9 % ja 13 %. · 18 % suomalaisnaisista ja 15 % suomalaistytöistä kertoo voivansa harkita plastiikkakirurgista toimenpidettä. Kv. tutkimuksessa vastaavat luvut ovat 25 % ja 24 %. Tutkimuksen tekoon myötävaikuttanut sosiologian professori Susie Orbach, the London School of Economics sanoo: ”Tulokset ovat todella hälyttäviä. Tutkimuksesta käy ilmi, että naisten tyytyväisyys omaan ulkonäköönsä korreloi heidän itsetuntonsa kanssa. Yhteiskunnassa vallitsevan ahtaan kauneusnormin aiheuttamat vaikutukset naisiin ja erityisesti tyttöihin ovat dramaattiset. On erittäin tärkeää, että naisia ja erityisesti tyttöjä autetaan pääsemään vahingoittavien stereotypioiden yli ja tilalle tuodaan aidompia ja myönteisempiä tapoja tuntea itsensä kauniiksi.” Äidit tärkeimpiä vaikuttajia tyttöjen myönteisen itsetunnon kehittymisessä Doven kauneustutkimus selvitti myös, kenellä on merkittävin rooli naisen itsetunnon kehittymisessä. Tutkimuksen mukaan äideillä ja samanikäisillä naispuolisilla ystävillä on selvästi suurin vaikutus tyttöjen kauneuteen ja kehonkuvaan liittyviin tuntemuksiin, mutta niiden luonne on erilainen. Äitien vaikutus on myönteisempi kuin tyttöystävien. 47 % kaikista suomalaisnaisista kertoo, että äideillä on ollut myönteinen vaikutus heidän minäkuvaansa (61 % kv. tutkimuksessa). 46 % suomalaistytöistä on samaa mieltä (69 % kv. tutkimuksessa). 20 % kaikista suomalaisnaisista sanoo toivovansa, että heidän äitinsä olisivat kertoneet heille useammin kauneuteen ja kehoon liittyvistä asioista (51 % kv. tutkimuksessa). ”Tulos osoittaa selvästi äiti–tytär-dialogin voimakkaan vaikutuksen tyttären itsetuntoon, kehonkuvaan ja yleiseen tyytyväisyyteen. Tässä kaikilla maailman naisilla on suuri vaikutusmahdollisuus. Tutkimus kertoo, että naiset toivovat voivansa vaikuttaa kauneusnormeihin sekä itsensä että tyttäriensä vuoksi,” kommentoi tutkimukseen myötävaikuttanut Harvardin yliopiston professori Nancy Etcoff. Doven kauneustutkimuksen mukaan nuorten tyttöjen kanssa pitäisi keskustella ajoissa erityisesti kehoon liittyvistä asioista: · 92 % suomalaisnaisista uskoo, että on tärkeää saada nuorille tytöille realistinen ja terve kehonkuva (91 % kv. tutkimuksessa). 36 % suomalaisnaisista toivoo, että seuraava sukupolvi oppisi syömään terveellisesti pikemminkin kuin laihduttamaan. 58 % suomalaisnaisista toivoo, että nuoret iloitsisivat niistä asioista, jotka tekevät heidät ainutlaatuisiksi. · 88 % alle 18-vuotiaiden tyttärien suomalaisäideistä toivoo, ettei ole tartuttanut omaan ulkonäköönsä liittyviä epävarmuuden tunteita tyttäreensä (72 % kv. tutkimuksessa). 44 % kv. tutkimukseen vastanneista naisista toivoo nuorten tyttöjen tietävän, että naiskauneutta esiintyy usean värisenä, muotoisena ja kokoisena. Dove aloittaa maailmanlaajuisen itsetuntokampanjan lisätäkseen tietoisuutta aiheesta Kauneustutkimuksen tulokset ovat saaneet Doven jatkamaan ja laajentamaan myönteistä palautetta saanutta toimintaansa sallivamman kauneuskäsityksen saavuttamiseksi. Se on perustanut yhteisön (Dove Self-Esteem Fund), joka tukee naisten ja erityisesti tyttöjen itsetuntoon ja kehonkuvaan liittyviä projekteja. Suomessa Dove toimii yhteistyössä Syömishäiriöliitto – SYLI ry:n kanssa. Lisäksi Dove aloittaa televisiossa ja printtimediassa maailmanlaajuisen itsetuntokampanjan, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta tyttöjen matalan itsetunnon ja negatiivisen kehonkuvan aiheuttamista ongelmista. Kampanja alkaa Suomessa tällä viikolla. Lisätietoja: Dove-tuoteryhmäpäällikkö Reija Airas puh. 040 536 3494, reija.airas@unilever.com tutkimuspäällikkö Raila Mörén puh. +46 733 116 924, raila.moren@unilever.com www.aidonkauneudenpuolesta.fi Syömishäiriöliitto - SYLI ry: toiminnanjohtaja Marja-Leena Laiho-Lehto puh. (02) 2519 207, info@syomishairioistentuki.fi, www.syomishairioistentuki.fi Maailmanlaajuisesta Dove-kauneustutkimuksesta: www.campaignforrealbeauty.com *) Beyond Stereotypes: Rebuilding the foundation of beauty beliefs – a global report Maailmanlaajuiseen tutkimukseen (kv, tutkimus) osallistui 3 300 15–64-vuotiasta tyttöä ja naista Brasiliassa, Kanadassa, Kiinassa, Saksassa, Italiassa, Japanissa, Meksikossa, Saudi-Arabiassa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa syyskuussa 2005. Tutkimuksen toteutti tutkimustoimisto StrategyOne yhteistyössä professorien Susie Orbach (London School of Economics/Sosiology Department) ja Nancy Etcoff (Harvard University) kanssa. Suomessa tutkimuksen toteutti joulukuussa 2005 Research International Finland internet-kuluttajapaneelina ja siihen osallistui 321 15–64-vuotiasta naista ja tyttöä. Erillistutkimuksia on lisäksi tehty muissakin maissa.

Liitteet & linkit