UB Omaisuudenhoito Oy kasvattaa omistusosuuttaan UB Finnish Property Oy:ssä

Report this content

 

 

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 30.12.2021 kello 14:30

 

UB Omaisuudenhoito Oy kasvattaa omistusosuuttaan UB Finnish Property Oy:ssä  

United Bankers Oyj:n tytäryhtiö UB Omaisuudenhoito Oy ostaa 30.12.2021 allekirjoitettujen kauppakirjojen mukaisesti yhteensä vähintään 5 prosentin ja enintään noin 28,1 prosentin lisäosuuden tytäryhtiöstään UB Finnish Property Oy:stä, joka on UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen myyntiä ja markkinointia tukeva yhtiö. Myyjinä ovat UB Finnish Propertyn perustajaosakkaat tai heidän määräysvaltayhteisönsä, ja he edustavat Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt -rahaston myyntiä ja salkunhoitoa. Kauppahinnaksi on sovittu yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa, mikäli koko 28,1 prosentin omistusosuuden hankinta toteutuu.

Kauppasumma maksetaan pääosin suunnatulla osakeannilla UB Omaisuudenhoidon osakkeina. Tarkoituksena on myös toteuttaa toinen osakevaihto, jossa United Bankers tarjoaa suunnatulla osakeannilla myyjien merkittäväksi United Bankersin uusia osakkeita yhteensä arviolta noin 240 000 kappaletta. Osakeannissa käytettävä osakekurssi on 13,63 euroa, mikä vastaa kauppakirjan allekirjoitusta edeltävän kahden kuukauden kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia. Myyjät käyttävät merkintöjen maksuun saamiaan UB Omaisuudenhoidon osakkeita. Kaupan ja suunnattujen osakeantien arvioidaan toteutuvan vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Järjestelyn toteutuminen kokonaisuudessaan on ehdollinen Verohallinnon lainvoimaiselle ennakkoratkaisulle.

Omistusjärjestely edistää United Bankersin tavoitetta yksinkertaistaa organisaatiorakennettaan. Kaupan jälkeen UB Omaisuudenhoidon omistusosuus UB Finnish Propertyssä kasvaa noin 79,1 prosenttiin. Järjestelyllä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta United Bankers -konsernin kuluvan tai seuraavan tilikauden liikevaihtoon tai liikevoittoon.

Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt on osa United Bankersin reaaliomaisuussijoitustuotteiden perhettä, johon kuuluvat kiinteistö- ja metsäomaisuus- sekä kiinteistö- ja infrayhtiöiden osakkeisiin sijoittavat rahastot. UB Suomi Kiinteistöt -rahaston toiminta käynnistyi tammikuussa 2019 ja joulukuussa 2021 sen pääomat olivat noin 207 miljoonaa euroa.

 

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

 

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 137 työntekijää (FTE) sekä 34 asiamiestä (30.6.2021). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 34,4 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 8,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,2 miljardia euroa (30.6.2021). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

https://unitedbankers.fi/fi

Tilaa