UNILEVER TUKEE SYÖMISHÄIRIÖLIITTO - SYLI RY:TÄ

Unilever Finland Oy:n kosmetiikkatuotteista tunnettu Dove alkaa tästä syksystä lähtien tukea Syömishäiriöliitto - SYLI ry:n toimintaa. Yhteistyön tavoitteena on eri tavoin tehdä liiton toimintaa tunnetuksi sekä auttaa liittoa rakentamaan kansainvälisiä suhteita. Liitto tulee saamaan Dovelta myös rahallista tukea muun muassa kansainvälisen valokuvanäyttelyn tuotemyynnistä. Dove on valinnut Aidon kauneuden puolesta -kampanjansa malleiksi stereotypioista poikkeavia naisia. Vuonna 2002 alkaneen kampanjan tavoitteena on kyseenalaistaa nuoruuden, hoikkuuden ja symmetristen piirteiden kaltaiset ahtaat kauneusnormit. Syömishäiriöliitto - SYLI ry:n tavoite sopii hyvin yhteen Doven mission kanssa: saada kaikenlaiset naiset tuntemaan itsensä kauniiksi joka päivä. Suomen ensimmäisen syömishäiriöisten lasten vanhempien tukiyhdistyksen perustaja ja Syömishäiriöliitto - SYLI ry:n puheenjohtajana tällä hetkellä toimiva hallintopäällikkö Eija Luoto sanoo tuen olevan erittäin tervetullut. ”Doven mainoksissaan näyttämät naiset ovat paitsi keskenään erilaisia, myös normaalipainoisia. Juuri tuo asia on yhdistyksemme toiminta-ajatuksen yhtenä kantavana voimana: terveen paino- ja kauneusihanteen juurruttaminen”, hän kertoo. ”Unileverin tavoitteena on tarjoamiensa tuotteiden avulla edistää asiakkaidensa elämänlaatua ja hyvinvointia eli lisätä elinvoimaa. Elinvoiman lisäämisestä on tavallaan kysymys myös Syömishäiriöliitto - SYLI ry:n työssä, jossa edistetään syömishäiriöperheiden ja syömishäiriöön sairastuneiden hyvinvointia. Haluamme olla mukana tekemässä tätä tärkeää työtä näkyvämmäksi Suomessa,” kertoo Unileverin toimitusjohtaja Matti Saario. Syömishäiriöliitto - SYLI ry:n tärkein tukija on Raha-automaattiyhdistys. Parhaillaan käynnissä on myös valtakunnallinen keräys. Aidon kauneuden puolesta -kampanja jatkuu Doven Aidon kauneuden puolesta -kampanjalla halutaan murentaa kapeita kauneuskäsityksiä ja edistää naisten hyvinvointia maailmanlaajuisesti. Kampanja sisältää mainonnan lisäksi muitakin elementtejä. Dove tekee useissa maissa yhteistyötä paikallisten syömishäiriöliittojen kanssa. Englannin liiton kanssa on kouluja varten kehitetty Body Talk -oppimateriaali, jossa yläasteikäisille kerrotaan muun muassa kosmetiikka- ja muotimainoksien kuvienmuokkauksista sekä mainosten vaikutuksesta nuorten kehonkuvaan ja itsetuntoon otsikolla ”Kuka päättää, mikä on kaunista”. Materiaali on alkuvuodesta tulossa käyttöön myös Suomessa. Sen laatimisessa on ollut mukana Aidon kauneuden puolesta -kampanjan neuvonantaja, sosiologian professori ja psykoterapeutti Susie Orbach, joka on kirjoittanut ”Fat is a Feminist Issue” -kirjan sekä satoja artikkeleita. Hän saapuu marraskuussa ensimmäistä kertaa luennoimaan Suomeen. Dove tuo alkuvuodesta 2006 Suomeen myös mainetta niittäneen kansainvälisen valokuvanäyttelyn, jossa tunnetut naisvalokuvaajat kertovat kuvin, mikä heidän mielestään on naiskauneutta. Syömishäiriöliitto - SYLI ry toimii syömishäiriöön sairastuneiden ja heidän läheistensä puolesta Vuonna 2004 perustetun valtakunnallisen Syömishäiriöliitto - SYLI ry:n tarkoituksena on tukea jäsenyhdistystensä toimintaa, edistää syömishäiriöön sairastuneiden hoitoa ja kuntoutusta, toimia jäsenistönsä oikeuksien valvojana ja tehdä tunnetuksi edustamiensa ryhmien erityispiirteitä. Liiton jäsenyhdistykset vastaavat paikallisesta toiminnasta jo yli kymmenellä paikkakunnalla. Jäseniä yhdistyksissä on yhteensä runsas 250. Jäseniksi voivat liittyä syömishäiriöön sairastuneet, syömishäiriöisten läheiset ja muut asiasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt. LISÄTIETOJA: Unilever Finland Oy markkinointiassistentti Leena Kupsu tuoteryhmäpäällikkö Reija Airas puh. (09) 7590 6371 leena.kupsu@unilever.com www.aidonkauneudenpuolesta.fi Syömishäiriöliitto - SYLI ry puheenjohtaja Eija Luoto toiminnanjohtaja Marja-Leena Laiho-Lehto puh. (02) 2519 207 info@syomishairioistentuki.fi www.syomishairioistentuki.fi

Liitteet & linkit