• news.cision.com/
  • United Bankers Oyj/
  • UB Omaisuudenhoidon lisäomistuksen hankinta UB Finnish Propertyssa vahvistunut - United Bankers toteuttaa suunnatun osakeannin myyjille

UB Omaisuudenhoidon lisäomistuksen hankinta UB Finnish Propertyssa vahvistunut - United Bankers toteuttaa suunnatun osakeannin myyjille

Report this content

 

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 22.4.2022 kello 14:00

 

UB Omaisuudenhoidon lisäomistuksen hankinta UB Finnish Propertyssa vahvistunut - United Bankers toteuttaa suunnatun osakeannin myyjille

United Bankers Oyj tiedotti 30.12.2021 tytäryhtiönsä UB Omaisuudenhoito Oy:n sopineen yhteensä vähintään 5 prosentin ja enintään noin 28,1 prosentin lisäosuuden hankkimisesta tytäryhtiöstään UB Finnish Property Oy:stä. Järjestelyn ensimmäinen osa, 5 prosentin omistusosuuden hankinta, toteutui ja tiedotettiin 16.3.2022. Kauppasumma maksettiin käteisenä.

Järjestelyn loppuosan, 23,1 prosentin omistusosuuden hankinnan, ennakkoehdot ovat täyttyneet ja järjestely on toteutettu tänään 22.4.2022. Kauppasumma on maksettu suunnatulla osakeannilla UB Omaisuudenhoidon osakkeina UB Finnish Propertyn vähemmistöosakkeenomistajille (”Myyjät”). Kaupan myötä UB Omaisuudenhoidon omistusosuus UB Finnish Propertyssa kasvaa 79,1 prosenttiin.

Osana järjestelyä United Bankers Oyj:n hallitus on tänään 22.4.2022 päättänyt suunnata osakeannin Myyjille. Suunnatussa osakeannissa Myyjät merkitsevät United Bankersin uusia osakkeita yhteensä 252 046 kappaletta. Osakkeiden merkintähinta on 12,83 euroa, mikä vastaa kauppakirjan allekirjoitusta 30.12.2021 edeltävän kahden kuukauden ajanjakson United Bankersin osakkeiden kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia oikaistuna yhtiökokouksen 23.3.2022 vahvistamalla ja 1.4.2022 maksetulla osingon määrällä. Uudet osakkeet edustavat noin 2,36 prosenttia United Bankersin osakekannasta suunnatun annin jälkeen. Myyjät maksavat merkitsemänsä United Bankersin osakkeet UB Finnish Propertyn 23,1 prosentin lisäosuuden myynnistä saamillaan UB Omaisuudenhoidon osakkeilla. Järjestelyn toteuttamisen myötä UB Omaisuudenhoito Oy säilyy United Bankers Oyj:n täysin omistamana tytäryhtiönä. Merkitsijät ja merkityt osakemäärät ovat tämän tiedotteen liitteenä.

United Bankersin hallituksen päätös suunnatusta osakeannista perustuu yhtiökokouksen 23.3.2022 antamaan osakeantivaltuutukseen. Suunnattu osakeanti toteutetaan osana United Bankersin strategisia tavoitteita tukevaa järjestelyä, joten United Bankersin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Uudet osakkeet tuottavat omistajalleen osakkeenomistajan oikeudet, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 22.4.2022. Järjestelyn yhteydessä Myyjät ovat sitoutuneet kolmen (3) vuoden pituiseen luovutusrajoitukseen merkitsemiensä yhteensä 252 046 United Bankersin osakkeen osalta erikseen sovitun mukaisesti. Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 26.4.2022.

Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen United Bankersin liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärä on 10 693 955 osaketta.

 

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

 

Nina Rosenlew, lakiasiainjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: nina.rosenlew@unitedbankers.fi
Puhelin: 040 522 6519, 09 2538 0261

 

Viestintä ja sijoittajasuhteet: ir@unitedbankers.fi


United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 137 työntekijää (FTE) sekä 31 asiamiestä (31.12.2021). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 43,8 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 14,4 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,8 miljardia euroa (31.12.2021). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

https://unitedbankers.fi/fi