Unisysille hyvä tulosvuosi 2003 - Kassavirta ylitti 130 miljoonaa dollaria

Unisys LEHDISTÖTIEDOTE Imagine it. Done. Julkaisuvapaa heti Unisysille hyvä tulosvuosi 2003 - Kassavirta ylitti 130 miljoonaa dollaria Yhtiö pitää ennallaan vuodelle 2004 asettamansa tulostavoitteet Unisys Corporation julkisti 20.1.2004 vahvan vuoden 2003 viimeisen vuosineljänneksen tuloksen. Yhtiö ylsi sekä vuosineljänneksen että koko vuoden osakekohtaisiin tulostavoitteisiinsa saavuttamalla 134 miljoonan dollarin vapaan kassavirran. Unisys saavutti myös kaikki vuodelle 2003 asettamansa strategiset tavoitteensa. Viimeisellä vuosineljänneksellä Unisysin nettotulos nousi 111,5 miljoonaan dollariin eli 33 senttiin delutoitua osaketta kohti. Vuoden 2002 vastaavana ajankohtana nettotulos oli 89,1 miljoonaa dollaria eli 27 senttiä per osake. Liikevaihto kasvoi 5 % viimeisellä vuosineljänneksellä päätyen 1,64 (1,55) miljardiin dollariin. Valuuttakurssikehityksellä oli kuuden prosenttiyksikön positiivinen vaikutus viimeisen vuosineljänneksen liikevaihtoon. Koko vuodelta 2003 yhtiön liiketulos nousi 258,7 (223) miljoonaan dollariin eli 78 (69) senttiin per osake. Liikevaihto kasvoi 5 % ja nousi 5,91 (5,61) miljardiin. Yhtymällä oli tilauksia vuoden vaihteessa 9 miljardin edestä. Lukuun sisältyy 2,6 miljardia Yhdysvaltojen liittovaltion tilauksia, joiden rahoitusta ei ole vielä vahvistettu. Strategiset tavoitteet saavutettiin Unisysin pääjohtaja Larry Weinbach on tyytyväinen tulokseen. "Tämä vuosi oli erittäin hyvä Unisysille. Epävarmasta ajasta huolimatta teimme alallamme tasaista tulosta. Paransimme merkittävästi toimintamme kassavirtaa, joka ennen rahoitusta nousi 134 miljoonaan dollariin ja pääsimme vuoden osakekohtaisiin tulostavoitteisiimme. Tulos per osake kasvoi 13 % vuonna 2003. Jatkoimme myös palveluperusteisen strategiamme vahvistamista uusilla palveluillamme ja tuotteillamme", toteaa Weinbach. Weinbachin mukaan Unisys saavutti vuonna 2003 kaikki strategiset tavoitteensa. Näihin saavutuksiin kuuluvat: * kaksinumeroinen kasvu ulkoistusliiketoiminnassa * kaksinumeroinen kasvu yhtymän tietoturvallisuutuotteissa ja asiakkuuksissa * palveluliiketoiminnan kate parani * kaksinumeroinen kasvu ES7000 palvelinmyynnissä * myynti-, yleis- ja hallintokustannusten pienentäminen 17,7 prosentista (2002) 17,0 prosenttiin (2003). "Meidän 37 000 työntekijämme kyvyt, sitoutuneisuus, omistautuminen sekä vahva tiimityöskentely mahdollistivat vuoden 2003 erinomaisen liiketuloksemme", totesi Weinbach. Vahvaa kehitystä näkyvissä Unisysillä odotetaan markkinoiden vahvistuessa vahvaa kehitystä vuonna 2004. Yrityksellä on viisi selkeää strategista päämäärää tälle vuodelle: jatkaa kaksinumeroista kasvua asiakkaiden liiketoimintojen ulkoistamisessa, jatkaa palveluliiketoiminnan kannattavaa kasvua, kiihdyttää kasvua asiakkaiden tietoturvahankkeissa, yltää kaksinumeroiseen kasvuun ES7000 palvelinmyynnissä sekä vahvistaa Unisys- brandiä. Unisys tavoittelee vuodelle 2004 vähintään edellistä vuotta vastaavaa kasvua. Eglanninkielisen tiedotteen ja tuloslaskelman löydät osoitteesta http://www.unisys.com/about__unisys/news_a_events/01208372.htm Tietoa Unisysistä: Unisys on maailmanlaajuinen sähköisen liiketoiminnan palveluja ja ratkaisuja tarjoava yritys. Henkilöstömme tietotaitoon kuuluu ammattitaitoisen ulkoistamisen, järjestelmäintegroinnin, infrastruktuurin, palvelinteknologian ja konsultoinnin lisäksi määrätietoinen asenne ja toimintatapa. Tämän ansiosta autamme asiakkaitamme yli 100 maassa saavuttamaan nopeasti ja tehokkaasti kilpailuetua. Lisää tietoa yrityksestämme löydät osoitteesta www.unisys.com. Lisätiedot: Riina Leskelä, markkinointijohtaja Oy Unisys Ab, 09-4528 431, riina.leskela@fi.unisys.com Jari Miettinen, toimitusjohtaja Oy Unisys Ab, 09-45281, jari.miettinen@fi.unisys.com ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/21/20040121BIT00700/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/21/20040121BIT00700/wkr0002.pdf